null Mielipide: Espoon päivänavauksissa voidaan puhua esimerkiksi lähimmäisenrakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta

Puheenvuorot

Mielipide: Espoon päivänavauksissa voidaan puhua esimerkiksi lähimmäisenrakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta

Risto Moisio kysyy, miten yleissivistävyys jatkossa tulkitaan Espoon koulujen päivänavauksissa. Hän esittää pohdinnassaan juuri niitä kysymyksiä, joita päivänavausten pitäjät joutuvat jatkossa miettimään.

Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyöstä Espoon seurakuntien kanssa on laadittu uudet sopimukset, jotka linjaavat yhteiset pelisäännöt. Sopimus turvaa toimivan ja selkeän yhteistyön jatkossakin koulujen, varhaiskasvatuksen ja seurakuntien kesken. Sopimuksen mukaisesti koulujen päivänavaukset ovat jatkossa luonteeltaan yleissivistäviä, joten koulun kaikki oppilaat voivat osallistua seurakuntien työntekijöiden pitämiin päivänavauksiin yhdessä. 

Arvopohdinnat, etiikka ja uskontodialogi ovat yleissivistävää sisältöä.

Espoossa pyritään seuraamaan opetushallituksen linjauksia, jotka antavat osviittaa. Rukoileminen ja muu uskonnon harjoittaminen eivät kuulu yleissivistäviin päivänavauksiin, mutta arvopohdinnat, etiikka ja uskontodialogi ovat yleissivistävää sisältöä.

Päivänavausteemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, lähimmäisenrakkauteen, oikean ja väärän erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen, toisen ihmisen kunnioittamiseen, vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin ja nuorten elämän ajankohtaisiin ilmiöihin ja asioihin. 

Erilaisten katsomusten ja kulttuurien ymmärtäminen kasvattavat erilaisuuden hyväksymiseen ja tukevat oppilaiden yhteisöllisyyttä. Edelleen kouluissa on opetussuunnitelman mukaan mahdollisuus osallistua oman uskonnon opetukseen, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa nimenomaan oman taustan ja uskonnon ymmärtämistä. 

Uusien sopimusten pohjalta voidaan tehdä monipuolisesti ja yhdessä suunnitellen yhteistyötä koulujen ja seurakuntien kesken. Seurakunta voi olla mukana muun muassa ryhmäytyksissä, välituntipäivystyksissä, tuntivierailuilla sekä opettajien tukena ja apuna koulun kriisitilanteissa. Seurakunnilla on hieno mahdollisuus olla läsnä tuhansien espoolaisten arjessa koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön kautta. 

 

 Tiina Hänninen ja Johanna Hirsto 

 Espoon seurakuntien kasvatuksen asiantuntijat 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.