null Tuhansia ihmisiä on kirjattu jäseneksi vääriin seurakuntiin

Kadotetetut lampaat. Tuhannet seurakuntalaiset on seurakuntayhtymissä kirjattu jäseneksi väärään paikallisseurakuntaan. Kuva: Anita Stizzoli / iStock

Kadotetetut lampaat. Tuhannet seurakuntalaiset on seurakuntayhtymissä kirjattu jäseneksi väärään paikallisseurakuntaan. Kuva: Anita Stizzoli / iStock

Ajankohtaista

Tuhansia ihmisiä on kirjattu jäseneksi vääriin seurakuntiin

Seurakuntayhtymiä koskeva ongelma johtuu väestötietojärjestelmän muutoksesta. Vantaalla virhe huomattiin ja Tikkurilan seurakunnan väkimäärä väheni arviolta 1830 hengellä.

Vantaan seurakunnissa huomattiin viime vuonna virhe seurakuntien väestötiedoissa. Kivistön uudelle asuinalueelle muuttavat saivat Tikkurilan seurakunnasta postia, vaikka alue on kaukana Tikkurilasta. Samoin kävi Rekolan seurakuntaan muuttaneille Leinelän asukkaille, hekin saivat postia Tikkurilasta.

Kivistö ja Seutula ovat Vantaan kasvualuetta, jonne rakennetaan kovalla tohinalla asuntoja tuhansille ihmisille. Alue kuuluu Vantaankosken seurakuntaan, jossa on odoteltu kasvun näkyvän seurakunnan väkimäärässä. Nyt kuitenkin 845 seurakunnan uutta jäsentä oli merkitty Tikkurilan seurakunnan jäseniksi. Kun asiaa tutkittiin, huomattiin, että myös viideltä muulta seurakunnalta puuttui satoja jäseniä.

Vantaan seurakuntien keskusrekisterin johtajan Emilia Launosen mukaan Tikkurilan seurakunnalle oli merkitty kaikkiaan 1830 jäsentä, jotka todellisuudessa asuvat muualla. Launosella ei ollut tarkkaa tietoa siitä, kuinka monen vuoden ajan väestötiedossa on ollut virheitä. Kirkon jäsenrekisteri on yhteydessä valtion väestötietojärjestelmään, joten asiasta on Vantaalta oltu yhteydessä Kirkkohallitukseen, Väestörekisterikeskukseen ja Uudenmaan maistraattiin.

– Olemme Vantaalla nyt käsin korjanneet jäsentiedot seurakunnittain ja lähettäneet korjauslistat maistraattiin. En tiedä, onko vastaavia korjauksia tehty muissa seurakuntayhtymissä, mutta käsittääkseni ei ole ainakaan näin suuressa määrin, Launonen selvittää.

Jos tietoja ei korjata, osa äänioikeutetuista seurakuntalaisista on ensi vuoden seurakuntavaaleissa väärän seurakunnan vaaliluettelossa.

Launonen toivoo, että asia saataisiin valtakunnan tasolla kuntoon. Sillä kun on merkitystä paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti esimerkiksi ensi syksyn seurakuntavaaleissa. Jos tietoja ei korjata, osa äänioikeutetuista seurakuntalaisista on väärän seurakunnan vaaliluettelossa.

– Asia pitäisi saada korjattua niin, että se olisi kunnossa viimeistään vaaleissa, toivoo Launonen.

Mistä virhe sitten johtuu? Launosella on siitä aika hyvä käsitys, mutta yhteydenotot Kirkkohallitukseen ja Uudenmaan maistraattiin selventävät asiaa. Samalla käy selväksi, että ongelma on valtakunnallinen, koskee useamman seurakunnan muodostamia yhtymiä ja niissä tuhansia ihmisiä. Ongelma painottuu pääkaupunkiseudulle, jonne rakennetaan paljon uusia asuntoja. Vantaalla ongelma on suurin.

Kirkkohallituksen rekisterijohtaja Sanna Vuohelainen vahvistaa, että ongelma on siellä tiedossa. Hänen mukaansa asia koskee seurakuntayhtymiä, koska niissä yhden kunnan tai kaupungin sisällä on useampi seurakunta. Kuntien rakennusvalvonnassa ei ole tietoa seurakuntarajoista. Hän kertoo Kirkkohallituksen keskustelleen asiasta useaan otteeseen Väestörekisterikeskuksen kanssa.

– Vaikka tahtotilaa ratkaisun löytämiseksi kaikilla osapuolilla on, emme ole vielä keksineet asiaan ratkaisua. Viimeksi nyt lokakuussa tätä on yhdessä pohdittu, sanoo Vuohelainen.

Kivistön alueella muuttaneet ovat saaneet oman seurakuntansa Vantaankosken sijaan postia Tikkurilan seurakunnasta. Kuva: Hannu Vallas / Lehtikuva

Kivistön alueella muuttaneet ovat saaneet oman seurakuntansa Vantaankosken sijaan postia Tikkurilan seurakunnasta. Kuva: Hannu Vallas / Lehtikuva

Mistä virhe oikein johtuu?

Uudenmaan maistraatin väestötietojen ylläpitotiimin esimies Anne Sänkiaho selvittää ongelman syyn.

– Marraskuussa 2014 Väestörekisterikeskus lopetti rakennusten 000-listan tuottamisen, kun rakennuksen äänestysalue ryhdyttiin merkitsemään rakennusluvan yhteydessä suoraan rakennuksen tietoihin.

Seurakuntatietojen ylläpidon kannalta 000-listan lakkauttaminen aiheutti kuitenkin sen, että maistraatin pitäisi nyt saada erikseen tieto uusista rakennuksista kunnista, joissa on useampi seurakunta.

– Näin uusiin taloihin muuttajat saataisiin oikeaan seurakuntaan. Tiedon voi kyllä poimia myös väestötietojärjestelmästä poimintasovelluksella, mutta osassa kuntia tietojen ylläpito on jäänyt puutteelliseksi jo aiemmin. Tämän seurauksena tuloksia poimintaan tulee hyvin paljon.

Koska automaattista seurakuntarajat tunnistavaa järjestelmää ei nyt ole olemassa, uuden rakennuksen seurakuntakoodi tulee automaattisesti väestötietojärjestelmästä kunnan pienimmän seurakuntakoodin – eli seurakunnan tunnuksen – mukaan. Vantaalla pienin numero on Tikkurilan seurakunnalla. Siksi uusien talojen asukkaita on kirjattu sinne eikä seurakuntaan, jonka alueella uusi talo oikeasti sijaitsee.

– Kun meillä maistraatissa tehdään poimintoja tai tieto rakennuksen virheellisestä seurakuntakoodista tulee korjauksena meille seurakunnasta, korjaamme tiedon väestötietojärjestelmään. Tieto pitää korjata sekä rakennukselle että siinä jo korjaushetkellä asuville henkilöille. Kun seurakuntakoodi saadaan oikeaksi, uudet muuttajat kirjautuvat sen jälkeen oikeaan seurakuntaan heti muuttopäivänä eli yksi korjaus riittää, sanoo Sänkiaho.

Ongelma on siinä, että virhe ei ainakaan toistaiseksi korjaannu automaattisesti, vaan vaatii paljon ylimääräistä työtä ja asian huomaamista. Siksi paras ratkaisu olisi tietokoneohjelmiin tehtävä muutos.

– Se, miten oikea tieto siitä, minkä seurakunnan alueella rakennus ja ihmiset ovat, saadaan varmasti tietojärjestelmiin, on ongelman ydin. Olemme tätä kirkon jäsentietojärjestelmässä miettineet ja meillä on siihen kehitetty järjestelmän toiminnallisuuteen perustuvaa ratkaisua. Meidän pitää kuitenkin vielä neuvotella asiasta Väestörekisterikeskuksen kanssa, Vuohelainen sanoo.

Seurakuntayhtymien sisällä väärillä väestötiedoilla voi olla vaikutuksia paitsi seurakuntalaisten tavoittamisen ja vaalien, myös seurakuntien talouden kannalta. Esimerkiksi Vantaalla suurin osa seurakuntien nettomäärärahasta jaetaan yhtymän sisällä seurakuntien kesken niiden jäsenmäärän perusteella.

– Vantaalla yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkoherrat ovat tietoisia tilanteesta. Mitään päätöksiä siitä, onko tällä vaikutuksia taloudellisesti, ei ole tehty. Jäsenmäärien vaikutus budjettiin lasketaan suhteessa viiden viimeisen vuoden keskimääräiseen jäsenmäärään. On vaikea sanoa, miten tämä on vaikuttanut, kun ei ole tietoa aiempien vuosien väestötilanteesta, selvittää vt. yhtymänjohtajana toimiva lakimies Anita Savioja.

Jatkossa nyt saadut oikeat jäsenluvut otetaan budjetoinnissa huomioon.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Seurakuntaneuvos Paula Lehmuskallio: Tikkurilan kirkko tarvitsee taivaisiin nousevan ristin

Ajankohtaista

Pitkän uran seurakunnan ja kaupungin luottamustehtävissä tehnyt Paula Lehmuskallio on pitänyt sitkeästi kiinni siitä, että Tikkurilaan on saatava toimiva ja näkyvä kirkko.
Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.