null Yli kaksi kolmasosaa papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen suhtautui kielteisesti tai erittäin kielteisesti 55,7 prosentti kyselyyn vastanneista kanttoreista ja 29,0 prosenttia papeista. Kuva: iStock

Samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen suhtautui kielteisesti tai erittäin kielteisesti 55,7 prosentti kyselyyn vastanneista kanttoreista ja 29,0 prosenttia papeista. Kuva: iStock

Ajankohtaista

Yli kaksi kolmasosaa papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Kanttorit suhtautuvat vihkimisiin nihkeämmin. Kirkolliskokous käsittelee tällä viikolla piispainkokouksen kompromissiehdotusta asiasta.

Turussa tällä viikolla kokoontuva kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen piispainkokouksen esityksen rinnakkaisista avioliittokäsityksistä.

Ehdotuksen mukaan kirkossa hyväksyttäisiin sekä perinteinen miehen ja naisen välinen avioliitto että kahden henkilön välinen avioliitto, jossa ei sukupuolia määritellä. Ehdotuksen hyväksyminen vaatii kirkolliskokouksessa kolmen neljäsosan enemmistön. Todennäköisesti asia lähetetään vielä arvioitavaksi kirkolliskokouksen valiokuntiin.

Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen Kanttori-urkuriliitto toteuttivat jäsenilleen kyselyn heidän suhtautumisestaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen sekä piispainkokouksen esitykseen rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Kyselyyn vastasi 980 Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton jäsentä. Kyselyn vastausprosentti oli 37,2.

Kyselyn mukaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti papeista 65,1 % ja kanttoreista 41,1 %. Samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen suhtautui kielteisesti tai erittäin kielteisesti 55,7 % kanttoreista ja papeista 29,0 %. 

Vain pieni osa on vihkinyt samaa sukupuolta olevia

Suhtautumiset samaa sukupuolta olevien parien avioliiton kirkolliseen siunaamiseen olivat hieman myönteisemmät. Samaa sukupuolta olevien parien siunaamiseen suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti 69,6 % papeista ja 45,5 % kanttoreista. Kielteisesti tai erittäin kielteisesti samaa sukupuolta olevien parien avioliiton siunaamiseen suhtautui kanttoreista 45,5 % ja papeista 23,6 %.

Suurin osa papeista ja kanttoreista ei toistaiseksi ole toimittanut samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisiä tai avioliiton siunaamisia. Samaa sukupuolta olevan parin ilmoitti vihkineensä ainakin kerran 6,8 % papeista. Tällaisissa vihkitilaisuuksissa ilmoitti työskennelleensä 10,6 % kanttoreista.

Piispainkokouksen esitys ei innosta

Kyselyn tulokset osoittavat, että papit ja kanttorit eroavat merkittävästi siinä, miten he keskimäärin suhtautuvat samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimiseen tai heidän avioliittojensa siunaamiseen.

Kaikkien vastaajien keskuudessa eri avioliittoratkaisuista suosituin (31,1 %) oli kanta, jossa kirkko vihkisi kaikki parit, mutta perinteistä avioliittokäsitystä kannattavilla olisi omantunnonvapaus olla vihkimättä muita kuin mies-naispareja. Toiseksi kannatetuin vaihtoehto (23,8 %) oli pitäytyminen miehen ja naisen välisessä avioliittokäsityksessä ilman mahdollisuutta omantunnonvapauteen. Kolmanneksi eniten kannatusta (17,4 %) sai piispainkokouksen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen malli.

Papeista 49,0 % on kuitenkin sitä mieltä, että piispainkokouksen esitys olisi hyväksyttävissä kirkossa vallitsevan erimielisyystilanteen ratkaisemiseksi. Kanttoreista tätä mieltä on vain 28,5 %. Kanttoreista 48,0 % ajattelee, että piispainkokouksen esitystä ei tulisi hyväksyä, sillä sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyminen merkitsisi luopumista oikeasta luterilaisesta uskontulkinnasta. Papeista näin ajattelee 21,8 %.

Papeista 21,9 % ja kanttoreista 14,5 % katsoo, että piispainkokouksen esitystä ei tulisi hyväksyä sen vuoksi, että kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen malli mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien syrjinnän jatkumisen kirkossa.

Enemmistö kanttoreista ei olisi valmis soittamaan samaa sukupuolta olevien vihkitilaisuuksissa, jos piispainkokouksen ehdotus kahdesta rinnakkaisesta avioliittomallista menee läpi. Kuva: Katri Ketola

Enemmistö kanttoreista ei olisi valmis soittamaan samaa sukupuolta olevien vihkitilaisuuksissa, jos piispainkokouksen ehdotus kahdesta rinnakkaisesta avioliittomallista menee läpi. Kuva: Katri Ketola

Yli puolet kanttoreista kieltäytyisi vihkitoimituksista

Mikäli piispainkokouksen esitys rinnakkaisista avioliittokäsityksistä toteutuisi, papeista 66,9 % ilmoitti varmasti tai lähes varmasti aikovansa vihkiä avioliittoon kaikki parit vihittävien sukupuolista riippumatta. Kanttoreista valmiita työskentelemään samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä oli 43,9 %.

Papeista 28,5 % vastasi varmasti tai lähes varmasti aikovansa kieltäytyä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisistä. Kanttoreista 52,0 % puolestaan ilmoitti, ettei ole valmis työskentelemään samaa sukupuolta olevien parien vihkimisissä.

Piispainkokouksen esitys kohtelee pappeja ja kanttoreita eri tavalla. Esityksen mukaan valinnanvapaus koskisi vain avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen toimittavaa pappia. Kanttorien valinnanvapautta ei käsitellä säädöstasolla lainkaan, mutta esityksen perusteluissa on todettu, että valinnanvapaus tulisi toteuttaa “normaaleina työjärjestelyinä” siten, ettei kukaan joudu toimimaan vastoin omaatuntoaan.

Osa harkitsee viran jättämistä ja jopa eroa kirkosta

Mikäli piispainkokouksen esitys hyväksytään, saattaa sillä olla vaikutuksia työvoiman saatavuuteen kirkossa. Kanttoreista 19,5 % ja papeista 7,0 % ilmoitti varmasti tai jokseenkin varmasti irtisanoutuvansa virastaan ja hakeutuvansa muulle alalle, jos piispainkokouksen esitys rinnakkaisista avioliittokäsityksistä hyväksyttäisiin. Kirkosta eroamista harkitsisi ainakin 11,4 % kanttoreista ja 5,8 % papistosta. 

Piispainkokouksen esityksen mukaan kirkkoherra vastaisi seurakunnassa siitä, että kaikki parit näiden sukupuolista riippumatta pyydettäessä vihitään avioliittoon tai näiden avioliitto siunataan. Enemmistö kirkkoherroista, 58,3 %, piti tätä tarkoituksenmukaisena järjestelynä. Toisaalta merkittävä vähemmistö, 38,9 %, kirkkoherroista oli sitä mieltä, että myös kirkkoherralle tarvitaan valinnanvapaus siinä, vastaako hän vihkimisten ja siunaamisten järjestämisestä kaikille pareille.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.