null Kirkolliskokous aloitti avioliittokeskustelun uuden kierroksen piispojen esityksen pohjalta – näin mielipiteet jakautuivat

Ajankohtaista

Kirkolliskokous aloitti avioliittokeskustelun uuden kierroksen piispojen esityksen pohjalta – näin mielipiteet jakautuivat

Lähetekeskustelussa kuultiin perusteluja kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen puolesta ja muutosta vastaan.

Kirkolliskokous aloitti keskiviikkoaamuna 15. toukokuuta lähetekeskustelun piispainkokouksen esityksestä, jonka mukaan kirkkojärjestykseen lisättäisiin säännös kahdesta rinnakkaisesta ja yhtäläisesti hyväksytystä avioliittokäsityksestä. Näistä ensimmäisessä avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa kahden henkilön välisenä.

Mikäli kirkolliskokous hyväksyy piispojen esityksen, samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen saa virallisen hyväksynnän. Seurakunnille tulee velvollisuus vihkimisen järjestämiseen, mutta papeille jää oikeus valita kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen väliltä.

Lähetekeskustelu kesti toista tuntia ja siinä käytettiin 15 puheenvuoroa. Tämän jälkeen kirkolliskokouksen toinen varapuheenjohtaja Seppo Parkkila ilmoitti, että keskustelua jatketaan torstain täysistunnossa.

Arkkipiispa Tapio Luoma korosti avauspuheenvuorossaan esityksen pitkäjänteistä valmistelua ja sitä, että kummallekin rinnakkaiselle avioliittokäsitykselle voidaan esittää teologiset perustelut.

– Käsillä on esitys, jossa kysytään, olenko valmis siihen, että oman näkemykseni rinnalla olisi toinen, vaihtoehtoinen avioliittokäsitys, Luoma totesi.

– Moninaisuuden tunnustaminen ajaa meidät ottamaan toinen toisemme vakavasti ja kohtaamaan toisiamme kunnioituksella erityisesti silloin, kun välillämme vallitsee erimielisyys.

Aikaisemman keskustelun perusteella osa kirkolliskokousedustajista näkee piispainkokouksen esityksen kahdesta rinnakkaisesta avioliittonäkemyksestä askeleena eteenpäin. Vastustajista osa kritisoi esitystä siitä, että se sallisi syrjivien käytäntöjen jatkumisen. Toisten vastustajien mielestä Raamattuun pohjautuvaan kristilliseen avioliittokäsitykseen ei voi tehdä muutoksia sateenkaariparien vihkimisen suuntaan.

Aamupäivällä käytetyissä puheenvuorossa nousivat esiin kaikki edellä mainitut näkökannat. Omaa kantaansa epäröivät edustajat eivät olleet vielä äänessä.

Nyt kysytään, siedämmekö toisella tavalla ajattelevia

Piispojen esityksen puolesta vedonnut Helsingin hiippakunnan edustaja, Korson kirkkoherra Tuomas Antola viittasi tutkimustietoon, jonka mukaan suomalaiset nuoret naiset vieraantuvat kirkosta nopeammin kuin missään muualla.

– Millenniaalinaiset ovat tarkkanäköisiä ja näkevät ristiriidan kirkon julkilausuttujen arvojen ja tekojen välillä. Suurin niistä on rakkaus, sanoo Jumala, mutta ihminen sanoo, että rajat piirrän minä, Antola sanoi.

– Nyt olemme kirkkona tämän kysymyksen äärellä, pystymmekö sietämään toisiamme eri lailla Raamattua tulkitsevina kristittyinä ja kunnioitammeko toistemme uskoa samalla hyväksyen sen, että ajattelemme eri tavoilla, totesi Karoliina Löytty Tampereen hiippakunnasta.

– Kaikissa hiippakunnissa tulee varmistaa piispallisella ohjauksella, ettei esitystä käytetä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suoran tai epäsuoran syrjinnän oikeuttamiseen, tähdensi Kuopion hiippakunnan edustaja Sanna Husso.

Ei syrjintälupaa kirkkojärjestykseen

Sateenkaarivihkimiset hyväksyvien piispojen esityksen kriitikkojen mielestä kirkossa ei voi olla säädöstasolla kahta erilaista käsitystä avioliitosta.

Helsingin hiippakunnan maallikkoedustaja Hanna Mithiku halusi tuoda keskusteluun ihmiset, joita piispainkokouksen esitys koskee. Mithikun mukaan seksuaalivähemmistöt ohitetaan esityksessä muutamalla sanalla, ja sukupuolivähemmistöjä ei edes mainita.

– Toivon, että valiokunnissa kysytään sitä, millaisia seurauksia esityksellä on: onko syrjintään sen myötä helpompi vai vaikeampi puuttua, ja tuleeko haavoittava opetus seurakunnissa entistä sallittavammaksi, Mithiku sanoi.

– Itse ajattelen, että kirkkojärjestykseen ei tule kirjata oikeutta syrjiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, eikä ihmisiä vahingoittavaa raamatuntulkintaa pidä vahvistaa kirjaamalla se omantunnonkysymykseksi.

– Ainoa kestävä vaihtoehto on se, että kirkollinen avioliittokäsitys noudattelee luterilaiseen tapaan maallista säätämystä eli Suomen avioliittolakia, linjasi myös Helsingin pappisedustaja Marjut Mulari.

Kirkon pitää seurata Raamattua ja Jeesuksen opetuksia

Mikkelin hiippakunnan edustaja Vuokko Vänskä ei löytänyt piispojen esityksestä vahvoja teologisia perusteluja kirkon perinteisen avioliittokäsityksen muuttamiselle.

– Kristillinen käsitys miehen ja naisen välisestä avioliitosta mahdollistaa lasten kasvattamisen ja turvallisen kodin luomisen heille, niin kuin Katekismuksen neljännen käskyn selityksessä lausutaan: ”Jumalan tahto on, että jokaisella lapsella on isä ja äiti”, Vänskä linjasi.

Samansuuntaiset puheenvuorot käyttivät myös Oulun hiippakunnan edustajat Pauli Niemelä ja Janne Kaisanlahti, Porvoon hiippakunnan edustaja Torsten Sandell, Kuopion hiippakunnan edustaja Pekka Niiranen ja Mikkelin hiippakunnan edustaja Kari Simolin, joiden puheenvuoroissa puolustettiin Raamatun ja Jeesuksen opetuksen ohjeellisuutta avioliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Simolinin mukaan piispainkokouksen esityksen läpimeno voisi johtaa kirkon ykseyden peruuttamattomaan rapautumiseen.

– Kirkko ei voi siunata homoseksuaalisia parisuhteita siksi, että Raamatun mukaan ne eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Raamatusta ei löydy yhtään kohtaa, jossa osoitettaisiin hyväksyntää homoseksuaaliselle elämänmuodolle, Simolin sanoi.

Kirkolliskokouksen puheenjohtajisto esittää, että kirkolliskokous vie piispainkokouksen esityksen lakivaliokuntaan, joka pyytää asiasta perustevaliokunnan lausunnon. Piispainkokouksen esityksen hyväksyminen vaatii taakseen kolme neljäsosaa kirkolliskokousedustajista.

Aamulla käydyn keskustelun voi kuunnella kirkon YouTube -tililtä.

Kirkolliset sateenkaarivihkimiset alkoivat keväällä 2017

Tällä hetkellä kirkon virallinen käsitys on se, että Jumalan asettama avioliitto on naisen ja miehen välinen. Uuden avioliittolain tultua voimaan maaliskuussa 2017 osa papeista on vihkinyt myös samaa sukupuolta olevia pareja. Suurimmassa osassa pääkaupunkiseudun seurakuntia sateenkaarivihkimiset tai avioliiton siunaamiset voidaan nykyisin toimittaa seurakunnan tiloissa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.