Seurakunnilla oli puolessa vuodessa miljoona tapahtumaa ja ainakin 12 miljoonaa kävijää
Kirkon musiikkijuhlat keräsi tilaisuuksiinsa runsaasti väkeä. Kirkon kokonaistilastoihin on laskettu myös pienet kokoontumiset, kuten vaikkapa sururyhmät ja raamattupiirit.

Kirkon musiikkijuhlat keräsi tilaisuuksiinsa runsaasti väkeä. Kirkon kokonaistilastoihin on laskettu myös pienet kokoontumiset, kuten vaikkapa sururyhmät ja raamattupiirit.

Seurakunnilla oli puolessa vuodessa miljoona tapahtumaa ja ainakin 12 miljoonaa kävijää

Kirkko on muuttanut tilastointinsa mahdollisimman reaaliaikaiseksi. Tilastoasiantuntija pitää suurta kokonaiskuvaa luotettavana, vaikka kaikki seurakunnat eivät ole vielä mukana.

Seurakunnat järjestivät alkuvuoden aikana miljoona tapahtumaa. Tammi-kesäkuussa järjestettyihin tapahtumiin osallistui yhteensä 12 miljoonaa henkilöä. Tapahtumiin on laskettu mukaan myös 377 000 henkilökohtaista tapaamista.

Tilastoidut henkilöt eivät kuitenkaan ole kaikki eri ihmisiä, vaan sama henkilö on voinut osallistua useaan tapahtumaan, jolloin kyse on käyntikerroista. Tapahtumiin lasketaan muun muassa seurakuntien järjestämät retket, leirit ja seurakunnissa toimivien ryhmien kokoontumiset sekä seurakuntien tilaisuudet.

Retkiin, leireihin, ryhmiin ja yksilön kohtaamisiin osallistui noin 5,5 miljoonaa ihmistä.

Seurakuntien tilaisuuksissa eli muun muassa messuissa, kirkollisiin toimituksissa ja juhlissa kävi 6,5 miljoonaa. Tällaisia tilaisuuksia seurakunnat järjestivät puolen vuoden aikana noin 130 000, joista jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia oli vajaa puolet.

Muistotilaisuudet, kasteet ja häät tilastoidaan yksilön kohtaamisiksi, mutta niiden osallistujamäärää ei nykyisissä lomakkeissa kysytä.

Lapualla osallistutaan aktiivisimmin, Helsingissä vähiten

Eniten seurakuntien tilaisuuksia järjestettiin Lapuan hiippakunnassa eli lähes 20 000 kappaletta, osallistujia oli miljoona.

Jäsenmäärään suhteutettuna Pohjanmaalta Keski-Suomeen ulottuvan hiippakunnan seurakuntalaiset kävivät tilaisuuksissa 2,7 kertaa. Helsingin hiippakunnassa osallistumisia oli vain 0,6 kertaa jäsentä kohden eli etelässä aktiivisuus on pienempää.

Tiedot käyvät ilmi kirkon tilastopalvelusta. Niitä on kerätty eri tavalla kuin aiempina vuosina, jolloin tiedot kerättiin kerran vuodessa ja julkaistiin sen jälkeen.

Nyt kirkossa on patistettu seurakuntia tilastoimaan toimintaansa mahdollisimman reaaliaikaisesti eli kirjaamat tapahtumat, tilaisuudet ja niiden kävijämäärät mieluiten päivittäin tai vähintään kerran kuussa.

Tämä on herättänyt seurakunnissa myös närää ja jopa protestihenkeä, mutta Kirkkohallituksen tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäen mukaan suurin osa seurakunnista on jo mukana.

– 98 prosenttia seurakunnista käyttää uutta tilastointitapaa ja jos edes 90 prosenttia on tallentanut tiedot oikein, niin iso kuva seurakuntien toiminnasta pitää paikkansa. Pyrimme siihen, että keräämme tietoja, joista on hyötyä seurakuntien toiminnan suunnittelulle ja niiden toiminnasta kertomiselle. Uskon, että tätä kautta saamme parempaa tietoa kuin aiemmin.

Koska kerättävät tiedot ja tavat kerätä niitä ovat kuitenkin muuttuneet melko paljon, vertailu aiempaan tietoon ei ole kaikin osin mahdollista. Siksi vuodenvaihteen kirkon tilastoja julkistaessa pitää miettiä, miten asioista kerrotaan. Osa tiedoista, kuten messujen kävijämäärät, on kuitenkin suoraan verrannollista.

Kirkon työntekijät, usein pappi, kohtaavat ihmisiä myös kirkollisten toimitusten jälkeisissä juhlissa. Muistotilaisuudet, kastejuhlat ja hääjuhlat ovat yksilön kohtaamisia, joiden osallistujamäärää ei kysytä. Niissä kuitenkin kohdataan tuhansia ihmisiä, joten kohtaamisia on enemmänkin kuin 12 miljoonaa.

– Tilastot osoittavat, miten monipuolista seurakuntien toiminta on ja miten paljon kirkko kohtaa työssään erilaisia ihmisiä. Sitä varten niitä tietoja kerätään, ei tilastojen itsensä vuoksi, vaan kertomaan toiminnasta ja auttamaan työn suunnittelua ja ohjaamista, sanoo Halmeenmäki.

Korjattu 28.7. klo 9.30: Toimitusten osallistujamäärät on tilastoitu, mutta niiden jälkeisten juhlien osallistujamääriä ei tilastoida.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi