null Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajat näkevät piispainkokouksen esityksessä monta ongelmaa

Ajankohtaista

Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajat näkevät piispainkokouksen esityksessä monta ongelmaa

Kirkko ja kaupunki kysyi Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajilta, mitä mieltä he ovat piispojen esittämästä kahden avioliittokäsityksen mallista.

Enemmistö Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajista ei tällä hetkellä kannata piispojen tekemää esitystä kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen sallimisesta kirkossa. Esityksen mukaan kirkossa sallittaisiin jatkossa kaksi avioliittokäsitystä: toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä, toisessa kahden henkilön välisenä. Mikäli piispainkokouksen esitys hyväksytään kirkolliskokouksessa, samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen saa kirkossa virallisen hyväksynnän. Papeille jää oikeus valita kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen väliltä.

Piispainkokouksen esitys on synnyttänyt runsaasti keskustelua. Sitä ovat kritisoineet sekä ne, jotka kannattavat samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä että ne, jotka vastustavat. Osa ajattelee, että kahden rinnakkaisen näkemyksen salliminen olisi askel eteenpäin, osa taas on sitä mieltä, että se olisi kädenojennus syrjivien käytäntöjen sallimiselle myös jatkossa. Jotkut puolestaan ajattelevat, ettei mitään myönnytyksiä tulisi ottaa siihen suuntaan, että sateenkaariparien avioliittoon vihkiminen sallittaisiin kirkossa.

Kirkko ja kaupunki kysyi Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajilta huhtikuun lopussa sähköpostitse, miten edustajat suhtautuvat esitykseen. Kirkolliskokous käsittelee asiaa ensimmäisen kerran 13.–17. toukokuuta. Piispainkokouksen esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen päätetään, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi. Esityksen lopullinen hyväksyminen vaatisi kirkolliskokouksessa taakseen kolmen neljäsosaa edustajista.

”Ratkaisu ei poista periaatteellista kiistaa”

Torjuvasti piispojen esitykseen suhtautuvat maallikkoedustajat Jouko Jääskeläinen, Samuel Kopperoinen, Hanna Mithiku, Eve Rämö sekä pappisedustajat Arto Antturi ja Marjut Mulari.

”Piispojen esityksen sisältönä on kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen sukupuolineutraaliksi. Perinteinen miehen ja naisen liitto sisältyy sukupuolineutraaliin kantaan, joten kyse ei ole kahdesta vastakkaisesta mallista. Mikäli kirkko laajentaisi avioliittokäsitystään, siitä tulisi kirkkoa velvoittava kanta lain edessä”, Arto Antturi perustelee.

’’Kirkolla kirkkolaissa ja tunnustuksessa sekä ennen kaikkea Raamatussa on vain yksi avioliittokäsitys, jonka voi tiivistää Jeesuksen sanoihin siitä, että alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi’’, kirjoittaa Jouko Jääskeläinen.

Samuel Kopperoinen keskittyy perusteluissaan juridiseen puoleen. Hän muistuttaa, että vihkioikeus on kirkolla, ei yksittäisellä viranhaltijalla, eikä lainsäädäntö tunne käytäntöä, jossa viranhaltijalla olisi oikeus valita, suorittaako hän jonkin tehtävän vaiko ei.

”En usko, että kahden rinnakkaisen käsityksen malli on kestävä ja pysyvä ratkaisu myöskään teologisesti ja periaatteellisesti. Ratkaisu ei poista periaatteellista kiistaa, vaan erimielisyydet ja erilaiset ristiriidat aiheen ympärillä jatkuvat”, hän kirjoittaa.

Minusta kahden kannan malli voidaan toteuttaa jo nykyisin kirjauksin – sitä ei estä mikään.

- Eve Rämö

Hanna Mithiku, Marjut Mulari ja Eve Rämö toivat vastauksissaan esiin sen näkökulman, ettei kirkkojärjestys nytkään sano vihittävien sukupuolesta mitään.

”En kannata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivän kirjauksen lisäämistä kirkkojärjestykseen. Kyseessä ei ole kaksi rinnakkaista käsitystä, vaan ensimmäinen sulkee pois toisen”, Mithiku kirjoittaa.

”Jos kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä ja oikeus toimia vain ensimmäisen pohjalta kirjataan osaksi kirkkojärjestystä, tullaan tällä oikeuttamaan sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöjä vahingoittava toiminta ja opetus myös jatkossa. Pidän erittäin haitallisena sitä, että syrjintää käsitellään piispojen esityksessä omantunnon kysymyksenä”, hän jatkaa.

’’Minusta kahden kannan malli voidaan toteuttaa jo nykyisin kirjauksin – sitä ei estä mikään. Nyt kirjaukset eivät määrittele avioliitossa olevien sukupuolia eikä niiden tule jatkossakaan ottaa siihen kantaa’’, Rämö kirjoittaa.

Marjut Mularin mielestä säädöstasolla ei voi olla kahta käsitystä asiasta.

”Ainoa kestävä vaihtoehto on, että kirkon virallinen avioliittokäsitys noudattelisi Suomen avioliittolakia ja olisi yksiselitteisesti kahden henkilön välinen.”

”Paras tiedossa olevista ratkaisuehdotuksista”

Myönteisesti piispainkokouksen esitykseen suhtautuvat Munkkiniemen kirkkoherra Päivi Vähäkangas ja Korson kirkkoherra Tuomas Antola.

”Minusta piispojen esitys ei ole täydellinen ja siinä on puutteita, mutta samalla tiedostan, että se on tällä hetkellä tiedossa olevista ratkaisuehdotuksista paras, sellainen joka voisi edes teoriassa mennä läpi kirkolliskokouksessa. Siksi kannatan sitä, ellei kirkolliskokous onnistu viilaamaan parempaa esitystä, joka voisi kohentaa avioon aikovien oikeuksia kirkossamme”, Antola kirjoittaa.

Kirkossa on tilaa erilaisille näkemyksille asioissa, jotka eivät kosketa evankeliumin ydintä.

- Päivi Vähäkangas

Päivi Vähäkangas pitää esityksen etuna sitä, että sen hyväksymällä kirkko sitoutuisi palvelemaan kaikkia jäseniään, jotka täyttävät vihkimisen ehdot.

”Yhdenvertaisuuden ja kristillisen etiikan kannalta päätös on erittäin merkittävä. Samalla sitoudutaan siihen, että ketään ei pakoteta muuttamaan ajatteluaan. Kirkossa on tilaa erilaisille näkemyksille asioissa, jotka eivät kosketa evankeliumin ydintä.”

Maallikkoedustajat Lauri Grünthal ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki eivät vielä halunneet ottaa asiaan kantaa. Juha Perilä ei vastannut kyselyyn.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.