null Mielipide: Leena Huovinen Espoon piispaksi

Mielipide: Leena Huovinen Espoon piispaksi

Espoon hiippakuntaan valitaan tänä syksynä uusi piispa. Hiippakuntamme, kuten koko Suomen evankelis-luterilainen kirkko, elää keskellä toimintaympäristön nopeaa muutosta. Suomi kansainvälistyy, kaupungistuu ja maallistuu. Kirkon sanoma ei enää tavoita ihmisiä samaan tapaan kuin aikaisemmin. Kirkon jäsenmäärä pienenee, vaikka samalla uskonnollinen kenttä Suomessa on yhä moninaisempi. Kirkon on toimittava pienenevin resurssein ja pyrittävä ratkaisemaan, mikä sen työssä on luovuttamatonta.

Tämä aika asettaa tulevalle piispalle erityisiä vaatimuksia. Se edellyttää hiippakunnan johtajalta teologista asiantuntijuutta ja merkittäviä yhteistyötaitoja. Piispan tärkeimpiä tehtäviä on toimia monenlaisissa verkostoissa, pohtia kirkon kysymyksiä rohkeasti uusista näkökulmista sekä toimia hengellisenä ja emotionaalisena kirkon johtajana. Rovasti Leena Huovinen olisi tällainen piispa.

Leena Huovisen pitkä kokemus yliopistopappina ja olympiajoukkueen kisapappina näkyy hänen kyvyssään käydä vuoropuhelua eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Hän on laajasti verkostoitunut ja edustaa kirkkoa luontevasti sielläkin, missä kirkon läsnäolo ei ole itsestäänselvyys. Esiintyjänä ja mediataidoiltaan Leena on kokenut ja karismaattinen.

 

Kirkon sisällä Leena tuntee syvällisesti erilaiset teologiset painotukset ja on taitava luomaan yhteyden eri tavoin uskovien välillä. Leenalla on taito lähestyä asioita tavallisten kirkon jäsenten näkökulmasta ja asettaa myös kirkon sisäiset keskustelut tähän kontekstiin. Leena Huovinen on teologi, joka tuo kristillisyyden ydinsanoman arjen tasolle. Hän on rohkea ihmisten kohtaaja ja selkeä ajattelija, joka tuo näkemyksensä esille rehellisesti ja suoraan.

Leena Huovinen tuntee erinomaisesti myös kirkon työntekijöiden todellisuuden, sillä hän on työssään kohdannut vuosikymmenien ajan kirkon työhön opiskelevia ja toiminut työnohjaajana sekä kirkon työyhteisökonsulttina. Esimiehenä Leena on kannustava ja luottaa alaisiinsa.

Espoon hiippakunta tarvitsee piispan, jolla on kyky kuunnella, yhdistää ja innostaa ihmisiä sekä näkemys siitä, mihin kirkkoa pitäisi viedä. Johtajana piispan on kyettävä motivoimaan seurakuntien työntekijät ja näytettävä suuntaa. Kirkko ei tarvitse huolipuhetta vaan tekoja valoisamman tulevaisuuden puolesta. Uskomme, että Leena Huovinen olisi piispa, jonka johdolla Sanasta tulee tekoja.
 

Siksi äänestämme Leena Huovista.

Jenny Vainio, FT, yliopistopappi, työnohjaaja, Espoo

Johanna Hirsto, kappalainen, kasvatuksen pappi, Espoo

Kimmo Ansamaa, kappalainen, Espoo

Markku Elo, johtava sairaalapastori, Espoo

Teresia Volotinen, erityisopettaja, Espoo

Sari Autio, pastori, apulaisrehtori, Espoo

Hannu K. Saloranta, rovasti, tohtorikoulutettava, eläkeläinen, Nurmijärvi

Mari Kinnunen, perheneuvoja, Järvenpää

Anna-Kaisa Tenhunen, kappalainen, seksuaalineuvoja, Nurmijärvi

Sini Mäkelä, seurakuntapastori, Kerava

Aija Pöyri, pastori, työnohjaaja, Espoo

Asta Koponen, seurakuntapastori, Tuusula

Katri Kuusikallio, seurakuntapastori, Järvenpää

Raigo Liiman, seurakuntapastori, Espoo

Karin Airaksinen, seurakuntapastori, Helsinki

Antti Hirsto, seurakuntapastori, Espoo/Vihti

Kaisa Kahra, seurakuntapastori, Tampere/Mäntsälä

Jyri Hakala, oppilaitospastori, työnohjaaja, Espoo

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: