null Köyhimmillä perheillä ei ole varaa lasten vaatteisiin – ”Usein avustuksen perusteluna on koulukiusaaminen”

Huono-osaisuus alkaa usein jo lapsuudessa. Vähävaraisten perheiden vanhemmat joutuvat hakemaan avustuksia lapsilleen toisen asteen koulukirjoja, harrastuksia ja vaatteita varten.

Huono-osaisuus alkaa usein jo lapsuudessa. Vähävaraisten perheiden vanhemmat joutuvat hakemaan avustuksia lapsilleen toisen asteen koulukirjoja, harrastuksia ja vaatteita varten.

Ajankohtaista

Köyhimmillä perheillä ei ole varaa lasten vaatteisiin – ”Usein avustuksen perusteluna on koulukiusaaminen”

Kaikilla ei ole enää samoja mahdollisuuksia pyrkiä elämässä eteenpäin. Nyt haetaan avustuksia jo koulukirjoihinkin.

Kirkon diakoniarahasto myönsi viime vuonna avustuksia 1,32 miljoonan euron edestä. Avustushakemuksissa sairaus ja vammautuminen ovat ylivoimaisesti yleisimmät syyt. Jopa 64 prosentissa tapauksista apua haettiin näistä syistä.

Taloudellinen ahdinko voi kohdata lähes ketä tahansa ”tavallista” kuolevaista, jos sairaus tai vammautuminen vie työkyvyn – joko hetkellisesti tai kokonaan.

– Yleisesti on kysymys siitä, että perusturva on liian alhainen. Kun jostain syystä menettää mahdollisuuden tehdä työtä, ei selviä normaaleista arjen taloudellisista haasteista, toteaa Kirkon diakoniarahaston hallituksen puheenjohtaja, vt. kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen.

– On nähtävissä, että eriarvoistuminen kasvaa: Suomessa on niitä, jotka voivat erittäin hyvin, mutta sitten toisessa ääripäässä asiat ovat erittäin huonosti. Yhteiskunnan perusturva ei ole kulkenut ajan mukana. Tämän viestin täytyy kulkeutua hallitusohjelmiin, Mäkinen sanoo.

Avustusprosessissa selvitetään aina, onko hakija saanut hänelle perusturvaan kuuluvat tuet. Lisäksi pyritään sovittelemaan velkoja niin, että myös velkojat voivat osallistua avustamiseen antamalla osan veloista anteeksi.

Mäkisen mukaan pienet tulot voivat johtua esimerkiksi työttömyydestä, pätkätöistä tai pienipalkkaisesta työstä. Velkaantuminen johtuu usein siitä, että on yritetty selvitä pienillä tuloilla ja otettu velkaa laskujen maksamiseen.

Merkittävä yksittäinen syy taloudelliseen ahdinkoon on myös avio- tai avoero.

Köyhiä lapsia kiusataan

Avustushakemuksista näkyy myös se, että avio- tai avoero vaikuttaa myös lapsiin. Ero oli syynä taloudelliseen ahdinkoon 17 prosentissa tapauksista. Tämä käy ilmi Tukikummit-avustusten perusteella, koska niitä haetaan lasten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä harrastusten ja opiskelun tukemiseen.

Tukikummit hakemuksissa pienet tulot näkyvät vielä suurempana osuutena kuin kaikissa hakemuksissa yhteensä. Tukikummit-avustuksiin varat tulevat Tukikummit-säätiön lahjoituksena ja ohjataan Tukikummit-säätiön määräämän avustustarkoitukseen.

Diakoniarahaston avustuksia eniten eli 46 prosenttia myönnettiin lasten harrastuksiin vuonna 2018. Harrastusmaksujen suuri osuus johtuu juuri Tukikummit-avustuksista.

Usein avustuksen perusteluna on koulukiusaaminen.
– Aulikki Mäkinen

Aulikki Mäkinen on huolissaan siitä, että jopa 13 prosenttia avustuksista myönnettiin toisen asteen koulutukseen.

– Hakemuksista näkee selvästi, että vähävaraisten perheiden lapsilla ei ole samoja mahdollisuuksia opiskeluun kuin Suomessa asuvilla keskimäärin. Vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret kokevat myös koulukiusaamista muun muassa vaatetuksen vuoksi. Tukikummit-avustuksista yhdeksän prosenttia kohdistuu lasten ja nuorten vaatteisiin, ja usein avustuksen perusteluna on koulukiusaaminen, Mäkinen kertoo.

Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on yksi painopiste Kirkkohallituksen laatimissa hallitusohjelmatavoitteissa.

Apua vuokrien maksuun

Yksi merkittävä ongelma on asumisen kalleus. Kaikista avustuksista 13 prosenttia kohdistuu tavalla tai toisella asumiseen. Asumiseen kohdistuvia avustuksia on käytetty muun muassa vuokrien maksuun, sähkölaskuihin sekä tulipalosta tai homeongelmasta johtuviin menoihin.

Terveydenhoitoon kohdistuvat avustukset (4%) ovat pääasiassa julkisen terveydenhoidon asiakasmaksuja. Usein nämä maksut ovat olleet jo ulosotossa. Useissa tilanteissa asiakasmaksut ovat olleet ainoat velat tai rästimaksut.

Perusturva ei aina riitä edes välttämättömään.

Perusturva ei aina riitä edes välttämättömään.

Kirkon diakoniarahasto myönsi avustuksia yhteensä 1,32 miljoonaa euroa vuonna 2018. Avustuksia annettiin yhteensä 872 kappaletta. Hakemuksia tuli 1 074 kappaletta ja niiden rahallinen arvo oli 2,68 miljoonaa euroa.

Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto, joka myöntää avustuksia Suomessa asuville taloudelliseen ahdinkoon joutuneille perheille ja yksineläjille. Hakemukset tulevat seurakuntien diakoniatyön kautta. Seurakunnissa hakijat kohdataan yksilöllisesti ja hakijan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. Seurakunnissa tehdään yhteistyötä muun muassa sosiaalitoimen sekä talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Olipa kerran hyvinvointivaltio – sitten yksinhuoltaja osti lapsilleen ruokaa asumistuella, sai häädön ja menetti hiuksetkin

Hyvä elämä

Kolme tositarinaa kertoo, mistä kaikesta suomalaiset köyhät tinkivät ja miten he sinnittelevät päivästä toiseen. Diabeetikko testasi, että pysyy kolme kuukautta hengissä ilman insuliinia.