null Pääkirjoitus: Koulussa täytyy lisätä musiikkia ja kuvataidetta, jotta tarve niiden käyttämiseen terapiakeinona vähenisi

Puheenvuorot

Pääkirjoitus: Koulussa täytyy lisätä musiikkia ja kuvataidetta, jotta tarve niiden käyttämiseen terapiakeinona vähenisi

Jos kuvataiteen, musiikin, käsityön, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian tila koulujen lukujärjestyksessä kapenee, saavat opiskelijat ja koululaiset vääristyneen kuvan maailmasta.

Pelkästään luonnontieteisiin ja teknologiaan perustuva koulutuspolitiikka voi johtaa vakaviin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Näin väittävät parin vuoden takaisen ArtEco-tutkimuksen tutkijat. Kansainvälisessä kolmivuotisessa tutkimuksessa tarkasteltiin nykyaikaisen länsimaisen yhteiskunnan piirteiden merkitystä ekososiaalisten ongelmien syntymiseen. Suomesta ArtEco-tutkimukseen osallistui Tampereen yliopisto.

Ekososiaalisilla ongelmilla tarkoitetaan esimerkiksi ympäristökatastrofeja, eläinten kaltoinkohtelua, sotia sekä rasistisia ja seksistisiä rikoksia.

Ovatko metsät puineen ennen kaikkea taloudellinen voimavara? Sellainen ajattelu, jossa luonnolle nähdään vain taloudelle alistettu välineellinen arvo, johtaa helposti myös oppilaiden välineellistämiseen pelkiksi oppimiskoneiksi, väittävät ArtEco-hankkeen tutkijat.

Tieto ei kuitenkaan näytä muuttavan käytöstämme. Tarvitaan tiedon taakse ulottuvaa ymmärrystä.

Luonnontiede ja teknologia eivät suinkaan ole vähäpätöisiä tai merkityksettömiä asioita. Luonnontiede auttaa meitä ymmärtämään maailmaa ja tekniikka helpottaa meidän jokapäiväistä elämäämme.

Nykyaikaisen tekniikan avustamana luonnontiede on tuonut meille tärkeää tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vakavuudesta. Tieto ei kuitenkaan näytä muuttavan käytöstämme. Tarvitaan tiedon taakse ulottuvaa ymmärrystä. Tällaisen ymmärryksen lisäämisessä koulun taito- ja taideaineilla sekä humanistisilla aineilla on paljon annettavaa.

ArtEco-tutkimuksen tiedotetta lukiessa tuli semmoinenkin asia mieleen, että sekä kuvataide­terapia että musiikkiterapia ovat tutkitusti erittäin tehokkaita keinoja lasten ja nuorten ahdistuksen ja masennuksen hoidossa.

Eikö musiikkia ja kuvataidetta siis kannattaisi lisätä lukujärjestykseen, jotta tarve niiden käyttämiseen terapiakeinona vähenisi?

Kirjoittaja on Kirkko ja kaupungin päätoimittaja
jaakko.heinimaki@kirkkojakaupunki.fi

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Mitä opintonsa aloittavan on syytä muistaa? Kokeneet oppilaitospapit kertovat

Hyvä elämä

”Syö, juo, opiskele, harrasta ja muista levätä”. Jukka-Mikko Karjalainen, Kaisa Iso-Herttua ja Jyri Hakala toimivat oppilaitospappeina Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.