null Mielipide: Sammeli Juntunen Espoon piispaksi

Mielipide: Sammeli Juntunen Espoon piispaksi

Me allekirjoittaneet olemme vakuuttuneita siitä, että Savonlinnan kirkkoherra, dosentti Sammeli Juntunen tulisi valita Espoon hiippakunnan seuraavaksi piispaksi. Sammeli Juntunen on tehnyt pitkän uran sekä akateemisessa maailmassa että paikallisseurakunnan palveluksessa ja kirkon hallinnossa. Piispana hän tuntee paikallisseurakuntien todellisuuden ja ymmärtää, kuinka päätöksiä viedään läpi kirkon hallinnossa.

Syvällisenä ekumeenisten kysymysten tuntijana ja Luther-tutkijana Sammeli Juntunen on perehtynyt laajasti kirkon oppiin ja arvostaa eri perinteistä tulevia kristittyjä. Hän ei ole minkään herätysliikkeen jäsen, mutta antaa arvon myös herätysliikkeiden tuomalle hengelliselle rikkaudelle kirkossamme. Sammeli Juntunen on kansankirkon paimen.

Kirkkoherrana ollessaan Sammeli Juntunen on profiloitunut sekä hengellisenä johtajana että apologeettana (uskon puolustajana) haastaen kirjoituksissaan päättäjiä dialogiin kirkon ja yhteiskunnan kannalta keskeisistä eettisistä ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä. Hän ei pelkää panna itseään likoon silloin, kun tarvitaan hengellistä viisautta ja rohkeutta puolustaa kirkon uskoa ja yhteiskunnan sekä kirkon marginaalissa eläviä ihmisiä.

Sammeli Juntusesta Espoon hiippakunta saa piispan, joka ymmärtää sekä kasvavan pääkaupunkiseudun että nopeasti muuttuvan maaseudun erityiskysymyksiä.

Tämän vuoksi Espoon hiippakunta ja sen muutoksessa elävät seurakunnat tarvitsevat Sammeli Juntusen kaltaisen piispan.

Juha Vähäsarja

rehtori, Kauniainen

Jouni Turtiainen,

kirkkoherra, Espoo

Tuula Vilkki

opettaja, Helsinki

sekä 84 muuta allekirjoittajaa

Korjattu Tuula Vilkin asuinkunta 13.9.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: