null Arkkipiispa toivoo, ettei samaa sukupuolta olevia vihkineistä papeista tehdä kanteluita

Kari Mäkinen kertoo havainneensa, ettei keskustelu avioliitosta ole vain keskustelua avioliitosta. Se on myös keskustelua uskon- ja raamatuntulkinnasta.

Kari Mäkinen kertoo havainneensa, ettei keskustelu avioliitosta ole vain keskustelua avioliitosta. Se on myös keskustelua uskon- ja raamatuntulkinnasta.

Ajankohtaista Hengellisyys

Arkkipiispa toivoo, ettei samaa sukupuolta olevia vihkineistä papeista tehdä kanteluita

Kari Mäkinen totesi piispainkokouksen avajaispuheessa, ettei kirkolla ole selkeää mallia siitä, miten pappien tulisi suhtautua sukupuolineutraaliin avioliittoon.

Arkkipiispa Kari Mäkinen puhui piispainkokouksen avajaispuheessa kirkosta ja uudistuvasta avioliittolaista. Avioliittolaki muuttuu 1. maaliskuuta sukupuolineutraaliksi.

Mäkinen sanoi olevansa tietoinen, että piispat ovat antaneet asiasta lausuntoja, jotka ovat olleet "ristiriitaisia, vaivautuneita tai varauksellisia".

"Viesti on ollut, tahtoen tai tahtomatta, torjuva eikä vapauttava. Sanon tämän osallisena, en ulkopuolisena enkä syyttäen."

Arkkipiispan mukaan kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mitä avioliittolain muutoksesta seuraa kirkolle. Hänen mukaansa on epärealistista ajatella, että kaikki kirkossa säilyisi ennallaan.

"Juuri nyt näyttää siltä, että kulku ei välttämättä tule olemaan erityisen hallittua ja suoraviivaista. Sellaista kirkon tie on vain ihanteissa, ei tässä elämässä. Tässä elämässä on suostuttava myös kompurointiin ja keskeneräisyyteen", Mäkinen sanoi.

Kristinusko ei ole uskoa avioliittoon

Arkkipiispan mukaan keskustelu avioliitosta ja keskustelu uskosta menevät usein sekaisin.

"Olen havainnut, että avioliittokeskustelussa on vain osittain kyse avioliitosta. Se on myös keskustelua uskontulkinnasta, raamatuntulkinnasta, ihmiskuvasta, maailmankuvasta ja jumalakuvasta."

Toivon, että keidenkään avioliitto ei joudu kirkkopoliittisen kamppailun jalkoihin.

– Arkkipiispa Kari Mäkinen

Mäkinen halusi kuitenkin painottaa, että kysymys avioliitosta ei ole kristillisen uskon ydinkysymys. Avioliitto on arkkipiispan mukaan osa inhimillisen elämän järjestystä ja sellaisena Jumalan lahja – ei enempää tai vähempää.

"Siksi on minusta tarpeen sanoa ääneen yksinkertainen perusasia. Kristillinen kirkko ei ole maailmassa avioliiton takia eikä avioliittoa varten. Kirkko on olemassa maailmassa Kristuksen takia. Yhteinen uskomme on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, ei uskoa avioliittoon."

"Jumalan antama elämä on monimuotoisempaa kuin kirkkokäsikirja"

Missä keskustellaan kirkon avioliittokannasta, keskustellaan usein kirkkokäsikirjan teksteistä. Kirkkokäsikirja ei tarkalleen ottaen kiellä samaa sukupuolta olevien vihkimistä, mutta siellä ei myöskään ole toimitukselle kaavaa.

Kari Mäkistä kirkkokäsikirjaa koskeva keskustelu on ärsyttänyt.

"Minua on häirinnyt se, että kirkkokäsikirjaa on viime aikojen keskustelussa käsitelty kuin se olisi oikeusnormi tai moraalinormi. Kirkkokäsikirja on olemassa ihmisiä varten", arkkipiispa sanoo.

"Jumalan antama elämä on monimuotoisempaa kuin kirkkokäsikirja. Kuten on useaan kertaan todettu, kirkkokäsikirjassa ei ole otettu huomioon sellaista tilannetta, jossa samaa sukupuolta oleva pari solmii avioliiton."

Kirkolla ei ole selvää ohjetta papeilla

Piispainkokous totesi viime elokuussa, että kirkon nykykannan mukaan avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle.

Arkkipiispan mukaan kirkolla ei kuitenkaan ole yhteisesti hyväksyttyä mallia siitä, miten pappien tulisi suhtautua sukupuolineutraaliin avioliittoon.

Monet papit ympäri Suomea ovat kuitenkin ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja heti, kun lakimuutos tulee voimaan. Juridista estettä sille ei ole. Halukkaiden pappien tavoittamiseksi on perustettu myös nettisivu.

Yhteinen uskomme on uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, ei uskoa avioliittoon.

– Arkkipiispa Kari Mäkinen

"Tulee myös olemaan tilanteita, joissa pappi omantuntonsa ohjaamana toimittaa avioliittoon vihkimisen ohjeista huolimatta”, Mäkinen muotoilee. ”Kirkko ei siihen kaadu.”

Jos pappi ei omantunnon tai uskonvakaumuksen vuoksi halua "palvella millään tavalla" samaa sukupuolta olevaa paria, arkkipiispa kehottaa kyseistä pappia ohjaamaan parin toisen papin luokse.

"Vastuullista on silloin ohjata sellaisen papin luo, jolle palveleminen tässä tilanteessa on luontevaa."

Arkkipiispa toivoo, että kanteluita ei tehdä

Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon, hänestä voidaan tehdä kantelu hiippakunnan tuomiokapituliin. Arkkipiispa Kari Mäkinen kuitenkin vetoaa, ettei näin tehtäisi.

"Omasta puolestani haluan vedota, ettei kenenkään avioliittoa asetettaisi kirkkopoliittisen demonstraation tai kamppailun välikappaleeksi. Papin tehtävä on palvella ihmisiä, ei omia tai muiden kirkkopoliittisia päämääriä. Toivon, että keidenkään avioliitto ei joudu kirkkopoliittisen kamppailun jalkoihin myöskään siten, että siihen liittyvästä juhlasta muiden toimesta tehdään oikeus- tai kanteluprosesseja."

Arkkipiispa painotti, ettei puhu piispainkokouksen nimissä vaan omissa nimissään.

Piispainkokous kokoontuu Helsingissä 25.–26. tammikuuta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.