null "Lämpimämpi kuin kunnat, luotettavampi kuin firmat" – Kirkon perheneuvonnan asema sote-uudistuksessa on edelleen auki

– Monissa kunnissa työnjako on tehty niin, että seurakunnat hoitavat parisuhteeseen ja kunnat puolestaan lapsiin liittyvät perhepalvelut, sanoo Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi.

– Monissa kunnissa työnjako on tehty niin, että seurakunnat hoitavat parisuhteeseen ja kunnat puolestaan lapsiin liittyvät perhepalvelut, sanoo Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi.

Ajankohtaista

"Lämpimämpi kuin kunnat, luotettavampi kuin firmat" – Kirkon perheneuvonnan asema sote-uudistuksessa on edelleen auki

Suomessa kirkko tuottaa eniten parisuhdeneuvonnan palveluja. Monet kunnat ostavat palveluita kirkolta.

Sote-uudistus vaikuttaa myös kirkon perheneuvontaan. Monilla kirkon perheasiain neuvottelukeskuksilla on yhteistyösopimus kuntien kanssa. Kun sote hajottaa vanhan kuntarakenteen, perheneuvonnan yhteistyörakenne on uudistettava.

Suomessa kirkko tuottaa eniten parisuhdeneuvonnan palveluja.

– Kirkko tekee perheneuvonnan kautta sellaista työtä, jota kunnat eivät tee samassa suhteessa kuin seurakunnat, sanoo Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi.

– Monissa kunnissa työnjako on tehty niin, että seurakunnat hoitavat parisuhteeseen ja kunnat puolestaan lapsiin liittyvät perhepalvelut, Salmi sanoo.

Tähän asti monet kunnat ovat rahoittaneet osan kirkon perheneuvontapalveluista.

– Silti esimerkiksi Vantaan ja Helsingin seurakunnat ovat tähän asti maksaneet kaikki perheneuvonnan kulut itse, Salmi sanoo.

Yksi asiakkuus voi maksaa jopa 2 500 euroa

Perheneuvonta on kysytty palvelu. Uudellamaalla seurakuntien perheneuvojilla on yli 25 000 asiakastapaamista vuodessa. Palvelun piirissä on noin 4 200 ihmistä.

Uudellamaalla seurakuntien perheneuvojilla on yli 25 000 asiakastapaamista vuodessa.

– Yli 60 prosenttia tapaamisista on parineuvotteluja ja kolmannes yksilöneuvotteluja. Lisäksi on jonkin verran perhetapaamisia, joissa myös lapset ovat mukana, Salmi sanoo.

Yhden asiakkuuden hinnaksi voi tulla jopa 2 500 euroa. Tähän asti palvelu on ollut maksutonta myös kirkkoon kuulumattomille asiakkaille.

– Seurakunnat tekevät myös paljon ennaltaehkäisevää perhetyötä. Siihen kuuluu luentoja, ryhmiä, perhevalmennusta ja perhekerhotoimintaa, Salmi luettelee.

Espoon perheneuvonta myy palveluitaan kaupungille

Espoon seurakunnat ja Espoon kaupunki ovat tehneet ostopalvelusopimuksen, jossa kaupunki ostaa perheneuvontapalveluita kirkolta.

Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Aku Kaura kertoo, että Espoon kaupunki on viime vuosina selkiyttänyt omaa terapia- ja perheneuvolapalveluaan, minkä seurauksena myös kaupungin yhteistyökumppanit ovat terävöittäneet tuotteitaan.

Palvelumuotoilutoimisto itse kuvaili asiakkaiden kokemuksia niin, että kirkon perheneuvontaa pidetään lämpimämpänä kuin kuntia ja luotettavampana kuin firmoja.

– Pontus Salmi

– Niinpä Espoon perheasianneuvottelukeskus on tehnyt kaupungille myytävistä palveluistaan tarkat kuvaukset, Kaura sanoo.

Tämä on täsmentänyt työnjakoa ja vähentänyt päällekkäisyyttä. Sopimuksissa palveluille on laitettu hintalappu, ja niistä tehdään myös tarkka raportointi ja laskutus kahdesti vuodessa.

– Olemme myös oppineet tuotteistamista, palvelujen kuvaamista sekä hieman erilaista toimintakulttuuria, joka on jo olemassa julkisella ja erityisesti yksityisellä sektorilla, Kaura sanoo.

Hänen mukaansa seurakuntien perheneuvonnalla on hyvät edellytykset päästä palveluntuottajaksi myös soten toteuduttua uudessa yhteistyörakenteessa.

Asiakkaat arvostavat perheneuvontaa

Kuinka tärkeäksi suomalaiset sitten kokevat perheneuvonnan? Vantaan seurakunnat mittautti äskettäin ulkopuolisella palvelumuotoilutoimistolla perheneuvonnan asiakastyytyväisyyttä niin kutsulla Net Promoter Score (NPS) -mittarilla. Se kertoo asiakkaiden kokemukseen perustuvan suositteluindeksin asteikolla -100–100.

– Normaalisti kun firmat teettävät tällaisia mittauksia, lukua +40 pidetään loistavana tuloksena, ja esimerkiksi kännykkäoperaattoreiden kohdalla -20 on hyvä luku, kertoo Pontus Salmi.

Mainittuihin lukemiin nähden Salmi pitää perheneuvonnan saamaa suositteluindeksiä poikkeuksellisena. Tulos oli peräti +67.

– Palvelumuotoilutoimisto itse kuvaili asiakkaiden kokemuksia niin, että kirkon perheneuvontaa pidetään lämpimämpänä kuin kuntia ja luotettavampana kuin firmoja, Salmi kertoo.

– Tämän mittauksen mukaan kirkon perheneuvonnasta välittyy asiakkaalle kuva, että me todella olemme sinua varten, eikä mikään ole meille niin tärkeää kuin sinä ja sinun parisuhteesi.

Jaa tämä artikkeli: