null Vantaankosken seurakunta ja kaupunki auttavat yhdessä päihteitä käyttäviä ikääntyneitä – ”Ryhmä voi motivoida viettämään viikossa edes yhden päivän selvin päin”

Ikäihmisten alkoholin käyttö on tasaisesti lisääntynyt. Pilke-ryhmästä voi saada tukea, jos liiallinen alkoholinkäyttö haittaa elämää.

Ikäihmisten alkoholin käyttö on tasaisesti lisääntynyt. Pilke-ryhmästä voi saada tukea, jos liiallinen alkoholinkäyttö haittaa elämää.

Ajankohtaista

Vantaankosken seurakunta ja kaupunki auttavat yhdessä päihteitä käyttäviä ikääntyneitä – ”Ryhmä voi motivoida viettämään viikossa edes yhden päivän selvin päin”

Pilke-ryhmässä ei vaadita alkoholin käytön lopettamista. Osanottajien elämänhallintaa pyritään vahvistamaan niin, että päihteistä aiheutuvat haitat vähenisivät.

Vantaankosken seurakunta aloitti syksyllä 2020 kaksivuotisen hankkeen, jolla pyritään parantamaan yli 65-vuotiaiden elämänlaatua. Hankkeen rahoitus saatiin testamenttivaroista.

Yhtenä osana hanketta seurakunta pyrkii vaikuttamaan kasvavaan ongelmaan: ikäihmisten päihteidenkäyttöön ja sen seurauksiin heidän elämässään. Seurakunta ja kaupunki aloittavat syyskuussa Pilke-ryhmän, jossa on matala kynnys. Vaikka ryhmä on suunnattu päihteidenkäyttäjille, ennakkoehtona ei ole sitoutuminen päihteettömyyteen.

– Ryhmässä ei vaadita päihteiden käytön lopettamista, ei moralisoida tai tuomita. Suunnittelemme yhdessä, mitä ryhmässä tehdään ja puhumme siitä, mistä ryhmäläiset haluavat, Vantaankosken seurakunnan diakoniatyöntekijä Isabel Nieminen kertoo.

Porukasta saa tukea ja apua arkeen, sisältöä arkipäivään ja mielekästä tekemistä.

Pilke-toiminta on Diakonissalaitoksen ja Sininauhaliiton kehittämää toimintaa, jonka konsepti on tarkasti määritelty. Nieminen on saanut koulutuksen Pilke-ohjaajaksi. Muut kaksi ryhmän vetäjää eli projektityöntekijä Katja Torkkel-Immonen ja vanhusten päivätoiminnan ohjaaja Heidi Ruotsalainen tulevat Vantaan kaupungilta.

– Pilke-ryhmä on seurakunnalle uudenlainen avaus, jossa yhteistyö kaupungin kanssa on oleellista. Otamme ryhmään mukaan maksimissaan kahdeksan osallistujaa. Ryhmästä kiinnostunut voi ottaa meihin yhteyttä. Käymme ensin yhdessä läpi hänen elämäntilannettaan ja kerromme ryhmän toimintaperiaatteista, Nieminen kertoo. 

Vaikka Pilke-ryhmässä ei tavoitella alkoholin käytön lopettamista, myös päihteistä voidaan ryhmässä puhua, jos osallistujat niin haluavat. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien elämänhallintaa niin, että päihteistä aiheutuvat haitat vähenisivät.

– Porukasta saa tukea ja apua arkeen, sisältöä arkipäivään ja mielekästä tekemistä. Ryhmä voi motivoida viettämään viikossa edes yhden päivän selvin päin.

Martinlaaksossa Raikukujalla joka keskiviikko kello 9.30 kokoontuva ryhmä on osallistujille ilmainen. Kokoontuminen alkaa aina yhteisellä aamupalalla. Parituntisessa tapaamisessa voidaan esimerkiksi pitää levyraatia, askarrella tai liikkua yhdessä.

Ikäihmisten alkoholinkäyttö on lisääntynyt

Ikäihmisten alkoholinkäyttö on tutkimusten mukaan lisääntynyt 1980-luvulta lähtien erityisesti suurten ikäluokkien tultua eläkeikään. Alkoholia käytetään hauskanpitoon, juhlimiseen, rentoutumiseen ja ajankuluksi, enimmäkseen ilman suurempia ongelmia.

Yhä useamman ikääntyneen juominen ylittää kuitenkin riskikäytön rajat ja osa käyttää alkoholia ja lääkkeitä yhtä aikaa. Sininauhaliiton mukaan noin kaksi kolmesta päihdeongelmista kärsivästä ikääntyneestä on käyttänyt runsaasti alkoholia suurimman osan elämästään. Noin kolmasosalla runsaampi alkoholinkäyttö on alkanut vasta eläkkeelle jäämisen jälkeen ja taustalla voivat olla elämäntilanteen muutokset.

Ruokakassin hakija saattaa itse ottaa puheeksi esimerkiksi jatkuvat taloushuolet ja kertoa, että rahaa kuluu paljon alkoholiin.

Alkoholin haittavaikutukset ovat iäkkäillä suurempia kuin nuoremmilla johtuen ikääntymisen tuomista fysiologisista muutoksista. Myös keskushermoston kyky sietää alkoholia madaltuu, mikä lisää esimerkiksi kaatumisriskiä. Joka neljännellä ikääntyneellä alkoholin suurkuluttajalla on muistisairauden oireita tai todettu muistisairaus.

Päihdeongelmat näkyvät diakoniavastaanotoilla

Isabel Niemisen mukaan päihdeongelmat nousevat usein esiin diakoniatyön asiakastapaamisissa niin vastaanotoilla kuin ruokajakelussa käydyissä keskusteluissa.

– Ruokakassin hakija saattaa itse ottaa puheeksi esimerkiksi jatkuvat taloushuolet ja kertoa, että rahaa kuluu paljon alkoholiin. Laskuja on voinut jäädä maksamatta. Runsas alkoholinkäyttö on voinut aiheuttaa ongelmia parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa, lisätä yksinäisyyttä tai vaikuttaa asumiseen, Nieminen kertoo.

Päihteidenkäytöstä seuraaviin ongelmiin voi löytää vertaistukea Pilke-ryhmästä. Jos joku ryhmäläinen tai seurakunnan muussa diakoniatyössä kohdattu vanhus haluaa vähentää tai jopa kokonaan lopettaa päihteidenkäytön, hänelle etsitään apua.

– Seurakunnan työntekijät voivat antaa keskusteluapua. Vantaan kaupungilla on erilaisia ryhmiä ja palveluita. Martinlaaksossa on päihdepoliklinikka ja myös A-Klinikasta saa apua. Tarvittaessa ohjaamme eteenpäin, Nieminen sanoo.

Vantaan seurakunnista myös Hakunilassa aloittaa tänä syksynä Pilke-ryhmä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.