null Väitellään: Sairaalassa tarvitaan hengellisyyttä, Henrik Honkanen!

"Sairaalapapin kanssa voi pohtia niitä asioita, joista tuntee tarvetta keskustella", sanoo sairaalapastori Henrik Honkanen. Kuva: Jukka Granstrom

Väitellään: Sairaalassa tarvitaan hengellisyyttä, Henrik Honkanen!

Potilas voi pyytää sairaalapapin luokseen, vaikka ei olisikaan kuolemassa, sanoo Jorvissa työskentelevä sairaalapastori Henrik Honkanen.

Sairaalasielunhoito-nimi johtaa harhaan. Ei ole varmuutta, onko sielua olemassa, saati siitä, sairastaako se.

"Perinteisesti ajatellaan että ruumis, sielu ja henki yhdessä muodostavat ihmisen. Sairaalasielunhoidossa ihminen kohdataan kokonaisuutena ja puhutaan niistä asioista jotka potilas itse tuo esille. Ne voivat liittyä ihmisen henkiseen, hengelliseen tai mihin tahansa muuhun asiaan, joka hänellä on pinnalla sillä hetkellä."

Sairaalassa ei tarvita hengellisyyttä, lääketiede riittää.

"Ihminen on psyykkinen ja fyysinen kokonaisuus. Sairaus synnyttää monesti ajatuksia elämän rajallisuuden edessä. Näitä ajatuksia ja tunteita on halutessaan hyvä pohtia sairaalapapin kanssa. Sairaalasielunhoito on osa hyvää kokonaishoitoa."

Sairaalapapin tehtävä ei ole parantaa.

"Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan paranemisesta? Tarkoitetaanko sillä henkistä vai ruumiillista paranemista? Keskustelu sairaalapapin kanssa voi tuoda lohtua ja toivoa sairaan ja hänen läheistensä elämäntilanteeseen niin, että sairaus tai lähestyvä kuolema asettuvat omaan mittakaavaansa."

Pappi tekee töitä sairaalassa ja hoitokodissa vain potilaiden parissa.

"Ei pidä paikkaansa. Sairaalapappi työskentelee niin potilaiden, heidän läheistensä kuin henkilökunnan kanssa."

Rukoileminen ja kuunteleminen ovat papin tärkeimpiä tehtäviä sairaalassa.

"Sairaalapapin tehtävä on myös kuunnella ja rukoilla. Kukin potilas ja tilanne on ainutkertainen ja määrittää tilanteen kulun. Sairaalapappi sopeuttaa toimintansa siihen."

Sairaalapappiin saa helposti yhteyden.

"Kyllä. Yhteyden saa joko ottamalla itse yhteyttä tai pyytämällä henkilökuntaa välittämään sairaalapapille viestin tapaamisesta. Sairaalapappien yhteystiedot löytyvät osastojen ilmoitustauluilta ja Espoon seurakuntien sivuilta netistä."

Sairaalaympäristössä ei voi pitää hartaushetkiä eikä veisata virsiä.

"Ei pidä paikkaansa. Potilaan ja hänen läheistensä kanssa voidaan heidän halutessaan pitää hartaushetki ja laulaa virsiä. Joillakin osastoilla tai hoiva- ja asumispalveluiden yksiköissä järjestetään sovitusti hartaushetkiä."

Luterilaisen papin työnkuvaan kuuluvat vain luterilaiset potilaat.

"Kirkon jäsenyyttä ei edellytetä. Sairaalapappi palvelee kaikkia potilaita, heidän läheisiään ja terveydenhuollon henkilökuntaa kustakin tilanteesta nousevien tarpeiden mukaan. Autamme tarvittaessa saamaan yhteyden myös muiden kirkko- tai uskontokuntien edustajiin."

Potilas voi pyytää pappia käymään luonaan, vaikka kuolema ei häämötäkään edessä.

"Kyllä. Sairaalapapin kanssa voi pohtia niitä asioita, joista itse tuntee tarvetta keskustella silloin kun itse haluaa."

Kuolevalle tehtävä viimeinen voitelu kuuluu vain elokuvien maailmaan. Ei sitä tehdä Suomessa.

"Rukoushetkeen sairaan luona voidaan liittää öljyllä voiteleminen, jossa tehdään öljyllä ristinmerkki sairaan otsaan. Ortodokseilla ja katolilaisilla sairaan voitelu on yksi sakramenteista."

Ainoastaan sairaalapapin kanssa voi puhua sairauksista ja kuoleman pelosta.

"Ei. Jokainen ihminen valitsee itse sen, kenen kanssa haluaa puhua sairauden tai kuoleman herättämistä ajatuksista ja tunteista. Monen mielestä keskustelu ystävien ja läheisten kanssa on tärkeää. Sairaalapappiin voi ottaa halutessaan aina yhteyttä."

 

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: