null Piispat: Kirkollinen avioliitto kuuluu vain naiselle ja miehelle

Luterilaisen kirkon piispat kokoustavat 30.–31.8. Joensuussa. Kuva on otettu tämän vuoden tammikuussa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Luterilaisen kirkon piispat kokoustavat 30.–31.8. Joensuussa. Kuva on otettu tämän vuoden tammikuussa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Piispat: Kirkollinen avioliitto kuuluu vain naiselle ja miehelle

Piispainkokous julkaisi tänään kirkollista avioliittoa käsittelevän selonteon. Piispojen mielestä samaa sukupuolta olevia pareja tulee kunnioittaa, mutta ei vihkiä.

Luterilaisen kirkon piispat ottivat tänään 31.8. yhdessä kantaa siihen, mikä on kirkon avioliittokäsitys. Kirkolliskokouksen tilaama selonteko julkaistiin piispainkokouksessa Joensuussa.

Piispojen näkemys on yksiselitteinen: kirkon opin mukaan kirkossa voidaan vihkiä tai siunata vain naisen ja miehen välinen avioliitto. Kantaa perustellaan ennen kaikkea kirkkojärjestyksellä ja -käsikirjalla, joissa kirkon avioliittokäsitys määritellään. Piispat vetoavat myös muun muassa Raamattuun, tunnustuskirjoihin ja piispainkokouksen aiempiin lausuntoihin.

Selonteossa huomautetaan, että mikäli avioliittokäsitystä halutaan muuttaa, se vaatii kirkolliskokouksen päätöksen.

Vaikka kirkollinen avioliitto kuuluu piispojen mukaan nykyisellään vain eri sukupuolta oleville, selonteossa korostetaan, että samaa sukupuolta oleviin pareihin tulee suhtautua kunnioittavasti:

"Avioliittolain muuttuessa 1.3.2017 haasteeksi muodostuu, miten yhdistää luterilainen avioliittokäsitys ja pastoraalinen sekä kunnioittava suhtautuminen samaa sukupuolta oleviin pariskuntiin", selonteossa sanotaan.

Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen korosti aiemmin Kirkko ja kaupungille, että piispoilta ei pyydetty esitystä kirkon avioliitto-opetuksen uudistamiseksi, vaan selontekoa kirkon nykyopetuksesta.
 

Vaikka pappi ei piispojen mukaan voi vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon, hän voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden "kanssa ja heidän puolestaan". Seurakunnan päiväjumalanpalveluksessa voidaan piispojen mukaan myös rukoilla siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta "sen mukaan, mikä on paikallinen tapa". Teksti ei tarkemmin määrittele, mitä paikallisella tavalla tarkoitetaan.

"Piispa voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tai muulla tavoin ohjeistaa hiippakuntansa pappeja", selonteossa sanotaan.

Aiemmin pappi on voinut rukoilla rekisteröidyn parisuhteen solmineen pariskunnan puolesta. Ohjeen mukaan rukous kuitenkin kohdistettiin ennen kaikkea henkilöihin, ei parisuhteeseen tai avioliittoon.

Jos samaa sukupuolta oleva pariskunta pyytää seurakuntaa tutkimaan avioliiton esteitä tai haluaa vuokrata seurakunnalta tiloja juhlaa varten, piispat kehottavat seurakuntia suhtautumaan pyyntöihin samalla tavalla kuin muihinkin siviilivihkimyksiin "kuten voimassa oleva ohjeistus määrää ja käytäntö edellyttää".
 

Tietyiltä osin piispojen selonteko on ristiriidassa kirkkohallituksen tilaamien juridisten asiantuntijalausuntojen kanssa.

Piispojen selonteon mukaan luterilainen pappi ei voisi lain muututtua vihkiä samaa sukupuolta olevaa pariskuntaa avioliittoon, koska se on vastoin kirkkojärjestyksen ja -käsikirjan ohjeita.

Muun muassa oikeustieteen professori Urpo Kangas on eri mieltä. Kangas totesi Kirkko ja kaupungille jo maaliskuussa, että lainmuutoksen jälkeen pappi voi vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevan pariskunnan, ja avioliitto on juridisesti pätevä. Professorit Tuulikki Mikkola ja Ahti Saarenpää vahvistivat Kankaan näkemyksen kirkkohallitukselle kirjoittamissaan lausunnoissa.
 

Avioliittokysymys jakaa maailman luterilaisia. Ruotsin luterilainen kirkko alkoi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja vuonna 2009, ja Norjan luterilainen kirkko päätyi samaan ratkaisuun tänä vuonna. Muun muassa maailman väkirikkain luterilainen kirkko, etiopialainen Mekane Yesus -kirkko, ei hyväksy samaa sukupuolta olevien avioliittoja.
 

Tarkennus kello 17.30: Jutussa ei aiemmin mainittu, että päiväjumalanpalveluksessa voidaan uuden ohjeen mukaan myös rukoilla siviilivihkimisenä toimitetun avioliiton puolesta.

 

Toimittajan kommentti: Kirkko odottaa maaliskuuta kortit levällään

Luterilainen kirkko on uuden avioliittolain kanssa pulassa, eikä piispojen selonteko auta asiaa.

Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 sukupuolineutraaliksi. Lainmuutosta osattiin odottaa monta vuotta, mutta kirkko reagoi siihen uskomattoman myöhään.

Kirkolliskokous tilasi viime marraskuussa piispoilta nyt julkaistun selonteon ja kirkkohallitukselta juridisen selvityksen siitä, missä kirkko lain muuttuessa seisoo. Kirkkohallitus pyysi asiantuntijalausunnot kolmelta oikeustieteen professorilta tämän vuoden huhtikuussa. Ja milloin eduskunta hyväksyikään sukupuolineutraalin avioliittolain? Marraskuussa 2014. Paljon huomiota saanut Tahdon2013-kampanja käynnistettiin jo maaliskuussa 2013.

Nyt piispojen ohjeistus näyttää olevan ristiriidassa tulevan lain kanssa. Pappi ei saa vihkiä, sanovat piispat. Saa vihkiä, sanoo laki. Jos ette vihi, saattaa tulla syyte syrjinnästä, sanoo professori Urpo Kangas.

Voisi olla toisinkin. Kirkko olisi voinut selvittää asian juridiset yksityiskohdat vuosia sitten ja pitää meteliä siitä, että uuteen lakiin ei jäisi epäselvyyksiä.

Pahimmin on mokannut kirkon ylin päättävä elin, kirkolliskokous.

Luterilainen kirkko määrittelee avioliittokäytäntönsä kirkkojärjestyksessä ja -käsikirjassa, joiden sisällöstä kirkolliskokous päättää. Nykyiset tekstit eivät ota yksiselitteisesti kantaa, kuuluuko avioliitto vain eri sukupuolta oleville pareille. Kirjoitushetkellä on varmasti ajateltu vain heterosuhteita, mutta se tuskin kiinnostaa juristeja.

Tulkintoja voi tehdä monenlaisia, ja piispojen näkemys on niistä yksi. Esimerkiksi Helsingin hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen tulkitsee tekstejä toisin. Kirkolliskokouksen olisi pitänyt ottaa asiaan selkeästi kantaa. Siinä se ei ole onnistunut, koska kummankaan näkemyksen kannattajat eivät saa tarvittavaa määräenemmistöä.

Nyt on jo myöhäistä. Kirkolliskokous kokoontuu ennen lainmuutosta enää kerran, 8.–11. marraskuuta. Kirkolliskokouksen ei ole mahdollista muuttaa kirkkojärjestystä tai -käsikirjaa yhden istunnon aikana.

Niinpä kirkko ottaa maaliskuun vastaan kortit levällään ja juristien yhteydenottoja odotellen.

Topias Haikala

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: