null Myydäänkö Hila? Espoon seurakunnat pohtivat leirikeskusten määrän vähentämistä

Hilan leirikeskus sijaitsee Kirkkonummella lähellä Linlon ulkoilualuetta. Leirikeskuksen majoitusrakennus valmistui vuonna 1992.

Hilan leirikeskus sijaitsee Kirkkonummella lähellä Linlon ulkoilualuetta. Leirikeskuksen majoitusrakennus valmistui vuonna 1992.

Myydäänkö Hila? Espoon seurakunnat pohtivat leirikeskusten määrän vähentämistä

Espoon seurakunnat harkitsevat leiritoiminnan keskittämistä kahteen leirikeskukseen, Velskolaan ja Hvittorpiin.

Espoon seurakuntien omistaman Hilan leirikeskuksen tulevaisuus on vaakalaudalla. Leirikeskus- ja leiritoiminnan tulevaisuutta pohtinut työryhmä esittää, että Hilasta luovutaan.

Kirkkonummella meren rannalla sijaitsevassa Hilan leirikeskuksessa järjestetään muun muassa leirejä, leirikouluja ja virkistyspäiviä. Hilassa on ruokalarakennus, vuonna 1992 valmistunut majoitusrakennus, jossa on 50 majoituspaikkaa, sekä uusi rantasauna.

Espoon seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston asettama työryhmä jätti loppuraporttinsa, joka sisälsi kaikkiaan kahdeksan toimenpide-ehdotusta. Hilan myynti on yksi niistä. Työryhmän tehtävänä oli laatia suositus siitä, miten Espoon seurakuntien leiri- ja leirikeskustoimintaa järjestetään tulevina vuosina.

Espoon seurakunnilla on kolme omaa leirikeskusta: Kirkkonummella sijaitsevat Hila ja Hvittorp sekä Espoon pohjoisosassa sijaitseva Velskola.

Ruokalarakennus on Hilan leirikeskuksen vanhin rakennus.

Ruokalarakennus on Hilan leirikeskuksen vanhin rakennus.

Työryhmä esittää myös Velskolan kartanon tilojen korvaajaksi uutta rakennusta, johon tulisi majoitustilojen lisäksi opetustiloja ja vapaa-ajan toiminnan tiloja. Kartanorakennus on ollut poissa käytöstä reilun vuoden ajan tiloista löytyneiden kohonneiden mikrobiarvojen takia.

Velskolan alueen kaavoituksen käynnistäminen sisältyy työryhmän toimenpide-ehdotuksin. Tavoitteena on kasvattaa leirikeskuksen kapasiteettia nykyisestä sekä kaavoittaa alueen pohjoisreunaan pientaloasutusta.

Työryhmän ehdotuksen mukaan Velskolan uusien tilojen tulee olla valmiina ennen Hilan myyntiä. Aikataulullisesti tämä tarkoittaa sitä, että Velskolaan tulee saada korvaavat tilat viiden vuoden kuluessa Hilan myynnin valmistelemisen aloittamisesta. Vaihtoehtona on, että Hilaan suunnitelluille leireille pitää löytää väliajan korvaavat tilat muualta.

Työryhmä ehdottaa selvitettäväksi, voidaanko Hvittorpin leirikeskuksessa pitää yhtä aikaa kaksi rippikoululeiriä. Kohtuuhinnalla lisää toiminnallista tilaa ja majoitustilaa on saatavissa, jos Hvittorpin linna otetaan normaaliin toiminta- ja majoituskäyttöön, mikä tosin edellyttää turvallisuusparannuksia rakennuksessa. Lisäksi alun perin henkilökunnan asuinkäyttöön tarkoitettu rivitalo voidaan muuttaa leirimajoitustiloiksi.

Leirikeskusten toimintaan liityvä henkilöstön mitoitusselvitys ehdotetaan tehtäväksi ensi vuoden aikana.

Seuraavaksi työryhmän laatimiin suunnitelmiin pyydetään lausunnot kiinteistöjohtokunnalta, talous- ja strategiatoimikunnalta sekä seurakuntien seurakuntaneuvostoilta.

Leirikeskus- ja leiritoiminnan tulevaisuutta pohtineen työryhmän loppuraportissa ehdotetaan, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen leirikeskusten määrän vähentämisestä vielä tämän vuoden aikana.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: