null Turvapaikanhakijan on lähes mahdotonta saada oleskelulupa työn perusteella

Irakilainen M kertoo, että hänen henkeään uhattiin hänen kotimaassaan. Siksi hän haki Suomesta turvaa.

Irakilainen M kertoo, että hänen henkeään uhattiin hänen kotimaassaan. Siksi hän haki Suomesta turvaa.

Ajankohtaista

Turvapaikanhakijan on lähes mahdotonta saada oleskelulupa työn perusteella

Erityisen hankalaa on irakilaisilla, joilla ei ole passia. Passi pitäisi hankkia Tukholmasta, mutta sinne ei voi mennä, koska passia ei ole.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg neuvoi Turun kirkkopäivillä toukokuussa kielteisen turvapaikkapäätöksen saavia hakemaan työpaikkaa jo turvapaikkaprosessin aikana. Näin mahdollisen kielteisen päätöksen tullessa olisi helpompi hakea oleskelulupaa työn perusteella.

Moni turvapaikanhakija käykin töissä, mutta jos turvapaikkapäätös on valitusten jälkeen yhä kielteinen, oleskeluluvan saaminen työn perusteella on kaikkea muuta kuin helppoa. Työpaikan pitää ensinnäkin olla sellainen, johon ei ole saatavissa työvoimaa EU:n alueelta. Ei siis riitä, että työnantajalla on tarve, olet ahkera ja hyvä työntekijä ja kykenet palkallasi elättämään itsesi Suomessa.

Vaikka muut kriteerit täyttyisivät, oleskelulupa jää melko varmasti saamatta, jos henkilöllä ei ole voimassaolevaa matkustusasiakirjaa eli lähtömaansa myöntämää passia. Yle kertoi heinäkuussa, että Maahanmuuttovirasto on viimeisten kahden vuoden aikana tehnyt oleskelulupaa hakeville irakilaisille, afganistanilaisille ja somalialaisille yhteensä 118 päätöstä. Niistä 87 on ollut kielteisiä.

Erityisen hankalaa oleskeluluvan saaminen on, jos sitä hakeva turvapaikanhakija on Irakista. Jos hakijalla ei ole passia, hänen pitäisi hakea sitä maansa suurlähetystöstä. Suomessa toimivasta suurlähetystöstä tämä ei onnistu, vaan hakemus pitäisi tehdä Ruotsissa. Sinne puolestaan ei pääse, jos ei ole passia.

Kaikki on kunnossa – paitsi passi

Irakista Suomeen pari vuotta sitten tullut M (nimeä ei kerrota turvallisuussyistä) on yksi pattitilanteessa olevista turvapaikanhakijoista. Hänen turvapaikkahakemuksensa oikeuskäsittely on yhä kesken, joten turvapaikka olisi ilman muuta paras vaihtoehto.

– Tulin Suomeen, koska minua uhattiin Irakissa. Annettiin kaksi päivää aikaa liittyä aseelliseen joukkoon tai sitten minut tapettaisiin. Vanhempani ja sisarukseni jäivät sinne, joten jos en tarvitsisi turvaa, niin miksi en palaisi sinne. En kuitenkaan voi palata, kertoo M.

M oli Suomessa noin vuoden, kunnes hän sai töitä. Hänellä on pysyvä työpaikka ja siellä esimies ja työtovereita, jotka arvostavat häntä. Hänen työssään on käyttöä myös arabiankielen taidolle, sillä yrityksen asiakkaissa ja työntekijöissä, joita hän työssään palvelee, on arabiaa puhuvia. M kertoo pitävänsä työstään ja haluavansa ansaita elantonsa sillä. Hän ei halua elää sosiaalituella.

Minä haluaisin tehdä täällä töitä, maksaa verot ja olla turvassa. - irakilainen M

M:n ongelma on, että hänellä ei ole kotimaansa voimassa olevaa passia. Vaikka hän ei uskalla palata maahansa, hän voisi täällä asioida Irakin suurlähetystön kanssa. Irakin suurlähetystö ei kuitenkaan ole syksyn 2015 jälkeen myöntänyt passeja turvapaikanhakijoille. Sitä varten pitäisi matkustaa Tukholmaan. M ei kuitenkaan voi poistua Suomesta, koska hänellä ei ole voimassaolevaa passia tai muukalaispassia.

– Minulla on kyllä irakilaiset henkilöllisyyspaperit ja kopio aiemmasta passistani, mutta se ei riitä. Jos vain saisin muukalaispassin, se auttaisi, mutta tämän tilanteen takia en saa. Tunnen itse kolme irakilaista, jotka ovat nyt vastaavassa tilanteessa. Yhdellä ystävälläni oli työ, mutta hänen olisi pitänyt palata Irakiin kielteisen päätöksen jälkeen. Koska hän pelkäsi, hän katosi. Minä en halua sitä. Minä haluaisin tehdä täällä töitä, maksaa verot ja olla turvassa, M selvittää.

M:n mukana on suomalainen ystävä, joka kertoo toisen vastaavan tapauksen. Toisin kuin M, hän ei uskalla asioida maansa viranomaisten kanssa edes Suomessa, koska hän joutui vainon kohteeksi nimenomaan valtionhallinnossa. Muukalaispassi olisi ratkaisu asiaan.

Tämä mies täytti kaikki paperit ja kävi suomalaisen ystävänsä kanssa Maahanmuuttovirastossa. Virkailijan vastaus oli tyrmäävä. Voit kyllä maksaa 520 euroa oleskeluluvan hausta ja 48 euroa muukalaispassista, mutta 99 prosentin varmuudella anomuksesi hylätään.

M käy töissä ja hän voisi saada myös työperäisen oleskeluluvan, mutta voimassa olevan passin puute on ongelma.

M käy töissä ja hän voisi saada myös työperäisen oleskeluluvan, mutta voimassa olevan passin puute on ongelma.

Maahanmuuttovirasto vastaa

Teoriassa asia on niin kuin Päivi Nerg toukokuussa kertoi, mutta käytännössä ei. Näyttää siltä, että suurelle osalle turvapaikanhakijoista työperäisen oleskeluluvan saaminen on nykyisillä säädöksillä lähes mahdotonta. Asia on kuitenkin paras varmistaa kysymällä Maahanmuuttovirastosta.

Vastaajana on Maahanmuuttoviraston oikeuspalveluiden tulosalueen johtaja Annika Lumikari.

Mikä on tilanne irakilaisten passien kanssa? Onko totta, että Suomesta ei saa passia, vaan sitä varten pitäisi matkustaa Tukholmaan?

– Kyllä pitää. Irakin passin myöntää Irakin valtio. Maahanmuuttoviraston tietojen mukaan Irakin suurlähetystö Helsingissä ei enää myönnä passeja, vaan se pitää hakea Tukholmasta sijaitsevasta suurlähetystöstä.

Jos lähtee hakemaan passia Tukholmasta kesken turvapaikkaprosessin, niin miten se vaikuttaa prosessiin? Voiko Suomeen enää palata?

– Matkustaminen valtion rajojen virallisesti edellyttää voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Emme voi ohjeistaa henkilöitä muulla tavalla.

Miltä kuulostaa vastaus, että 99-prosenttisella varmuudella oleskelulupaa työn perusteella ei myönnetä. Onko se a) asiallinen ja b) pitääkö tieto paikkansa?

– Oleskelulupahakemuksen lopputulokseen ei voida ottaa kantaa ennen kuin se on käsitelty ja ratkaistu. Tässä asiakaspalvelija on todennäköisesti kuitenkin tiedostanut, että henkilöllä ei ole ollut Suomeen tullessaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, jolloin hänelle ei voida myöntää oleskelulupaa. Todennäköisesti on siis haluttu välttää tilannetta, että henkilö joutuu turhaan maksamaan hakemusmaksuja.

Onko muukalaispassin saamisen ehtoja kiristetty?

– Siitä, että oleskeluluvan myöntämistä varten tarvitaan passi, säädetään ulkomaalaislaissa. Tämä on siis lähtökohta tavanomaisen maahanmuuton tilanteissa ja laissa on säädetty erikseen poikkeukset tästä passivaatimuksesta. Passivaatimuksen tarkoituksensa on varmistaa Suomeen muuttavan henkilöllisyys ja se, että hän voi palata kotimaahansa, jos oleskeluluvan edellytykset päättyvät. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja antoi 14.7. ohjeen. Siinä helpotettiin sellaisten henkilöiden, joilla oli Suomeen tullessaan aito ja voimassa oleva, mutta täällä ollessa vanhentunut, matkustusasiakirja, mahdollisuutta saada työnteon perusteella oleskelulupa. Muiden kohdalla tilanne ei muuttunut.

Paljonko Suomessa on passittomia irakilaisia, joita tämä koskee? Siis eräänlainen pattitilanne hakijan kannalta, kun kotimaahan ei uskalla palata, turvapaikan saaminen on epävarmaa ja työ voisi tuoda toisenlaisen ratkaisun, mutta passia ei voi hakea ja muukalaispassia ei saa?

– Ulkomaalaisrekisteriin merkitään tieto henkilön passista tai ettei sitä ole. Sitä kuinka moni turvapaikanhakija, jolla ei ole passia, on työllistynyt Suomessa turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden perusteella ja voisi hakea työntekijän oleskelulupaa, ei voida tilastoida. Monet turvapaikanhakijat eivät esitä passia viranomaisille Suomessa, joillakin se kuitenkin on. Passittomuudelle on erilaisia syitä. Kannustamme kuitenkin työtä haluavia esittämään passinsa viranomaisille.

Onko vastaavia tilanteita muilla kuin irakilaisilla?

– Kyllä on. Vastaavia tilanteita on muun muassa afganistanilaisilla turvapaikanhakijoilla. Heidän tilannettaan helpottaa se, että Afganistanin edustustosta Tukholmassa käydään Suomessa tässä tarkoituksessa, eli afgaaniturvapaikanhakijat voivat hakea passia silloin Suomessa.

Mikä tässä oleskeluluvassa työn perusteella on teidän mielestänne oleellista?

– Työntekoperusteinen oleskelulupa kuuluu tavanomaisen maahanmuuton lupiin. Ensimmäistä lupaa haetaan normaalisti kotimaassa ennen Suomeen tuloa ja henkilöllä tulee olla myös työpaikka ja työehdot kunnossa jo siinä vaiheessa. Oleellista on tietenkin se, että oleskelulupia myönnetään henkilöille, jotka täyttävät laissa säädetyt oleskeluluvan myöntämisen ehdot. Myös ensimmäistä oleskelulupaa hakevalla turvapaikanhakijalla täytyy olla voimassa oleva passi.

– Turvapaikanhakijan passiedellytystä harkittaessa otetaan kuitenkin huomioon pakolaisoikeudelliset periaatteet. Niiden vastaista olisi edellyttää, että hakija turvapaikkahakemuksen ollessa vireillä kääntyy kotivaltionsa puoleen asiakirjan saadakseen. Tästä huolimatta hakijalle saadaan ilmoittaa, että erillisen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva passi. Hänelle voidaan varata aika sen hankkimiseen, mutta jos sitä ei hankita siihen mennessä, lupaa ei yleensä myönnetä.

– Vain sellaista hakijaa neuvotaan hakemaan muukalaispassia, jolla on ollut kansallinen passi, jonka voimassaolo on päättynyt hänen Suomessa ollessaan. Perusteen eli työn on kuitenkin oltava olemassa ja luvan muiden edellytysten täytyttävä ennen muukalaispassin myöntämistä.

Passittomuus, vaikka se johtuisi pakomatkan olosuhteista, on siis lähes varma este työperäisen oleskeluluvan saamiselle, jos on turvapaikanhakija?

– Syitä passittomuudelle on monia. Ennen oleskelulupahakemusasian käsittelyä ja ratkaisua ei voida sanoa mikä prosessin lopputulos on. Ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan myöntäminen edellyttää kuitenkin, tietyin rajatuin poikkeuksin, että ulkomaalaisen passi on voimassa. Tietyissä tilanteissa passittomuus on siis este ja toisissa taas ei ole.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.