null Iso vaihde päälle ikäihmisten tueksi: Vantaankosken seurakunta käyttää 70 000 euron testamenttilahjoituksen ikäihmisten auttamiseen

Pappi Laura Sydänmaalakka on tuttu näky Myyrmäen vanhustenkeskuksessa. Se on Suomen suurin. Paikkoja on 199.

Pappi Laura Sydänmaalakka on tuttu näky Myyrmäen vanhustenkeskuksessa. Se on Suomen suurin. Paikkoja on 199.

Ajankohtaista

Iso vaihde päälle ikäihmisten tueksi: Vantaankosken seurakunta käyttää 70 000 euron testamenttilahjoituksen ikäihmisten auttamiseen

Seurakunta pyrkii verkostokumppaniensa kanssa löytämään myös niitä vanhuksia, jotka ovat jääneet yksin tai tarvitsisivat tukea elämäänsä. 

Vantaankosken seurakunta sai vuosi sitten ison testamentin. Seurakunnan jäsen Irja Kaartinen jätti seurakunnalleen 70 000 euroa käytettäväksi vanhustyöhön.

Rahojen turvin seurakunta on käynnistänyt kaksivuotisen Ikäihmisten hankkeen, jolla pyritään monella tavalla parantamaan alueen yli 65-vuotiaiden elämänlaatua. Tätä seurakunta ei tee yksin, vaan laajamittaisen verkostoyhteistyön avulla.

Tavoitteena on, että kun hanke heinäkuussa 2022 loppuu, on luotu toimivia yhteistyöverkostoja, saatu aikaan uusia toimintamuotoja ja löydetty tapoja tukea ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta alueella.

– Pyrimme puuttumaan ongelmiin, mutta lähestymistapamme on voimavarakeskeinen. Ajatus ei ole, että asioita tehdään ikäihmisten puolesta, vaan on tärkeää saada myös heidän oma äänensä paremmin kuuluviin. Keskeistä on myös vapaaehtoistyön tehostaminen niin, että myös lyhytaikaiselle vapaaehtoisuudelle on mahdollisuuksia, sanoo pappi Laura Sydänmaanlakka.

Sydänmaanlakka on yksi hanketyöryhmän neljästä jäsenestä. Työryhmän lisäksi toimintaan osallistuu muitakin seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Uusia työntekijöitä hankkeeseen ei palkata.

Myyrmäen suuralueella asuu kymmenen vuoden päästä 2500 yli 75-vuotiasta nykyistä enemmän.

Myyrmäen suuralueella asuu kymmenen vuoden päästä 2500 yli 75-vuotiasta nykyistä enemmän.

Vantaan vanhusväestö kasvaa hurjaa vauhtia

Vantaan vanhusväestö kasvaa lähimmän kymmenen vuoden aikana Euroopan ennätystahtia. Yli 75-vuotiaita on kymmenen vuoden päästä kaupungissa 9 000 nykyistä enemmän. Myyrmäen suuralueella heitä on 2 500 enemmän. Kun tavoite on, että vanhuksista suurin osa asuu kotonaan, he tarvitsevat tähän monenlaista tukea. Seurakunnalla on tässä oma roolinsa.

Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset: löytää seurakunnan alueella olevat yksinäiset vanhukset, torjua heidän syrjäytymistään, kehittää seurakunnalle uudenlaisia tapoja toimia ikäihmisten kanssa, vahvistaa ikäihmisten osallisuutta, verkostoitua alueen muiden toimijoiden kanssa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa.

– Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Vantaan kaupunki, sen hoitolaitokset ja MEK-kiinnekohtia projekti, joka pyrkii yhdessä Diakonissalaitoksen kanssa luomaan Vantaalle etsivän vanhustyön mallin. Diakonissalaitos on myös meidän yhteistyökumppanimme. Vantaan seurakuntien sairaalasielunhoito ja myös omaishoitajien yhdistys ovat tärkeitä kumppaneita, Laura Sydänmaanlakka kertoo.

Seurakunnan vahvuus on se, että voimme tuoda mukaan henkisen ja hengellisen tuen. 
– Laura Sydänmaalakka

Sydänmaanlakan mukaan Vantaankosken seurakunnan alueella asuu paljon vanhuksia, joilla ei ole juurikaan kontakteja muihin ihmisiin. Yksinäisyys on iso ongelma. Digitalisaatio on monille asia, joka vaikeuttaa asioiden hoitamista. Kun kansaneläke on pieni ja rahat vähissä, ei ole varaa lähteä mihinkään ja syntyy tilanteita, joissa vanhus miettii, onko lääkkeisiin varaa. Myös päihteet, erityisesti alkoholi ovat kasvava ongelma, johon yritetään löytää apua ryhmätoiminnalla.

– Seurakunnan vahvuus on se, että voimme tuoda mukaan henkisen ja hengellisen tuen. Isot elämänmuutokset, pelko ja huoli terveydestä ja kotona pärjäämisestä tuovat epävarmuutta elämään. Moni ikäihminen pohtii perimmäisiä kysymyksiä. Kun läheinen kuolee, kaivataan surun keskellä kuuntelijaa ja vertaistukea, Sydänmaanlakka sanoo.

Laura Sydänmaanlakan mukaan moni ikäihminen pohtii perimmäisiä kysymyksiä. Kun läheinen kuolee, kaivataan surun keskellä kuuntelijaa ja vertaistukea.

Laura Sydänmaanlakan mukaan moni ikäihminen pohtii perimmäisiä kysymyksiä. Kun läheinen kuolee, kaivataan surun keskellä kuuntelijaa ja vertaistukea.

“Seurakunta on meille tärkeä yhteistyökumppani”

Vaikka etsivässä työssä kohdataan hankalia tilanteita, pyritään hankkeessa hakemaan ikäihmisten omasta elämästä voimavaroja, joita voidaan vahvistaa. Hyvää lisätuntumaa vanhusten elämäntilanteeseen toi koronakevät, jolloin Vantaan seurakunnista soitettiin 80–84-vuotiaille jäsenille ja kaksi kolmesta tavoitettiin.

Oleellista on Sydänmaanlakan mukaan myös tiivistää yhteistyötä niin kotihoitoon kuin Vantaan kaupungin Myyrmäen vanhustenkeskukseen. Se on Suomen suurin: paikkoja on 199 ja yksiköitä lyhytaikaisesta hoidosta pitkäaikaiseen hoivakoti- ja palvelutaloasumiseen.

Toiminnanohjaaja Eeva Kesäniemi koordinoi keskuksen verkostoyhteistyötä monenlaisten toimijoiden, kuten sairaalasielunhoidon ja Vantaankosken ja Hämeenkylän seurakunnan kanssa. Seurakunnat ovat järjestäneet muun muassa kuukausittaisia hartaushetkiä.

– Seurakunta on meille tärkeä yhteistyökumppani. Vantaankosken seurakunnan suunnitelmat yhteistyön tiivistämisestä kuulostavat hyvältä. Monelle vanhustenkeskuksen vanhukselle seurakunta on ollut elämässä tärkeä ja on hyvä, jos tuo yhteys seurakuntaan voi jatkua myös täällä, Kesäniemi sanoo.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.