null Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon piispat ovat huolissaan Heinäveden kaivoshankkeesta: ”Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia”

Heinäveden kaivoshankkeen pelätään pilaavan muun muassa Kermajärven veden.

Heinäveden kaivoshankkeen pelätään pilaavan muun muassa Kermajärven veden.

Ajankohtaista

Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon piispat ovat huolissaan Heinäveden kaivoshankkeesta: ”Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia”

Heinävedelle suunnitellun grafiittikaivoksen ympäristöriskit huolestuttavat myös Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestöä.

Luterilaisen kirkon Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ovat julkaisseet kannanoton, jossa he esittävät huolensa suunnitteilla olevan kaivoksen aiheuttamista ympäristöriskeistä Saimaan luonnolle.

”Suunnitellulta kaivosalueelta olisi suora yhteys Saimaan vesistöön ja sen ainutlaatuiseen luontoon. Se tarjoaisi työpaikkoja yhden sukupolven ajan, mutta sen ympäristövaikutusten kanssa joutuisivat kymmenet tuhannet ihmiset elämään monen sukupolven ajan, alueen eläimistä ja kasveista puhumattakaan. Pahimmillaan vahingot luonnolle ovat peruuttamattomia”, piispat kirjoittavat.

Brittiläisen Beowulf Miningin tytäryhtiö Fennoscandian Resources suunnittelee perustavansa grafiittikaivoksen Etelä-Savoon Heinävedelle.

Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestön puheenjohtaja Risto Sulkava totesi Etelä-Saimaalle, että kaivosyhtiö ei ole tiedottanut hankkeestaan kunnolla, kaivoksen jätevedet laskisivat Saimaaseen eikä kaivostoiminnasta jäisi juuri verotuloja Suomeen.

”Paikallisesti työllistyy korkeintaan muutama kuorma-autoilija”, Sulkava sanoi.

Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.

– Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja Mikkelin piispa Seppo Häkkinen

Ylen analyysin mukaan suunnitteilla olevan kaivoksen toiminnasta ja ympäristöriskeistä ei tiedetä vielä paljoakaan, mutta kaivoksella olisi jonkinlaisia vaikutuksia paikalliseen luontoon.

Luterilaiset piispat kirjoittavat kannanotossaan ymmärtävänsä, että alueen ihmiset tarvitsevat työpaikkoja ja toimeentuloa. Piispat sanovat uskovansa kaivoshankkeen edistäjien tarkoittavan hyvää, mutta toteavat, että hankkeeseen liittyy liian suuria riskejä.

”Tarvitaan viisautta luoda työtä, joka turmelemisen sijasta varjelee ja ennallistaa luontoa. Vireillä olevassa kaivoshankkeessa tämä ei näytä toteutuvan.”

Myös ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on esittänyt huolensa kaivoksen ympäristövaikutuksista. Ortodoksisella kirkolla on alueella kaksi luostaria, Lintula ja Valamo.

”Kirkkomme luostarit elävät merkittävissä määrin omavaraistaloudessa rauhaa ja luontoa kunnioittaen, ja ne ovat riippuvaisia puhtaasta luonnosta. Niiden elinkeino on täten vaarassa, jos ilma ja vesi saastuvat”, Leo totesi elokuun 29. päivä julkaistussa kannanotossa.

”[Ihminen] ei ole maapallon tai minkään sen osankaan ’herra’, vaan ainoastaan sen vaalija, sillä maailma on annettu meille rajalliseksi ajaksi. Ortodoksinen kirkko haluaa muistuttaa, että maapallon luonnonvarojen jatkuvan hupenemisen pitää johtaa ihmisten sitoutumiseen paljon nykyistä konkreettisempaan ekologiseen toimintaan”, Leo kirjoitti.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.