null Homous on Jumalan luomistyön vastaista, uskoo neljäsosa Suomen papeista – silti moni pappi vihkisi homoparit vastoin kirkon kantaa vaikka heti

Kuusi kymmenestä papista vihkisi samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon, mikäli kirkko asian hyväksyy.

Kuusi kymmenestä papista vihkisi samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon, mikäli kirkko asian hyväksyy.

Ajankohtaista

Homous on Jumalan luomistyön vastaista, uskoo neljäsosa Suomen papeista – silti moni pappi vihkisi homoparit vastoin kirkon kantaa vaikka heti

Papit kokevat painostusta vakaumuksensa vuoksi, riippumatta siitä mikä heidän mielipiteensä homoparien vihkimisestä on.

Neljäsosa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeista ajattelee, että homous on luomistyön vastaista. Toisaalta yli puolet aihetta käsittelevään tutkimukseen osallistuneista 534 papista ilmoitti, että heidän mielestään homoseksuaalisuus on luonnollinen osa Jumalan luomistyötä.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto jakaa voimakkaasti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien näkemykset.

Noin puolet papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä, ja 40 prosenttia vastustaa sitä. Reilusti yli puolet (56 prosenttia) vastanneista ilmoitti olevansa valmis vihkimään homoparin kirkossa, mikäli kirkko sen sallii.

Silti useampi kuin joka kolmas papeista ei ole valmis vihkimään samaa sukupuolta olevaa paria, vaikka kirkko sen sallisi.

– Tuloksissa yllätti se, että papit kokevat vakaumuksensa vuoksi syrjintää ja painostusta. Tämä pätee sekä vanhoillisempiin että vapaamielisempiin pappeihin, sanoo tutkija Laura Kallatsa.

Kapinnallisen kannan ottaa noin viidennes (18 prosenttia) papeista. He olisivat halukkaita vihkimään samaa sukupuolta edustavan parin jo nyt, vaikka kirkko ei ole antanut tähän lupaa.

Useampi kuin joka kymmenes (13 prosenttia) papeista ilmoittaa, että kokisi ”vaikeaksi” mennä kastamaan samaa sukupuolta olevan pariskunnan lasta. Suuri enemmistö ei näe homoparin lapsen kastamisessa ongelmaa.

Vastaajista 56 prosenttia oli miehiä ja 44 prosenttia naisia. Vastaajien keski-ikä oli hiukan yli 50 vuotta.

Joka neljäs pappi on kokenut painostusta tai syrjintää kantansa vuoksi.

Joka neljäs pappi on kokenut painostusta tai syrjintää kantansa vuoksi.

Luvassa ”pahoja ristiriitoja”

Peräti joka neljäs pappi on kokenut painostusta tai syrjintää oman näkemyksensä vuoksi – olipa se sitten liberaali tai vanhoillinen. He pelkäävät kirkossa syntyvän pahoja ristiriitoja avioliittokysymyksen takia.

Siitä papisto on yksimielinen, että avioliitto on paras mahdollinen parisuhteen muoto.

Tutkimuksessa todetaan, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittoteologia on murroksessa, ja tilanne on ”jännitteinen”.

Tutkimukseen vastanneet olivat hyvin selkeitä omassa kannassaan.

Hyvin jyrkkä ero asenteissa homoseksuaalisuutta ja homoparien kirkollista vihkimistä koskien oli havaittavissa Helsingin ja Espoon hiippakuntien ja Oulun hiippakunnan välillä. Pääkaupunkiseudulla asenteet ovat huomattavasti sallivammat kuin Oulun hiippakunnassa.

– Ero selittyy osittain sillä, että Oulun seudulla ovat vaikuttaneet erilaiset herätysliikkeet, kuten esimerkiksi lestadiolaisuus, Kallatsa toteaa.

Ylipäätään sukupuoli, hiippakunta ja hengellinen tausta vaikuttavat pappien asenteisiin ja käsityksiin. Yleisesti ottaen naiset olivat asenteiltaan miehiä sallivampia, samoin kuin virka-asemaltaan alempana oleva papisto oli liberaalimpaa kuin ylimmissä tehtävissä olevat.

51 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä.

51 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä.

Asenteet muuttuvat nopeasti

Vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan 35 prosenttia papeista kannatti samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä. Nyt vastaava luku on 51 prosenttia.

– Tutkimukseen vastanneet olivat pääsääntöisesti hyvin selkeitä omassa kannassaan. Oli vain vähän niitä, jotka eivät olleet osanneet muodostaa omaa mielipidettään, Kallatsa sanoo.

Vain harva pappi piti homoseksuaalisuutta tai sen toteuttamista syntinä.

Suurin osa tutkimukseen vastanneista papeista kannattaa sitä, että Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Samaa sukupuolta olevien maistraatissa solmitun avioliiton kirkollinen siunaaminen saa vihkimistä enemmän kannatusta.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia asenteita papeilla on homoseksuaalisuutta kohtaan sekä millaisia käsityksiä papeilla on samaa sukupuolta olevien parisuhteista, avioliittoinstituutiosta ja kirkon vihkioikeudesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, olisivatko papit itse halukkaita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon ja siunaamaan samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Lähde: Laura Kallatsa & Jouko Kiiski. Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien oikeudesta kirkolliseen avioliittoon. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 60.

Näin papit perustelivat:

"Sillä ei ole minulle väliä, että Raamatusta ei löydy suoraan lausetta, joka sanoisi, että vihkikää homoja siinä missä heteroitakin. Raamatussa ei puhuta avioliitosta mitään sillä tavalla kuin sen ymmärrämme nykyään. Ei heteroliitto ole Raamatussa sellainen kuin nykyään. Tämä ei tunnu ketään häiritsevän."

"Kyseessä on synti, josta Raamatussa selkeästi varoitetaan."

"Ajattelen jotenkin niin, että hyväksyn homoseksuaalisen ihmisen, mutta koen homoseksuaalisuuden toteuttamisen Jumalan tahdon vastaisena."

"Ajattelen, että Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen, eikä Hän ole luonut homoseksuaaleja vahingossa, vaan jokainen luotu on Jumalan tahdosta täällä."

"Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu ajatus tasa-arvosta. Tasa-arvoinen kohtelu on siis vahvasti luomisteologinen kysymys."

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.