null Mikä kolmesta kiintymystyylistä kuvaa sinua parisuhteessa? – Deittailija, varo rakkautta ensi silmäyksellä

Terapeutti Eevi Minkkinen kärsi ennen läheisriippuvuudesta ja ristiriitaisesta kiintymystyylistä. Vuosien työ auttoi turvalliseen kiintymyssuhteeseen nykyisen kumppanin kanssa.

Terapeutti Eevi Minkkinen kärsi ennen läheisriippuvuudesta ja ristiriitaisesta kiintymystyylistä. Vuosien työ auttoi turvalliseen kiintymyssuhteeseen nykyisen kumppanin kanssa.

Hyvä elämä

Mikä kolmesta kiintymystyylistä kuvaa sinua parisuhteessa? – Deittailija, varo rakkautta ensi silmäyksellä

Turvallinen, välttelevä ja ristiriitainen kiintymystyyli muovautuvat lapsena ja vaikuttavat parisuhteisiin. Deittailijalle on hyötyä oman kiintymystavan tuntemisesta, ja suhteessa elävän kannattaa ymmärtää myös kumppaniaan.

Pelkkä rakkaus ei riitä toimivaan parisuhteeseen. Se, että tunnet vetoa tietynlaisiin ihmisiin, ei välttämättä tarkoita, että voit hyvin juuri heidän kanssaan. Äkki-ihastuminen voi johtaa harhaan.

Jos tavoitteena on toimiva parisuhde, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Eevi Minkkinen suosittelee tunnistamaan jo ennen deittailua, millainen oma kiintymystyyli on ja minkälaisia tarpeita ja haasteita siitä nousee. Testaa, mikä kiintymystyyli kuvaa sinua parhaiten.

Minkkinen esittelee kolme erilaista kiintymystapaa. Ihminen kiintyy kumppaniinsa turvallisesti, välttelevästi tai ristiriitaisesti pitkälti sen mukaan, miten lämpimästi ja johdonmukaisesti hänen tarpeisiinsa on vastattu lapsena.

Aikuisena kiintymystyyli näkyy tapoina toimia parisuhteessa. Turvallisesti kiintyvä on kumppanina mutkattomin, välttelevällä on vaikeuksia läheisyyden ja ristiriitaisella erillisyyden kanssa.

– Ristiriitaisesti ja välttelevästi kiintyvien välillä voi roihahtaa niin, että intohimo tuntuu polttavan joka solun. Tunnemme usein vetoa ihmisiin, jotka herättävät meissä samanlaisia tunteita, joita koimme lapsena suhteessa vanhempiimme. Ajattelemme alitajuisesti, että jos vain saisin tuon ihmisen rakkauden, niin sitten helpottaisi, Minkkinen sanoo.

– Ihastumisen aiheuttamaa hormonimyrskyä voi verrata psykoosiin. Omiin ajatuksiin ei voi silloin täysin luottaa.

Eevi Minkkinen valmistuu toukokuussa pariterapeutiksi. Häneltä ilmestyi viime vuonna kirja kiintymystyylien vaikutuksesta parisuhteeseen.

Eevi Minkkinen valmistuu toukokuussa pariterapeutiksi. Häneltä ilmestyi viime vuonna kirja kiintymystyylien vaikutuksesta parisuhteeseen.

Minkkisen mukaan pelkän vetovoiman seuraaminen saattaa johtaa samantapaiseen satuttavaan suhteeseen kerta toisensa jälkeen. Hän kutsuu sitä ”tule lähelle, mene kauas” -tanssiksi, jossa ristiriitaisesti kiintyvä ahdistuu toisen etäisyydestä ja välttelevä toisen tarpeista ja läheisyydenhalusta.

Minkkisellä on omakohtaista kokemusta ristiriitaisesta kiintymystyylistä ja läheisriippuvuudesta. Hän erosi suhteesta, josta hänellä on nelivuotias lapsi, ja elää nyt onnellisesti uusperheessä.

Hidasta elämää -hyvinvointisivustolla bloggaavalta Minkkiseltä ilmestyi viime vuonna parisuhdeaiheinen kirja Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi (Otava), ja hän valmistuu toukokuussa pariterapeutiksi.

Ristiriitaisesti kiintyvä haluaa lähelle.

Ristiriitaisesti kiintyvä haluaa lähelle.

Nämä merkit vihjaavat kumppanin ristiriitaisesta kiintymystyylistä:

* Ristiriitaisesti kiintynyt on taipuvainen tarkkailemaan kumppaniaan ja vetämään omia johtopäätöksiä tämän käytöksestä.

* Hän epäilee herkästi, ettei ole kumppanilleen tärkeä ja saattaa testailla tämän rakkautta.

* Kun kumppani ottaa omaa aikaa ja tilaa, ristiriitainen voi ahdistua. Hän pelkää yhteyden menettämistä.

* Miellyttämishaluinen ristiriitainen saattaa myöntyä asioihin, joista on jälkikäteen katkera. Hänen on vaikea pitää kiinni rajoistaan.

* Riidat ristiriitaisen kanssa saattavat olla dramaattisia: hän voi uhata erolla tai vaatia asioiden selvittämistä heti, vaikka olisi hankala hetki.

* Ristiriitaisesti kiintyvä on usein valmis työstämään parisuhdeongelmia ja jäämään suhteeseen, vaikka kertoisi olevansa siihen tyytymätön.

Aluksi pitää tehdä vaikutus toiseen

Suhteen alku voi saada välttelevästi kiintyvän piirittämään kiinnostuksensa kohdetta. Ristiriitaisesti kiintyvä taas nauttii usein huomiosta välinpitämätöntä näytellen, vaikka odottaisi toiselta viestejä kynsiään pureskellen.

Ihmiseen vaikuttavat monet asiat, kuten persoona, temperamentti ja kiinnostuksenkohteet. Kiintymystyyli aktivoituu kunnolla vasta läheisessä tunnesuhteessa, mikä edellyttää monen kuukauden seurustelua. Tiettyjä merkkejä kannattaa silti varoa alusta asti, jos tavoittelee sitoutunutta ja toimivaa parisuhdetta.

– Epäjohdonmukainen käytös, suhteella pelailu ja kiire saada toinen sitoutumaan viittaavat turvattomaan kiintymystyyliin, joka voi olla ristiriitainen tai välttelevä, Eevi Minkkinen kertoo.

– En sano, että välttelevästi kiintyvä ei pystyisi parisuhteeseen, mutta on eri asia, onko hänellä halua rakentaa turvallista suhdetta. Välttelevästi kiintyvän voi olla vaikeaa olla kumppanille läsnä, vastata tämän tunteisiin ja pitää tunneyhteyttä yllä. Hänen pitää harjoitella näitä asioita, jos haluaa turvallisen suhteen.

Minkkinen ajattelee kiintymystyyliä asteikkona. Ihmisellä saattaa olla vaikkapa jonkin verran vältteleviä piirteitä, mikä näkyy käytöksessä eri lailla kuin jos hän on sataprosenttisesti välttelevä.

Välttelevästi kiintyvä kaipaa parisuhteessa tilaa ja itsenäisyyttä. Jos kaksi välttelevää päätyy suhteeseen, kyseessä on usein avoin suhde tai puhdas seksisuhde.

Välttelevästi kiintyvä kaipaa parisuhteessa tilaa ja itsenäisyyttä. Jos kaksi välttelevää päätyy suhteeseen, kyseessä on usein avoin suhde tai puhdas seksisuhde.

Nämä merkit viittaavat kumppanin välttelevään kiintymystyyliin:

* Yksinäinen susi ja oman onnensa seppä: välttelevästi kiintyvä voi antaa itsestään riippumattoman ja haavoittumattoman kuvan.

* Voi haukkua hankalia exiään ja puhuu aiemmista suhteistaan kuin ei olisi ollut itse osallisena.

* Saattaa hypätä uuteen suhteeseen, kun edellinen on yhä menossa tai vasta päättynyt.

* Välttelee keskusteluja tunteista, suhteen laadusta ja tulevaisuudesta.”Ei määritellä tätä.” ”Keskitytään tähän hetkeen.”

* Käytös on epäjohdonmukaista, eivätkä sanat ja teot kohtaa. Asiat jäävät roikkumaan ilmaan.

* Saattaa nähdä kumppanin läheisyyden ja tuen tarpeet heikkoutena. Voi vaikuttaa tunnekylmältä.

* Puolustautuu herkästi kritiikin edessä. ”Älä yritä rajoittaa minua.” ”En ole vastuussa kenenkään onnellisuudesta.”

Turvallinen rakkaus auttaa syventämään seksuaalisuutta

Kolmas kiintymystyyli on turvallinen. Jos on saanut lapsena riittävän johdonmukaista huolenpitoa ja hyväksyntää tunteilleen, kohtelee aikuisena kumppaniaan hyvin ja odottaa samaa itselleen.

Eevi Minkkinen kertoo, että turvallisesti kiintyvä nauttii läheisyydestä kumppaninsa kanssa, mutta ei ahdistu erillisyydestäkään.

– Turvallisesti kiintyvän kanssa on usein suurin mahdollisuus onnelliseen parisuhteeseen. Turvallisesti kiintyvän rakkaus on kuin takkatuli, joka syttyy hitaasti, mutta lämmittää pitkään. Hän haluaa oppia tuntemaan toisen kunnolla.

Turvallisesti kiintyvät päätyvät suhteeseen useimmiten keskenään, mutta joskus muidenkin kanssa.

Turvallinen kiintymystyyli lisää merkittävästi hyvinvointia ja kykyä toimivaan parisuhteeseen.

Turvallinen kiintymystyyli lisää merkittävästi hyvinvointia ja kykyä toimivaan parisuhteeseen.

Välttelevästi kiintyvä kumppani saattaa horjuttaa turvallisesti kiintyvän tasapainoa, jos hänellä on tapana mitätöidä kumppaninsa tunteita ja jättää tämä yksin kesken riidan. Ristiriitainen kumppani voi uhata turvallisesti kiintyvän hyvinvointia, jos hän kanavoi ahdistuksensa vaikkapa toistuviin ja perusteettomiin syytöksiin uskottomuudesta.

Ristiriitaiselle suhde turvallisesti kiintyvän kanssa voi olla parantava kokemus.

– Turva nostaa esiin yllättäviä asioita. Se auttaa syventämään myös seksuaalisuutta tavalla, joka ei onnistu, jos suhteessa on jatkuvasti draamaa.

Eevi Minkkinen ehdottaa keskustelunaiheita uuden suhteen alkuun:

* Mitä kaipaat parisuhteelta?

* Mikä on sinulle sopiva määrä yhdessäoloa ja läheisyyttä? Paljonko haluat omaa aikaa ja itsenäisyyttä?

* Millaisia rajoja kaipaat suhteelle ja haluatko jossain vaiheessa elämääsi sitoutua?

* Mitä mustasukkaisuus merkitsee sinulle?

* Millaisia suhteita sinulla on ollut? Miksi ne päättyivät?

* Haluaisitko oppia jotain parisuhteessa?

* Mitkä arvot ovat sinulle tärkeitä?

Avoin suhde edellyttää loistavia suhdetaitoja

Avoin suhde on noussut yhä vahvemmin vaihtoehdoksi perinteiselle kahdenväliselle parisuhteelle. Kiinnostaako monen deittailu erityisesti välttelevästi kiintyviä?

– Veikkaan näin. Välttelevästi kiintyvät päätyvät harvoin parisuhteeseen keskenään, koska heidän väliltään puuttuu liima. Jos heillä on suhde, kyseessä voisi olla avoin suhde tai puhdas seksisuhde. Jos molemmille sopii suhde ilman vahvaa tunneyhteyttä ja sitoutumista, niin mikäs siinä, Eevi Minkkinen sanoo.

Hän pitää välttelevästi kiintyvien haasteena tunteiden tunnistamista, niistä puhumista ja kumppanin tukemista.

– Olen käsittänyt, että avoimen suhteen toimiminen edellyttää hemmetin hyvää kommunikaatiota, jatkuvaa keskustelua jokaisen tarpeista ja rajoista ja kykyä tunneyhteyteen.

Minkkinen uskoo, että avoin suhde vastaa harvoin ristiriitaisesti kiintyvän tarpeisiin.

– Luulen, että kumppanin muut kumppanit mahtuvat huonosti ristiriitaisesti kiintyvien maailmaan. He kokevat herkästi mustasukkaisuutta.

Entä kuinka hyvin avoin suhde sopii turvallisesti kiintyville?

– On hyvin henkilökohtainen asia, kenelle avoin suhde sopii. Siinä on kyse muustakin kuin kiintymystyylistä. Jos avoimeen suhteeseen ryhtyy, on tärkeää, että siinä on mukana aidosti omasta tahdostaan.

Eevi Minkkinen kannustaa työstämään kiintymystyyliään turvallisemmaksi.

Eevi Minkkinen kannustaa työstämään kiintymystyyliään turvallisemmaksi.

Lapsuuskokemukset eivät määritä loppuelämää

Eevi Minkkinen puhuu kiintymystyylin eheyttämisestä, mikä edellyttää vahvaa motivaatiota ja lukemattomia toistoja.

– Jos kiintymystyylin muuttamiseen sitoutuu ja harjoittelee turvallisia toimintatapoja, niin puolessa vuodessa huomaa jo muutosta. Vuoden, kahden ja kolmen jälkeen muutokset ovat vielä isompia.

Minkkinen on työskennellyt viimeiset viisi vuotta aktiivisesti oman ristiriitaisen kiintymystyylinsä ja siihen liittyvän läheisriippuvaisuuden kanssa. Hän on käynyt myös pitkään terapiassa. Nyt Minkkinen kokee kiintymystyylinsä enimmäkseen turvalliseksi.

– Omaa kiintymystyyliään kannattaa työstää! Toivoa on.

Deittailua ilman uupumusta

Tinderissä ja muissa deittipalveluissa uusi ihminen on aina yhden sormenliikkeen päässä. Muiden torjuminen on helppoa, ja treffien jälkeen voi käydä niin, että yksi kiinnostuu, mutta toinen ei enää vastaa viesteihin. Miten sellaista kestää ilman deittiuupumusta ja itsetunnon murenemista?

– Torjutuksi tuleminen on kurja tunne. Säilyisikö täysipäisenä, jos ajattelisi, että se vain kuuluu deittailuun?

On arveltu, että kohteliaisuus ja toisten kunnioittaminen ovat vähentyneet kasvottoman digivuorovaikutuksen myötä. Yhteyden katkaiseminen ilman ilmoitusta eli ghostaaminen on yleistynyt sosiaalisen median aikakaudella. Tinder koukuttaa käyttäjänsä kuin uhkapeli, mikä vähentää pysyvän parinvalinnan houkuttavuutta.

– Toiseen kiintyminen on entistä vaikeampaa ja pelottavampaa nykyisessä ghostaus-ilmapiirissä.

Eevi Minkkisestä on tärkeää lakata olemasta kiinnostunut ihmisistä, joilta ei saa vastakaikua.

– Kannattaa muuttaa perspektiiviään, vaikka se ei helppoa olekaan. Voi ajatella, että onpa hyvä, että tuo tyyppi ghostasi nyt eikä häipynyt sanomatta sanaakaan kolmenkymmenen vuoden suhteen jälkeen, kun kerran pystyy tuollaiseen käytökseen.

Testaa kiintymystyylisi

Millainen olet parisuhteessa? Testaa 10 kysymyksellä, oletko turvallinen, ristiriitainen vai välttelevä kumppani.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.