null Osa kannattaa, osa vastustaa, osa epäröi – näin Espoon kirkolliskokousedustajat suhtautuvat piispainkokouksen esitykseen

Ajankohtaista

Osa kannattaa, osa vastustaa, osa epäröi – näin Espoon kirkolliskokousedustajat suhtautuvat piispainkokouksen esitykseen

Kirkko ja kaupunki kysyi Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajilta, miten he suhtautuvat piispojen esittämään kahden avioliittokäsityksen malliin.

Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajat jakautuvat kolmeen joukkoon suhtautumisessaan piispojen esitykseen rinnakkaisista avioliittomalleista. Neljä edustajaa vastustaa esitystä. Kolme kannattaa sitä. Kolme pitää vielä kantansa avoimena.

Piispainkokous lähetti huhtikuussa kirkolliskokoukselle esityksen, jonka mukaan kirkossa sallittaisiin jatkossa kaksi avioliittokäsitystä. Toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä, toisessa kahden henkilön välisenä. Papit saisivat oikeuden toimia kummankin avioliittokäsityksen mukaisesti. Kaikilla seurakunnilla olisi velvollisuus varmistaa, että samaa sukupuolta olevien parien oikeus kirkolliseen vihkimiseen toteutuu.

Piispat pyrkivät esityksellään ratkaisemaan avioliittokäsitystä koskevan erimielisyyden, joka on jakanut kirkkoa vuosia.

Kirkko ja kaupunki kysyi Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajilta sähköpostitse huhtikuun lopussa, miten he suhtautuvat esitykseen. Sitä käsitellään ensimmäisen kerran kirkolliskokouksessa Turussa 13.–17. toukokuuta.

Kirkolliskokoukselle tehdystä esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen päätetään, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi.

Piispainkokouksen esityksen lopullinen hyväksyminen vaatisi kirkolliskokouksessa taakseen kolme neljäsosaa edustajista.

Pelkona kirkon hajoaminen

Konservatiiviselta Kirkkomme puolesta -listalta helmikuun kirkolliskokousvaaleissa valitut neljä edustajaa vastustavat piispojen esitystä.

”Ei yhtä aikaa voi olla voimassa kahta keskenään ristiriitaista opillista käsitystä”, kirjoittaa maallikkoedustaja Johanna Lumijärvi. ”Avioliitto on Raamatun mukaan miehen ja naisen välinen liitto.”

Pappisedustaja Juha Vähäsarjan mukaan kyseessä ei olisi kahden käsityksen malli, vaan kristillisen avioliittokäsityksen muuttaminen. Vähäsarja epäilee myös, että jos esitys hyväksyttäisiin, kirkossa alkaisi seuraavaksi keskustelu moniavioisuudesta.

Maallikkoedustaja Miika Auvisen mukaan esitys johtaisi toteutuessaan kirkon hajoamiseen.

”Piispojen esityksen hyväksyminen johtaisi pian siihen, että papiston olisi käytännössä suostuttava vihkimään samaa sukupuolta olevia ja kirkkoherroilla asiassa ei olisi valinnanvapautta. Lisäksi suuri joukko merkittävää vapaaehtoistyötä seurakunnissa tekevistä kirkon jäsenistä eroaisi Suomen ev. lut. kirkon jäsenyydestä.”

Maallikkoedustaja Merja Eräpolku tyytyy vastaamaan: ”En hyväksy. Perustelut kirkolliskokouksessa.”

Merkittävä askel eteenpäin

Arvoliberaalin Toivoa on -listan edustajista maallikot Carita Lehto, Sirpa Rantala ja Tapio Tähtinen kannattavat piispojen esitystä. Heidän mielestään se on merkittävä askel eteenpäin.

Carita Lehto pitää tärkeänä, että seurakunnat kaikkialla Suomessa velvoitetaan järjestämään vihkiminen sitä toivoville pareille. Sirpa Rantala kirjoittaa, että piispojen esitys on kompromissi, jollaisia tarvitaan enemmänkin kirkon päätöksenteossa.

Tapio Tähtisen mukaan esitys on huolella mietitty.

”Arvostan sitä, että piispat pystyivät tekemään lähes yksimielisen esityksen asiassa.”

”Hyvä intentio mutta myös työstettävää”

Toivoa on -listan edustajat Päivi Raunu, Mimosa Mäkinen ja Heidi Zitting puolestaan suhtautuvat piispojen esitykseen kriittisesti, vaikka kannattavatkin kaikkien parien vihkimistä.

Pappisedustaja Mimosa Mäkinen kiittää esitystä siitä, että seurakunnalla olisi velvollisuus papin järjestämiseen kaikille vihkipareille. Toisaalta hän epäilee, että kahden avioliittokäsityksen säätäminen kirkkojärjestykseen voisi jättää tilaa seksuaalivähemmistöjä syrjivälle puheelle ja käytännöille. Tällä hetkellä kirkkojärjestyksessä ei ole mainintaa vihittävien sukupuolista.

”Esityksessä on hyvä intentio ja paljon hyvää, mutta toki myös työstettävää. Toivon, että kirkolliskokouksessa voisimme löytää ratkaisuja asian edistämiseksi.”

Maallikkoedustaja Päivi Raunun mielestä esityksen keskiössä ei ole vähemmistöjen asema, vaan pappien oikeudet ja kirkon selviäminen umpikujasta.

”Reaalipolitiikkaa on, että parempaan esitykseen ei kompromissihakuinen kirkko pysty, joten mahdollisesti tulen esitystä vielä kannattamaan, vaikka en pidä sitä hyvänä.”

Pappisedustaja Heidi Zittingin mielestä esitys lisäisi seurakuntalaisten tasa-arvoa eri paikkakunnilla, toisaalta se saattaisi heikentää vähemmistöjen asemaa entisestään. Zitting kirjoittaa haluavansa kuulla kirkolliskokouksen puheenvuorot ennen kuin päättää kantansa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.