null ”Meillä on moraalinen velvollisuus auttaa lapset ja äidit pois al-Holin leiriltä”, sanoo Helsingin piispa Teemu Laajasalo

Kurdisotilaat vartioivat al-Holin leirille suljettuja Isis-taistelijoiden omaisia. Heidän joukossaan on tiettävästi Suomen kansalaisia, yksitoista äitiä ja noin 30 lasta.

Kurdisotilaat vartioivat al-Holin leirille suljettuja Isis-taistelijoiden omaisia. Heidän joukossaan on tiettävästi Suomen kansalaisia, yksitoista äitiä ja noin 30 lasta.

Ajankohtaista

”Meillä on moraalinen velvollisuus auttaa lapset ja äidit pois al-Holin leiriltä”, sanoo Helsingin piispa Teemu Laajasalo

Piispa Teemu Laajasalon mukaan lasten elämän suojelu ja heidän hengissä pysymisensä varmistaminen on ihmisyyden kannalta aika matala minimistandardi. Siihen Suomella on kyllä varaa.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo otti myöhään torstai-iltana kantaa al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten ja naisten tilanteeseen. Kurdien vartioimalle leirille on vangittu terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä. Heidän joukossaan on yksitoista suomalaista naista ja noin 30 lasta.

Suomessa ei ole tehty poliittista päätöstä siitä, haetaanko leirillä olevat lapset ja naiset Suomeen. Sen sijaan on tehty virkamiesvalmistelua eri vaihtoehdoista ja käyty kipakkaa poliittista väittelyä aiheesta niin eduskunnassa, mediassa kuin sosiaalisessa mediassakin.

Arkkipiispa Tapio Luoma otti heinäkuussa Kotimaa24:n haastattelussa kantaa asiaan toteamalla, että al-Holin leirillä olevat Suomen kansalaiset pitäisi saada Suomeen. Hänen mukaan sitä puoltavat oikeudelliset velvoitteet ja lapsen etu.

Nyt, keskustelun käydessä kuumimmillaan, piispa Laajasalo asettui samalla kannalle arkkipiispan kanssa. Hän totesi Twitterissä ja Facebookissa näin: ”Al Holin kysymys on poliittisesti, teknisesti ja hallinnollisesti monimutkainen, mutta moraalisesti yksinkertainen. Lapset ja äidit pitää auttaa leiriltä pois. Tavalla tai toisella. Mahdolliset lasten huostaanotot ja äitien rangaistukset pitää toteuttaa Suomessa.”

Kirkko ja kaupunki kysyi Laajasalolta, miksi hän päätyi ottamaan asiaan kantaa juuri niin kuin otti.

– Ymmärrän hyvin poliitikkojen ja virkamiesten vaikean ja ahdistavankin tilanteen, kun he joutuvat miettimään ratkaisujen poliittisia, teknisiä tai hallinnollisia tasoja. He ovat kannoistaan riippumatta vaikeassa paikassa. Heitä pitää tukea ja heidän puolestaan rukoilla.

– Halusin kuitenkin viestilläni palauttaa meidän kaikkien mieliin perusasian - meillä on moraalinen velvollisuus auttaa hädänalaisia lapsia ja äitejä.

Äidin syyllisyys tai "oma vika" ei voi olla peruste sille, että ihmistä ei auteta.

Miksi ajattelet, että asia on moraalisesti yksinkertainen? Miten perustelet asiaa?

– Kansakunta, joka ei huolehdi siitä, että sen lapset ja äidit pysyvät hengissä ja tulevat pelastetuiksi kärsimyksen keskeltä on moraaliton. Lasten elämän perustavanlaatuinen suojelu ja heidän hengissä pysymisensä varmistaminen on ihmisyyden kannalta aika matala minimistandardi, johon meidän maallamme on kyllä varaa.

Miksi myös äitejä pitää auttaa, vaikka he lähtivät tietoisesti Isisin alueelle ja ovat saattaneet syyllistyä rikoksiin?

– Joissain tilanteissa lapset pitää ottaa pois vanhemmiltaan. Tähän meidän yhteiskunnassamme on olemassa selvät käytännöt ja niitä pitää noudattaa. Lastensuojelun asiantuntijoiden tehtävä on tehdä tämä arvio Suomessa.

– Lähtökohtaisesti äitien ja lapsien erottaminen toisistaan on väärin, sen perusteluna voi olla vain vakava lapsen etu. Tätä etua ei voida arvioida jotenkin yleisesti ja etäältä, vaan tapauskohtaisesti kunnolla asiantuntijoiden toimesta Suomessa.

– Äidin syyllisyys tai "oma vika" ei voi olla peruste sille, että ihmistä ei auteta. Emme me jätä auttamatta ihmisiä, jotka ovat epäterveellisten elämäntapojensa vuoksi kalliin sairaanhoidon tarpeessa. Tai emme me ajattele, että tuomitut rikolliset ovat oikeutettuja huonompaan elämänsuojaan kuin siveelliset ja hurskaat.

Mitä ajattelet siitä, että osa poliitikoista haluaa tuoda Suomeen vain orpolapset tai asettaa ikärajan lapsille, jotka tuotaisiin? Tai ajattelevat jopa, että edes lapsia ei saisi tuoda?

– Kuten sanoin, ymmärrän hyvin poliitikkojen vaikean tilanteen. En halua ottaa puoluepolitiikkaan kantaa, mutta moraalisesti ajattelen, että on mahdotonta kilpailuttaa kärsimystä ja pohtia, kuka on riittävän vähän aivopesty tai riittävän nuori tai riittävän kurja, että saisi palata.

Pitääkö kaikkia lapsia auttaa? Entä jos tärkeä osa apua on lapsen erottaminen äidistään, jotta lasta ei kasvateta ääri-ideologiaan?

– Kaikkia lapsia pitää auttaa. Erilaiset huostaanotot tai sijoitukset tai muut lastensuojelulliset toimenpiteet voivat tulla kyseeseen Suomessa niiden periaatteiden mukaisesti, mitä tässä yhteiskunnassa muutenkin noudatetaan.

Suojelupoliisin viestintäasiantuntija Minna Passi kertoo Supon pitävän todennäköisenä, että Isikseen kytköksissä olleiden äitien paluu lisäisi Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Eikö myös tämä ole moraalinen kysymys? Mitä ajattelet asiasta?

– Turvallisuusviranomaiset varmasti tietävät parhaiten turvallisuusriskit ja heitä on syytä kuunnella ja kunnioittaa. Jonkun ihmisen riski syyllistyä rikokseen ei kuitenkaan ole oikeutus evätä häneltä apua tai oikeutta elämään. Meillä on käytännöt – ja tarvittaessa niitä pitää tässä tilanteessa kehittää – jotka mahdollistavat muille vaaraa aiheuttavien kansalaistemme tunnistamisen, seuraamisen, hoitamisen ja eristämisen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.