null Alkon kesäkampanja haastaa tarttumaan perjantaisin pullon sijasta puhelimeen – yksinäisyydestä kärsii nyt joka kolmas suomalainen

Alko toteuttaa yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävän Ota perjantaipuhelu tavaksi -kampanjan yhdessä HelsinkiMission ja Mieli ry:n kanssa.

Alko toteuttaa yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävän Ota perjantaipuhelu tavaksi -kampanjan yhdessä HelsinkiMission ja Mieli ry:n kanssa.

Ajankohtaista

Alkon kesäkampanja haastaa tarttumaan perjantaisin pullon sijasta puhelimeen – yksinäisyydestä kärsii nyt joka kolmas suomalainen

Alkon tärkein vastuullisuusteema tälle vuodelle on yksinäisyys, joka on lisääntynyt Suomessa merkittävästi koronapandemian myötä.

Yksinäisyys on ollut vaihteleva osa mun elämää. Aina siitä on yhtä vaikea puhua. Ja aina sen oman yksinäisimmän hetken äärellä tuntuu että on ainoa jolla on tämä tyhjä ja autio elämä.

Näin kirjailija, näyttelijä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Jani Toivola tiivisti Instagram-tilillään omia kokemuksiaan yksinäisyydestä.

Julkaisun taustalla on kaupallinen yhteistyö Alkon kanssa, jolla on heinä–elokuun ajan käynnissä Ota perjantaipuhelu tavaksi -kampanja. Yhdessä Mieli ry:n ja HelsinkiMission kanssa toteutettu kampanja haastaa kaikki suomalaiset soittamaan joka perjantai vähintään yhdelle läheiselle ihmiselle. Haasteen tarkoituksena on lisätä yhteydenpitoa ja vähentää sitä kautta yksinäisyyttä.

Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Ahon mukaan perjantaipuhelu voi olla konkreettinen soitto, mutta kyseessä on myös symbolinen ele. Aho uskoo jo pelkästään aiheen esille nostamisen tekevän paljon hyvää, vaikkeivat ihmiset juuri perjantaisin puhelimeen tarttuisikaan.

– Yksinäisyys on henkilökohtainen tunne eikä näy usein ulospäin. Siitä kärsivälle pienikin kohtaaminen tai yhteydenotto voi olla paljon suurempi asia kuin vastapuoli osaisi kuvitellakaan. Siksi haluamme kannustaa jokaista huomioimaan läheisiään ja ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, Aho sanoo.

Joka kolmas suomalainen kärsii tällä hetkellä yksinäisyydestä, kun aiemmin luku oli joka viides.

Yksinäisyys on tänä vuonna Alkon tärkein vastuullisuusteema ja Ahon mukaan valinta on surullisen helppo perustella. Yksinäisyys on ollut yhteiskunnassa tunnistettu haaste jo ennen koronapandemiaa, mutta sen myötä tulleet rajoitukset ja muut muutokset ovat lisänneet yksityisyyden tunnetta entisestään.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) tänä vuonna teettämän tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen kärsii tällä hetkellä yksinäisyydestä, kun aiemmin luku oli joka viides. Eniten yksinäisyys on lisääntynyt yli 65-vuotiailla, yksinasuvilla, pienituloisimmilla ja työelämän ulkopuolella olevilla.

Alkoholinkäytön ja lisääntyneen yksinäisyyden yhteydestä ei Ahon mukaan ole vielä tutkittua tietoa. Osana yksinäisyyden teemavuotta Alko on mukana rahoittamassa Jyväskylän yliopiston työryhmän hanketta, jossa tuota yhteyttä selvitetään.

– On mielenkiintoista nähdä loppuvuodesta, minkälaisia tuloksia tutkimus antaa. Se mitä jo tiedämme on, että yksinäisyys on terveydelle haitallista ja oletuksena on, että se voi pitkittyessään altistaa alkoholin liialliselle käytölle, Aho sanoo.

Ota perjantaipuhelu tavaksi -kampanjan keskeinen sanoma onkin, ettei apu yksinäisyyteen löydy Alkon hyllyltä, vaan yhteydestä toiseen ihmiseen. Vaikka yksinäisyysteema on Ahon mukaan olennainen ympäri vuoden, tulee se näkymään Alkon toiminnassa erityisen vahvasti loppuvuodesta juhlasesongin aikaan, kun alkoholia ostetaan tavallista enemmän.

Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Ahon mielestä yksinäisyys on ollut haastava teema nostaa esille. “Jokaisella meillä on omanlainen kulma, jolla me vastaanotamme tällaista viestiä”, Aho sanoo. Kuva: Vesa Tyni / Alko

Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Ahon mielestä yksinäisyys on ollut haastava teema nostaa esille. “Jokaisella meillä on omanlainen kulma, jolla me vastaanotamme tällaista viestiä”, Aho sanoo. Kuva: Vesa Tyni / Alko

Ongelmasta on puhuttava, jotta siihen voidaan tarttua

HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander on Jani Toivolan kanssa samoilla linjoilla: omasta yksinäisyydestä on usein vaikeaa puhua. Collianderin mukaan tämä johtuu siitä, että aiheeseen liittyy yhä tänä päivänä paljon häpeää. Siltikin, vaikka yksinäisyys koskettaa niin monia.

– Varmaan jokainen jollain tavalla tietää sen tunteen. Vain ottamalla yksinäisyys puheeksi sitä voidaan myös lieventää, Colliander sanoo.

Vaikka yksinäisyydestä tuskin puhutaan vieläkään riittävästi, on Colliander huomannut aiheen olevan julkisuudessa esillä aiempaa enemmän. Samalla siitä on muotoutunut ikään kuin kollektiivinen kokemus, kun tiedetään, että myös muut tuntevat samoin.

Yksinäisyyden voi jakaa karkeasti sosiaaliseen ja emotionaaliseen. Ensimmäisellä tarkoitetaan tärkeiden ihmissuhteiden vähäisyyttä tai puuttumista kokonaan. Emotionaalinen yksinäisyys taas viittaa yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunteen puuttumiseen. Toisin sanoen emotionaalista yksinäisyyttä voi kokea, vaikka ympärillä olisikin paljon läheisiä ihmisiä.

Mitä kuuluu? on varmaan maailman tärkein kysymys,
jonka toiselle voi esittää.
– Tuula Colliander

Colliander kertoo, että sekä sosiaalisen että emotionaalisen yksinäisyyden lisääntyminen näkyy selvästi HelsinkiMission toiminnassa. Yhteydenottoja tulee aiempaa enemmän ja yksinäisyys otetaan yhä useammin puheeksi apua haettaessa.

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, jonka ydintehtävä on vähentää yksinäisyyttä. Tähän järjestö pyrkii tarjoamalla muun muassa keskustelu- ja kriisiapua, vapaaehtoistyötä sekä tehtäväkirjan, joka on ilmaiseksi kaikkien saatavilla. HelsinkiMission yksinäisyystyöhön kuuluukin olennaisesti auttaa yksinäisyyttä kokevia ja siihen apua tarvitsevia löytämään itse ratkaisuja oman yksinäisyyden lievittämiseen.

– Emme kuitenkaan voi ajatella, että yksinäisen ihmisen tulisi vain itse auttaa itseään. Me muutkin voimme ottaa vastuuta siitä, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Mitä kuuluu? on varmaan maailman tärkein kysymys, jonka toiselle voi esittää, Colliander sanoo.

Omien tunteiden havainnoiminen ja työstäminen voi olla tärkeää esimerkiksi silloin, kun ihminen on ajautunut yksinäisyyden kierteeseen, kuten Colliander tilannetta kuvailee.

– Esimerkiksi lapsuudessa koettu yksinäisyys seuraa helposti mukana myös aikuisuudessa. Silloin ihminen voi alkaa vahingollisesti ajatella, että yksinäisyyden tunne kuuluu osaksi itseä. Niin ei tietenkään ole ja siksi ajatusmallista olisi hyvä päästä eroon. Yksinäisyyden ei pidä olla kenenkään kohtalo.

HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander uskoo suomalaisten olevan hieman arkoja ottamaan toisiinsa yhteyttä, vaikka usein mietitäänkin, mitä toiselle mahtaa kuulua. Kuva: Markku Pihlaja

HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander uskoo suomalaisten olevan hieman arkoja ottamaan toisiinsa yhteyttä, vaikka usein mietitäänkin, mitä toiselle mahtaa kuulua. Kuva: Markku Pihlaja

Yksinäisyys heijastuu myös työpaikoille

HelsinkiMissio ja Alko tekevät tänä vuonna yhteistyötä myös työelämässä esiintyvän yksinäisyyden kitkemiseksi. HelsinkiMissio on luonut tänä vuonna Work To Belong -ohjelman, jonka pääyhteistyökumppaneita ja ensimmäisiä pilottikohteita ovat Alko ja Sanoma. Yrityksille ja organisaatioille suunnatun ohjelman tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja lievittämään työyhteisöissä koettua yksinäisyyttä.

Myös työelämän yksinäisyys on Tuula Collianderin mukaan asia, jota on ollut aiemminkin, mutta joka on lisääntynyt korona-aikana entisestään. Tutkimuksista tiedetään, että etätyön myötä erityisesti yksinasuvien aikuisten sekä työuransa alussa olevien ihmisten yksinäisyys on lisääntynyt.

– Kaikkihan eivät toki tee etätyötä, mutta korona on vaikuttanut myös siihen, että käytännöt työpaikoilla ovat muuttuneet, Colliander huomauttaa.

Yksinäisyydellä voi olla työhyvinvointia ja motivaatiota heikentäviä vaikutuksia, minkä vuoksi oletuksena on, että asiaan halutaan puuttua myös yrityksissä.

Marja Aho kertoo, että tällä hetkellä Alkossa toteutetaan Work To Belong -ohjelmaan liittyvää henkilöstökyselyä, jossa työntekijöiden yksinäisyyttä kartoitetaan. Vaikka tuloksia ei olla vielä kunnolla käyty läpi, näyttäisi Ahon mukaan siltä, että yksinäisyyttä kokee noin joka kolmas työntekijä. Hän viittaa tulosten heijastelevan aiemmin mainitun SPR:n tutkimuksen tuloksia.

– Yksinäisyyttä koetaan selvästi paljon myös Alkon työyhteisössä. On hienoa, että saamme olla projektissa mukana ja lähteä etsimään ratkaisuja myös oman työyhteisön parantamiseksi, Aho kertoo.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.