null Mielipide: Hiilineutraalius vuonna 2035 vaatii todella nopeita toimia

Mielipide: Hiilineutraalius vuonna 2035 vaatii todella nopeita toimia

Suomi on asettanut tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pariisin sopimuksen mukainen tavoite on haastava, mutta hallitus on ottanut sisukkaan asenteen kunnianhimoisen päämäärän saavuttamiseksi.

Kuitenkin 55 prosenttia tarvittavista päästövähennyksistä on vielä ilman suunnitelmaa tai toimenpidettä (Suomen ilmastopaneelin raportti 10/2019). Esimerkiksi turpeesta luopuminen on aikatauluttamatta ja suuri osa täysin kohdentamatta.

Mitä vähemmän aikaa on jäljellä, sitä mahdottomammaksi tulee päästöjen vähentäminen oikeudenmukaisesti. Päästöjä on kuitenkin vähennettävä runsaasti, sillä Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Aikaa hiilineutraaliuden saavuttamiseen on 15 vuotta.

Kuilun kuromiseksi umpeen hallitus pitää helmikuun alussa Oikeudenmukaisen siirtymän yhteiskokouksen, jonka johtavana asiantuntijatahona on ilmastopaneeli. Tavoitteena on luoda ymmärrys puuttuvista päästövähennystoimista siten, että päästöjä saadaan vähennettyä mahdollisimman oikeudenmukaisesti, yhteiskunnan epätasa-arvoa lisäämättä.

Toivomme kaikilta hallituspuolueilta kunnollista paneutumista näihin toimiin.

Minna-Kerttu Kekki, Iida Aarnio, Taija Huhtala

Climate Move -kansalaisliike

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi