null Tee testi, jolla löydät oman syntisi ja hyveesi!

Hyvä elämä

Tee testi, jolla löydät oman syntisi ja hyveesi!

Jokaisella tässä tekstissä kuvatulla yhdeksällä persoonallisuustyypillä on oma heikkoutensa tai syntinsä, mutta myös sen kääntöpuolena oma hyveensä tai vahvuutensa. Ne paljastuvat, kun klikkaat itseesi sopivaa luonnehdintaa.

Suositus: Lue ensin kaikki yhdeksän lyhyttä kuvausta erilaisista persoonallisuustyypeistä. Valitse sitten yksi, joka kuvaa sinua parhaiten. Kuvaukset perustuvat enneagrammiin, joka on itsetuntemuksen työkalu.

 

  • Asennoidun asioihin ”kaikki tai ei mitään” -periaatteella, erityisesti niihin asioihin, jotka ovat minulle tärkeitä. Arvostan vahvuutta, rehellisyyttä ja luotettavuutta. Olen avoimesti sitä mitä olen, minua ei tarvitse lukea rivien välistä. Luotan toisiin vasta, kun he ovat osoittaneet luotettavuutensa. Haluan, että asiat esitetään minulle suoraan kiertelemättä ja kaartelematta. Huomaan, jos joku kieroilee, on petollinen tai yrittää vehkeillä. Minun on vaikea sietää heikkoutta ihmisissä, paitsi jos ymmärrän, mistä se johtuu, tai huomaan, että ihminen haluaa tehdä työtä voittaakseen vaikeutensa. Minun on myös vaikea noudattaa käskyjä ja annettuja ohjeita, jos en kunnioita ohjeiden antajaa tai ole samaa mieltä hänen kanssaan. Olen hyvä ottamaan ohjat omiin käsiini. Jos olen vihainen, se yleensä näkyy, sen näyttämistä on vaikea pidätellä. Olen aina valmis puolustamaan ystäviäni ja muita minulle tärkeitä ihmisiä, varsinkin jos heitä on minun mielestäni kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. En ehkä voita kaikkia taisteluita, mutta keneltäkään ei totisesti jää huomaamatta, että olin kisassa mukana. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Minulla on korkeat sisäiset laatuvaatimukset – tiedän mikä on oikein ja väärin – ja pidän tärkeänä, että noudatan näitä vaatimuksia. Huomaan helposti, missä on vika, ja tiedän myös, miten asioita voisi korjata ja parantaa. Joidenkin mielestä voin tuntua arvostelevalta ja liikaa täydellisyyttä vaativalta, mutta minun on vaikea olla puuttumatta, jos asioita ei tehdä oikein. Olen ylpeä siitä, että minun vastuullani olevat tehtävät tulevat varmasti tehdyksi oikein. Minua ärsyttää joskus, kun ihmiset eivät edes yritä tehdä asioita kunnolla tai ovat vastuuttomia tai epäoikeudenmukaisia, mutta tavallisesti yritän kuitenkin olla näyttämättä sitä heille suoraan. ”Ensin työ ja sitten leikki” on periaatteeni, ja siirrän muita mielihalujani, jos työn ja velvollisuuksien suorittaminen sitä vaatii. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Minun on yleensä melko helppo ymmärtää erilaisia näkökulmia. Joskus voin jopa vaikuttaa hiukan päättämättömältä, koska minun on helppo havaita valittavissa olevista vaihtoehdoista sekä edut että haitat. Kykyni ymmärtää asioiden eri puolia tekee minusta hyvän sovittelijan ihmisten välisissä ristiriidoissa. Tämä sama kyky voi toisaalta saada aikaan sen, että olen joskus tietoisempi toisten mielipiteistä, aikatauluista ja henkilökohtaisista prioriteeteista kuin omistani. Ei ole tavatonta, että ajatukseni harhautuvat sivuraiteille, kun yritän tehdä jotakin tärkeää. Kun näin tapahtuu, huomioni saattaa suuntautua vähäpätöisiin rutiiniasioihin. Joskus on vaikea tietää, mikä on minulle todella tärkeää. Olen sopeutuvainen ja pyrin välttämään ristiriitoja. Mukaudun helposti muiden ehdotuksiin. Ihmiset pitävät minua leppoisana, mukavana ja miellyttävänä. En helposti näytä suuttumustani suoraan, siihen tarvitaan aika paljon. Toivon elämältä mukavuutta, tasapainoisuutta ja toisten hyväksyntää. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Aistin toisten ihmisten tunnetilat herkästi. Näen, mitä toiset tarvitsevat, vaikka en edes tuntisi heitä. Joskus on turhauttavaa olla niin tietoinen ihmisten tarpeista, varsinkin heidän vaikeuksistaan ja ongelmistaan, koska en voi auttaa heitä niin paljon kuin haluaisin. Minun on helppo antaa itsestäni toisille. Joskus toivoisin, että osaisin vähän paremmin sanoa ”ei”, koska päädyn toisinaan pitämään parempaa huolta toisten tarpeista kuin itsestäni. Tuntuu loukkaavalta, jos ihmiset ajattelevat, että yritän puuttua heidän asioihinsa, kun pyrkimykseni on ymmärtää ja auttaa heitä. Olen mielestäni lämminsydäminen ja ystävällinen ihminen, mutta jos minua ei huomioida tai arvosteta, voin olla herkkätunteinen ja vaativakin. Hyvät ihmissuhteet merkitsevät minulle paljon, ja olen valmis panostamaan paljon niiden toimivuuteen. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Tavoite olla paras mahdollinen siinä, mitä teen, on tärkeä motivaation lähteeni. Olen saanut vuosien varrella paljon hyvää palautetta saavutuksistani. Saan paljon aikaan ja yleensä menestyn hyvin melkein kaikessa, mihin ryhdyn. Se, mitä teen, on olennainen osa itseäni, koska ajattelen, että ihmisen arvo riippuu paljon siitä, mitä hän saa aikaan, sekä siitä tunnustuksesta, mitä hän tekemisistään saa. Minulla on aina enemmän tekemistä kuin mihin aika riittää, joten usein siirrän tunteet ja pidemmät pohdinnat syrjään, jotta saan tehtävät suoritetuksi. Koska aina on jotakin puuhaa, minun on vaikea vain olla tekemättä mitään. Käyn kärsimättömäksi aikaani tuhlaavien ihmisten kanssa. Joskus hoitaisin mieluummin vaikka koko projektin itse kuin katsoisin sen hidasta etenemistä. Haluan sekä kokea että näyttää olevani aina tilanteen tasalla. Vaikka pidän kilpailusta, olen myös hyvä tiimityöskentelijä. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Luonnehtisin itseäni melko hiljaiseksi, analyyttisesti ajattelevaksi ihmiseksi, joka tarvitsee keskimääräistä enemmän omaa aikaa. Yleensä mieluummin tarkkailen, mitä tapahtuu, kuin olen itse tapahtumien keskipisteessä. En pidä siitä, että ihmiset esittävät minulle vaatimuksia, tai edellyttävät, että tiedän ja raportoin, miltä minusta tuntuu. Saan paremmin kosketuksen omiin tunteisiini yksin ollessani kuin toisten seurassa. Monesti nautin kokemuksistani enemmän silloin, kun elän ne jälkikäteen uudelleen mielessäni, kuin silloin, kun ne todellisuudessa tapahtuivat. En juuri koskaan pitkästy yksin ollessani, sillä ajatusmaailmani on hyvin rikas. Huolehdin tarkasti siitä, ettei aikaani ja energiaani kulu hukkaan. Haluan elää yksinkertaista ja mutkatonta elämää. Olen mielelläni niin riippumaton ja omavarainen kuin mahdollista. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Minulla on vilkas mielikuvitus erityisesti mahdollisten uhkien suhteen. Pystyn yleensä havaitsemaan mahdolliset harmit, ja voin kokea niiden todellisuudessa aiheuttaman pelon etukäteen. Pyrin joko järkevästi välttämään vaaraa tai kohtaamaan sen ennen kuin se pääsee yllättämään. Mielikuvitukseni tekee minut kekseliääksi. Minulla on omintakeinen huumorintaju. Haluaisin, että elämä olisi varmempaa, mutta minulla on usein taipumus epäillä ihmisiä ja asioita ympärilläni. Havaitsen helposti puutteet ihmisten esittämissä ajatuksissa. Ehkä siksi monet ihmiset pitävät minua melko terävänä. Suhtaudun jonkin verran epäilevästi auktoriteetteihin, enkä ole kovin innostunut itse pyrkimään auktoriteettiasemaan. Koska näen helposti vallitsevan ajattelutavan puutteet, puolustan usein näkökulmaani altavastaajan asemasta. Jos sitoudun johonkin ihmiseen tai asiaan, olen erittäin luotettava ja uskollinen. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Olen optimistinen ihminen ja ideoin mielelläni uutta ja kiinnostavaa. Aktiivinen mieleni liikkuu nopeasti ideasta toiseen ja takaisin. Ajatukseni liikkuvat suurissa linjoissa, ja innostun yhdistellessäni asioita, jotka eivät ensi alkuun näytä liittyvän toisiinsa. Työskentelen mielelläni asioiden kanssa jotka minua kiinnostavat, ja minulla näyttää olevan niihin paljon energiaa. Minun on vaikea jaksaa tehdä tylsiä tai rutiininomaisia tehtäviä. Olen mielelläni mukana projektien alkuvaiheessa, suunnittelussa kun esillä on lukuisia eri vaihtoehtoja. Kun mielenkiintoni hiipuu jotakin asiaa kohtaan, minun on vaikea enää pysyä siinä mukana. Haluaisin edetä seuraavaan mieltäni kiehtovaan asiaan. Jos jokin uhkaa painaa mieltäni, siirrän mielelläni huomioni miellyttävämpiin asioihin. Mielestäni ihmisillä on oikeus miellyttävään elämään. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

  • Olen syvästi tunteva ja herkkä ihminen. Tunnen usein olevani väärinymmärretty ja yksinäinen, koska tunnen eri tavalla kuin muut. Käyttäytymiseni saattaa toisista vaikuttaa dramaattiselta, ja minua on kritisoitu yliherkkyydestä ja tunteitten merkityksen korostamisesta. Sisäisesti kaipaan tunneyhteyttä toisten ihmisten kanssa ja haluan kokea hyviä ihmissuhteita. Toisinaan minun on vaikea täysin arvostaa olemassa olevia ihmissuhteita, koska minulla on taipumus kaivata sitä, mitä minulla ei ole, ja väheksyä sitä, mitä on. Tunneyhteyden etsintä on ollut osa elämääni aina, ja toisinaan sen puuttuminen on aiheuttanut alakuloisuutta tai masennusta. Joskus mietin, miksi toisilla ihmisillä näyttää olevan enemmän kuin minulla – parempia ihmissuhteita ja onnellisempi elämä. Minulla on kehittynyt kauneuden taju ja kokemusmaailmani on rikas ja luova. > Jos tämä kuvaa sinua parhaiten, klikkaa tästä.

 

 

 

Tulokset:

 

> Olet VAHVA VAIKUTTAJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä kahdeksan.

Kasin synti on himo tai ylettömyys, tavoiteltava hyve taas viattomuus. Hänen puolustusmekanisminsa on kieltäminen: ”Ei pidä paikkaansa!” Kasilta jää helposti näkemättä hänen oma röyhkeytensä. Hän on kuin norsu posliinikaupassa, mutta kummastelee sitä, että aina, kun hän kääntyy, kuuluu kilinää ja jotain menee rikki. Muut saattavat pelätä kaseja.

 

> Olet TARKKA UUDISTAJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä yksi.

Ykkösen synti on viha, tavoiteltava hyve tyyneys ja mielenrauha. Oma viha tosin jää ykköseltä helposti näkemättä, koska hän on tottunut hillitsemään sen. Ykkönen suojelee itseään muuttamalla yllykkeen, esimerkiksi kiukun, täysin päinvastaiseksi. Mitä enemmän sisällä kiehuu, sitä maireampi ykkösestä tulee. Ykköselle tekisi hyvää oppia sietämään virheitä ja näkemään myös harmaat alueet.

 

> Olet RAUHALLINEN KANNATTELIJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä yhdeksän.

Ysin syntinä on laiskuus. Hyve, johon ysin kannattaisi pyrkiä, on tavoitteellinen toiminta, sillä hän ei oikein osaa priorisoida asioita ja myös lähtökitka on suuri. Ysi unohtaa helposti itsensä ja suojelee itseään nukahtamalla.

 

> Olet HUOLEHTIVAINEN AUTTAJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä kaksi.

Kakkosen on hankalaa tunnistaa kuolemansyntinsä, joka on ylpeys, koska hän pitää itseään nöyränä ihmisenä, palvelevana sieluna. Nöyryys onkin se hyve, johon kakkosen tulisi pyrkiä. Ylpeyden takana on ajatus, että koko maailma tarvitsee minua. Omat tarpeet jäävät helposti kakkoselta tiedostamatta. He myös helposti projisoivat omat tarpeensa muihin, mikä on heidän puolustusmekanisminsa.

 

> Olet TEHOKAS AIKAANSAAJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä kolme.

Kolmosen synti on petollisuus, tarkemmin sanottuna itsepetos. Oma persoona sekoittuu helposti omaan suoritukseen ja hän on sokea epäonnistumiselleen. Kolmosen tapa puolustautua onkin johonkin rooliin samastuminen. Hyve, jota kohti pyrkiä, on luotettavuus ja rehellisyys.

 

> Olet TUTKIVA PEREHTYJÄ. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä viisi.

Viitosen synti on saituus. Hän kerää ja panttaa erityisesti tietoa, mutta saattaa koota mitä tahansa, mille ajattelee myöhemmin voivan olla käyttöä. Viitosten on vaikea luottaa siihen, että resurssit riittävät. Hyve olisi viisaus ja kyky jakaa viisauttaan muille. Viitonen puolustautuu lokeroimalla ja eristäytymällä.

 

> Olet LUOTETTAVA VARMISTAJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä kuusi.

Kuutosen synti on pelko, hän varustautuu mielessään siihen, että pahin mahdollinen tapahtuu. Aina hän itse ei huomaa hätäilevänsä ja saattaa itseään suojatakseen projisoida oman pelkonsa muihin. Kuutosen tarvitsema hyve on luottamus.

 

> Olet INNOSTUVA VISIOIJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä seitsemän.

Seiskan synti on ahneus, hyve puolestaan kohtuullisuus. Seiskalla on aina varasuunnitelma ja varasuunnitelman varasuunnitelma. Seiska suojelee itseään kääntämällä ikävät asiat, esimerkiksi kielteisen palautteen, mielessään parhain päin.

 

> Olet SYVÄLLINEN ILMAISIJA. Enneagrammi-työkalun mukaan olet persoonallisuustyyppiä neljä.

Nelosen synti on kateus, koska hänen huomionsa kiinnittyy siihen, mitä häneltä puuttuu. Tavoiteltava hyve on mielentyyneys. Nelosen pitäisi kiinnittää huomionsa tähän hetkeen menneisyyden tai tulevaisuuden sijasta.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Jo varhaiset kristityt huomasivat, että erämaassakaan ei pääse pakoon tunteitaan, mutta niiden hallitsemista voi harjoitella

Hengellisyys

Erämaaisät pitivät häiritseviä mielensisältöjä demonien aiheuttamina ja taistelivat niitä vastaan keskittymällä nykyhetkeen, kertoo teologian tohtori Joona Salminen.
Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.