null Rippisalaisuuden loukkauksesta pitää ilmoittaa, vaatii Pappisliitto – tiedustelulaista ei ole kirkolta edes kysytty

Pappisliittoa huolestuttaa rippisalaisuuden säilyminen uudessa tiedustelulainsäädännössä.

Pappisliittoa huolestuttaa rippisalaisuuden säilyminen uudessa tiedustelulainsäädännössä.

Ajankohtaista

Rippisalaisuuden loukkauksesta pitää ilmoittaa, vaatii Pappisliitto – tiedustelulaista ei ole kirkolta edes kysytty

Suomen kirkon pappisliitto havahtui perjantaina ottamaan kantaa tiedustelulain tulkintaan rippisalaisuudesta. Se muistuttaa, että rippisalaisuus on laissa erityisesti suojattu.

Tiedustelulait palautettiin eduskunnassa vielä valiokuntavalmisteluun. Syynä on epäily, ettei hallintovaliokunta olisi ottanut huomioon kaikkia perustuslakivaliokunnan esiin nostamia huolia.

Laki pyritään saamaan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän istuntokauden aikana, joten ongelmallisiin kohtiin puuttumisessa on kiire. Suomen kirkon pappisliitto otti lakipakettiin kantaa perjantaina julkaisemallaan kannanotolla. Se pitää hyvänä päätöstä palauttaa tiedustelulait valiokuntavalmisteluun.

Pappisliiton mukaan tiedustelulait puuttuvat merkittävällä tavalla perustuslain 10 pykälässä säädettyyn yksityiselämän suojaan. Se on merkittävä perusoikeus, minkä vuoksi sen rajoittamiseen tulee suhtautua erityisen varovaisesti, korostaa Pappisliitto.

Lakiesityksen 41 pykälän perusteella tiedustelun kohdistaminen rippisalaisuuden alaiseen viestiin olisi kiellettyä. Tätä ratkaisua Pappisliitto pitää oikeana. Rippisalaisuudessa on kyse ehdottomasta luottamussuhteesta papin ja hänen kanssaan keskustelevan välillä. Tämän vuoksi rippisalaisuutta on lainsäädännössä erityisesti suojattu, ja Pappisliiton mukaan suojan on syytä säilyä tällaisena jatkossakin.

Oikeana Pappisliitto pitää lakiin tulossa olevaa säännöstä siitä, että jos tiedustelu vahingossa kohdistuu rippisalaisuuden alaiseen viestiin, tiedustelutoimenpide on keskeytettävä ja saadut tiedot hävitettävä. Tämä sääntö ei kuitenkaan poista kaikkia rippisalaisuuteen liittyviä lain ongelmia.

Pappisliitto pitää ongelmallisena sitä, että tiedustelua suorittavan viranomaisen ei tarvitsisi ilmoittaa kenellekään siitä, että tiedustelu on vahingossa kohdistunut rippisalaisuuden alaiseen viestiin.

Pappisliitto muistuttaa, että Suomen perustuslain 10 § mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Koska tiedustelulainsäädännöllä puututtaisiin yksityisyydensuojaan sellaisessa tilanteessa, jossa luottamuksellisuutta on aivan erityisellä tavalla katsottu tarpeelliseksi suojata, ei ratkaisua, jossa loukkauksia ei tarvitsisi raportoida, voi Pappisliiton mielestä pitää asianmukaisena.

Rippisalaisuudessa on kyse ehdottomasta luottamussuhteesta papin ja hänen kanssaan keskustelevan välillä.

Pappisliitto katsoo, että tiedustelulainsäädäntöä pitää tarkentaa siten, että rippisalaisuuden samoin kuin muunkin erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset tulisi raportoida sekä asianosaisille että tiedusteluvaltuutetulle. Ainakin papin on saatava asiasta tieto.

Viranomaistoimintaa valvovan tiedusteluvaltuutetun pitäisi Pappisliiton mukaan raportoida rippisalaisuuden ja myös muun erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset vuosikertomuksessaan. Pappien lisäksi laissa on määritelty muiden erityisryhmien, kuten toimittajien, asianajajien tai lääkärien luottamuksellisten viestien suojaa ja ongelmat ovat samoja.

Koska laissa otetaan kantaa pappien rippisalaisuuteen, luulisi, että sen valmistelussa olisi haluttu kuulla myös kirkon kantaa. Kansliapäällikön yhteiskuntasuhteista vastaava erityisavustaja Anneli Vartiainen toteaa, että Kirkkohallitus ei ole antanut asiasta lausuntoa eikä sellaista ole siltä koko aikana kysytty.

Suomen kirkon pappisliitto on akavalainen pappien ammattiliitto, jonka jäsenenä on noin 4 300 pappia, teologian maisteria ja teologian opiskelijaa. Pappisliitto muodostaa Suomen Kanttori-urkuriliiton ja Suomen teologiliiton kanssa Kirkon akateemiset AKI r.y:n jolla on noin 5 500 jäsentä.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Toisinaan sielunhoidossa siedetään sietämätöntä ihmisen rinnalla

Hyvä elämä

Ihmisten henkinen pahoinvointi kasvaa, mutta samaan aikaan sielunhoito vähenee. Moni ei tunne kirkon tarjoamaa palvelua.


Rippiä käytetään hyvin harvoin

Hyvä elämä