null Osa Vuosaaren luottamushenkilöistä kanteli kirkkoherran ja muun seurakuntaneuvoston toiminnasta – taustalla erimielisyys yhdenvertaisuutta edistävän asiakirjan käsittelystä

Vuosaaren seurakuntaneuvoston tilanteessa yhdistyvät kaksi asiaa: neuvoston päätöksentekoprosessit ja yhdenvertaisuuskysymykset, jotka nousivat pinnalle Osallistava moninaisuus -asiakirjan myötä.

Vuosaaren seurakuntaneuvoston tilanteessa yhdistyvät kaksi asiaa: neuvoston päätöksentekoprosessit ja yhdenvertaisuuskysymykset, jotka nousivat pinnalle Osallistava moninaisuus -asiakirjan myötä.

Ajankohtaista

Osa Vuosaaren luottamushenkilöistä kanteli kirkkoherran ja muun seurakuntaneuvoston toiminnasta – taustalla erimielisyys yhdenvertaisuutta edistävän asiakirjan käsittelystä

Valituksen laatijat haluavat selvyyden siihen, onko asian käsittelyssä menetelty oikein. Marja Lindholmin ja Jussipekka Jyväsjärven mukaan kyse on sekä menettelytavoista että teologisista tulkinnoista.

Vuosaaren seurakuntaneuvostossa on syntynyt tilanne, jossa yhdistyvät kysymykset yhdenvertaisuuden edistämisestä ja oikeasta menettelystä päätöksenteossa.

Viisi Tulkaa kaikki -ryhmään kuuluvaa Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsentä jätti 5. kesäkuuta kantelun Helsingin tuomiokapituliin Vuosaaren kirkkoherran, seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimivan Jussi Mäkelän sekä seurakuntaneuvoston toiminnasta ja päätöksenteosta. Lisäksi Tulkaa kaikki -ryhmän jäsenet Marja Lindholm ja Jussipekka Jyväsjärvi laativat kirkollisvalituksen Helsingin hallinto-oikeuteen menettelystä seurakuntaneuvoston kokouksissa.

Kantelu ja valitus koskevat Helsingin seurakuntayhtymän Osallistava moninaisuus -projektin tuloksena syntyneen toiminta-asiakirjan käsittelyä seurakuntaneuvostossa. Tulkaa kaikki -ryhmä laati aloitteen asiakirjan käsittelystä neuvostossa.

Toiminta-asiakirjaan sisältyi myös esitys siitä, että Vuosaaren seurakuntaan valittaisiin sateenkaariyhteyshenkilö, jollainen on jo lähes kaikissa Helsingin seurakunnissa ja että seurakunnassa työstettäisiin turvallisemman tilan periaatteet. Lisäksi Vuosaaren seurakunnan työntekijöiden toivottiin voivan saada koulutusta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kohtaamiseen.

8. huhtikuuta pidetyssä seurakuntaneuvoston kokouksessa päätösehdotus oli, että Tulkaa kaikki -ryhmän aloite merkitään tiedoksi. Tulkaa kaikki -ryhmä jätti tästä eriävän mielipiteen, sillä se toivoi asian tuomista normaaliin käsittelyyn ja tarvittaessa äänestykseen.

Seuraavana päivänä Vuosaaren seurakunta julkaisi tiedotteen otsikolla ”Vuosaaren seurakunnassa ei edistetä monisuhteita”. ”Emme voi ottaa käyttöön ohjeistusta, jonka mukaan kaikki toimintamme tulisi toteuttaa yhden ryhmän ehdoilla. Sen lisäksi asiakirjoja noudattamalla mahdollistettaisiin oman sanomanne vaientaminen sekä kirkkomme tunnustuksen vastaisten asioiden edistäminen”, kirkkoherra Jussi Mäkelä sanoo tiedotteessa.

Kirkkoherran tulkinta oli, että toiminta-asiakirjan ohjeistus ”Huomioimme kokoavassa toiminnassa perheiden ja suhteiden moninaisuuden” edistäisi monisuhteisuutta ja olisi vastoin kristinuskon avioliittokäsitystä. Sateenkaariyhteyshenkilön asettamisen Mäkelä katsoi edistävän kirkon opin vastaista ajattelutapaa.

Kokouksen pöytäkirjassa todetaan myös, että asiakirja on hallinto-oikeudellisesti ongelmallinen, sillä siinä annetaan ymmärtää, että asiakirja olisi seurakuntia velvoittava, vaikka näin ei ole. Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa asia on käsitelty tiedoksi annettavana asiana.

Seurakuntaneuvoston jäsenet Jussipekka Jyväsjärvi ja Marja Lindholm tekivät valituksen myös hallinto-oikeuteen. Kuva: Helsingin seurakunnat.

Seurakuntaneuvoston jäsenet Jussipekka Jyväsjärvi ja Marja Lindholm tekivät valituksen myös hallinto-oikeuteen. Kuva: Helsingin seurakunnat.

Oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta ja jääviyskysymyksestä äänestettiin

Seuraavassa kokouksessa 6. toukokuuta asia nousi uudestaan esiin, kun seurakuntaneuvosto käsitteli Marja Lindholmin ja Jussipekka Jyväsjärven tekemää oikaisuvaatimusta. Heidän mielestään Osallistava moninaisuus -asiakirja olisi pitänyt käsitellä kunnolla ja tuoda tarvittaessa äänestykseen, ei pelkästään merkitä Tulkaa kaikki -ryhmän aloitetta asiakirjan käsittelemisestä tiedoksi.

Kirkkoherra Jussi Mäkelän esitys seurakuntaneuvostolle oli, että seurakuntaneuvosto jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta kirkkolain perusteella.

Mäkelä pyysi Jyväsjärveä ja Lindholmia poistumaan kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, koska katsoi heidän olevan oikaisuvaatimuksen laatijoina esteellisiä. Varajäseniä ei kuitenkaan oltu kutsuttu paikalle.

Tulkaa kaikki -ryhmä oli Lindholmin ja Jyväsjärven esteellisyydestä eri mieltä. Asiasta äänestettiin siten, että Lindholm ja Jyväsjärvi eivät itse saaneet osallistua äänestykseen. Seurakuntaneuvosto katsoi heidät esteellisiksi äänin 7–6.

Äänestyksen jälkeen Tulkaa kaikki -ryhmän jäsen Hanna-Riikka Söderlund teki vastaesityksen, jossa ehdotettiin, että oikaisuvaatimus tutkitaan ja käsitellään päätösasiana. Myös tästä äänestettiin ja äänin 9–4 seurakuntaneuvosto päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Söderlund ja kaksi muuta Tulkaa kaikki -ryhmä jäsentä, Pauli Löija ja Tuula Paasivirta jättivät asian käsittelytavasta ja päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jyväsjärvi: ”Tarkoitushakuista väärinymmärtämistä”

Tuomiokapitulille jätetyssä valituksessa Tulkaa kaikki -ryhmän jäsenet pyytävät kapitulia selvittämään, ovatko kirkkoherran esittämät perustelut estää aloitteesta äänestäminen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia.

Seurakuntaneuvoston osalta valitus koskee sitä, ovatko seurakuntaneuvoston jäsenet, jotka ovat hyväksyneet oikaisupyynnön tutkimatta jättämisen, toimineet oikein. Valituksen laatijat pyytävät myös arvioimaan, onko seurakunnan ”Vuosaaren seurakunta ei edistä monisuhteita” -tiedote asianmukainen ja perusteltu.

On aika iso juttu, jos päätöksiä voidaan tehdä vain sellaisista asioista, jotka ovat kirkkoherran mielen mukaisia.

Marja Lindholm ja Jussipekka Jyväsjärvi odottavat, että tuomiokapitulin ja hallinto-oikeuden avulla saataisiin selvyys siihen, miten asia olisi pitänyt käsitellä.

– Olen itse arkajalka ja haluaisin, että asiat menevät sovussa, mutta jossain kohtaa tulee raja vastaan. Ihan kaikki ei käy, Lindholm toteaa.

– Tällaiset esittelijän toimintatavat estävät seurakuntaneuvoston jäseniä hoitamasta sitä päätöksentekovelvollisuutta, joka heillä on, ja käyttämästä sitä valtaa, jonka he ovat saaneet. On aika iso juttu, jos päätöksiä voidaan tehdä vain sellaisista asioista, jotka ovat kirkkoherran mielen mukaisia.

Lindholm ajattelee, että asiassa menevät limittäin se, mitä aloitteista, oikaisuvaatimuksista ja seurakuntaneuvoston päätöksentekovelvollisuudesta säädetään ja se, mikä liittyy raamatuntulkintaan.

Myös Jussipekka Jyväsjärvi näkee, että tapauksessa yhdistyvät kaksi asiaa.

– Nyt on valittu tietty teologinen painotus, johon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon edistäminen ei sovi, ja tämä kanta sekoittuu kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston puheenjohtajan rooleihin, hän sanoo.

– Olemme varautuneet siihen, että asian käsittelyissä menee pitkään, mutta seurakuntalaisten ja asiaa seuraavien puolesta toivoisin, että Vuosaareen saadaan sateenkaariyhteyshenkilö ja työntekijöille koulutusta yhdenvertaisuusasioista. Se on itsessään tärkeää ja se, että asiat menisivät neuvostossa oikein, on toinen tärkeä asia.

Jyväsjärven mielestä kirkkoherran tapa tulkita perheiden moninaisuuden huomioiminen monisuhteisuuden edistämiseksi oli tarkoitushakuista väärinymmärtämistä.

Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä tulkitsi, että Osallistava moninaisuus -asiakirjalla pyritään edistämään monisuhteisuutta. Kuva: Jussi Helttunen

Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä tulkitsi, että Osallistava moninaisuus -asiakirjalla pyritään edistämään monisuhteisuutta. Kuva: Jussi Helttunen

Keskustelu pysynyt pääosin asiallisena

Vuosaaren seurakuntaneuvostossa on kuohunut ennenkin. Edellisellä luottamushenkilökaudella vuonna 2021 kaksi Tulkaa kaikki -ryhmän jäsentä erosi seurakuntaneuvostosta kesken kauden hallinnollisten ongelmien vuoksi. Kritiikki kohdistui tuolloin kirkkoherra Jussi Mäkelän, piispa Teemu Laajasalon ja Helsingin tuomiokapitulin toimintaan.

Viime aikoina keskustelu seurakuntaneuvostossa on Marja Lindholmin ja Jussipekka Jyväsjärven mukaan ollut pääosin asiallista.

Sosiaalieettiset ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat ne, jotka siellä vahvasti jakavat.

– Siellä on mennyt ihan hyvin, koska ei ole ollut hankalia asioita käsiteltävänä. Neuvostossa talous- ja tila-asioiden käsittely sujuvat, ja päätösehdotukset ovat perusteltuja. Tällaiset asiat kun eivät liity uskonasioihin ja opintulkintoihin, Lindholm kuvailee.

– On paljon asioita, joista olemme samaa mieltä. Sosiaalieettiset ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat ne, jotka siellä vahvasti jakavat, Jyväsjärvi sanoo.

Jyväsjärven mielestä kirkkoherra on toisinaan suitsinut keskustelusta asiattomuuksia ja asetellut omat sanansa tarkkaan.

Ennen Osallistava moninaisuus -asiakirjan käsittelyä 8. huhtikuuta Vuosaaren seurakuntaneuvoston esityslistalla oli Kunnioittavan keskustelun periaatteet. Jyväsjärvi uskoo, että se ei ollut sattumaa.

– Oli hyvä, että nämä periaatteet käsiteltiin ensin, se suojeli tilannetta ja keskustelun sävyä.

Toisaalta Jyväsjärvi on huomannut, että joskus kirkollisissa keskusteluissa eri näkemysten kuunteleminen uudelleen ja uudelleen on myös viivyttelytaktiikkaa, johon turvaudutaan, kun ilmassa on muutosvastarintaa. Eri linjoista pitäisi pystyä äänestämään.

– Siihen en ota kantaa, oliko asia näin tässä tapauksessa.

Kirkko ja kaupunki yritti tavoittaa virkavapaalle jäänyttä Jussi Mäkelää. Hän välitti seurakunnan tiedottajan kautta viestin, ettei ole nyt käytettävissä haastattelua varten. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, Kokoomuslaisten Toivo -ryhmään kuuluva Timo Raittinen ei myöskään halunnut kommentoida tilannetta kirkkoherran sijasta.

Osallistava moninaisuus -asiakirja

Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa käynnistettiin vuonna 2021 Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta lisäävä projekti, jonka tarkoituksena oli vahvistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuutta Helsingin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa. Vuonna 2022 projekti sai nimen Helsingin seurakuntien osallistava moninaisuus -ohjelma (H.O.M.O.).

Projektin tuotoksena seurakuntiin ja yhteisiin palveluihin on luotu lähes kaikki seurakunnat kattava sateenkaariyhteyshenkilöverkosto. Tämän lisäksi on valmisteltu toiminta-asiakirja sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi ja edistämiseksi, turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuusperiaatteet sekä aloitettu työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdenvertaisuuskoulutus.

Helsingin yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Osallistava moninaisuus -ohjelmaa joulukuussa 2023 ja Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto tammikuussa 2024. Päätösehdotus kummassakin luottamuselimessä oli merkitä ohjelma tiedoksi ja tämä hyväksyttiin.

Asiakirjaa käsiteltiin myös kirkkoherrainkokouksessa joulukuussa 2023, josta kunkin kirkkoherran oli tarkoitus viedä asia päätettäväksi seurakuntaneuvostoon. Vuosaaressa näin ei tapahtunut, joten asia tuli seurakuntaneuvostoon Tulkaa kaikki -ryhmän aloitteen kautta. 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.