null Gräsan uurnalehdon peruskorjaus valmistui – käytävillä liikkuminen helpottui, uusia kasveja istutettiin 7 700

Ulla Lyytikäinen tuli kälynsä Soili Lyytikäisen kanssa katsomaan uusittua uurnalehtoa. Molemmat pitivät lehdon uudesta ja valoisammasta ilmeestä ja olivat tyytyväisiä remonttiin.

Ulla Lyytikäinen tuli kälynsä Soili Lyytikäisen kanssa katsomaan uusittua uurnalehtoa. Molemmat pitivät lehdon uudesta ja valoisammasta ilmeestä ja olivat tyytyväisiä remonttiin.

Ajankohtaista

Gräsan uurnalehdon peruskorjaus valmistui – käytävillä liikkuminen helpottui, uusia kasveja istutettiin 7 700

Uurnalehto on ollut käytössä koko korjauksen ajan. Hautausmaan kunnostaminen maksoi runsaat miljoona euroa.

Lauha syyssää helpotti Gräsan uurnalehdon kunnostustöitä, ja työt saatiin valmiiksi hyvin aikataulussa pysyen. Ensi vuonna 25 vuotta täyttävän uurnalehdon perusparannustyöt alkoivat kesäkuun puolivälissä.

– Aikataulujen lisäksi pysyimme budjetissa. Työt tulivat maksamaan hieman yli miljoona euroa, hankekehitysinsinööri Mika Heimala Espoon seurakuntayhtymästä kertoo.

Olarin kirkon vieressä sijaitsevalla uurnalehdolla on pinta-alaa 0,6 hehtaaria. Peruskorjauksessa kaikki uurnalehdon käytävät on kunnostettu. Pääkäytävät on asfaltoitu ja kapeammat käytävät on päällystetty tasapintaisilla noppakivillä.

Käytävillä liikkuminen on helpompaa, sillä esimerkiksi kulkureittien jyrkimpiin kohtiin on asennettu kaiteita. Remontin valmistumisen myötä kaikki kulkuportit uurnalehtoon ovat jälleen käytössä.

Uurnahautausmaata on kunnostettu vaihtamalla kasvualustat sekä haudoilla että hautausmaan puistomaisilla alueilla. Alueelle on rakennettu automaattinen kastelujärjestelmä.

Uurnalehdosta on kaadettu lahoja puita. Korjausurakassa haudoille on istutettu vanhojen ja huonokuntoisten kasvien tilalle peräti 7 700 kasvia.

Gräsan uurnalehdossa liikkuminen on nyt helpompaa.

Gräsan uurnalehdossa liikkuminen on nyt helpompaa.

Lisäksi hautausmaan yleisille alueille on istutettu rauduskoivuja, taikinamarjapensaita ja lamohietakirsikkaa. Haudoille on istutettu monivuotisia perennoita. Näitä ovat esimerkiksi idänkurjenpolvi, tarhapäivänlilja, varjoyrtti ja rönsyansikka.

– Kasvit ovat pieniä ja nyt lepotilassa. Kasvukauden alkaessa uurnalehdon ilmekin muuttuu toisenlaiseksi, Mika Heimala sanoo.

Arkkitehti Bey Hengin suunnittelema uurnalehto otettiin käyttöön vuonna 1996. Uurnalehtoon on tähän mennessä haudattu 3 572 vainajaa, ja hautoja sieltä on luovutettu 3 037.

Yhtään hautausta ei ole remontin takia jouduttu perumaan.
– Hautaustoimen päällikkö Juha Ollila

Espoon seurakuntien hautaustoimen päällikön Juha Ollilan mukaan uurnalehto on ollut käytössä koko remontin ajan. Tänä vuonna hautauksia on ollut jopa hieman tavallista enemmän eli marraskuun loppuun mennessä jo yli 200.

– Yhtään hautausta ei ole remontin takia jouduttu perumaan. Hautausmaan urakoitsijan toiminta on mahdollistanut sen, että omaiset ovat voineet liikkua hautausmaalla eikä remontin aikana ole tapahtunut onnettomuuksia. Tästä kuuluu kiitos urakoitsijalle, sanoo Ollila.

Kulkureittien jyrkimpiin kohtiin on asennettu kaiteita.

Kulkureittien jyrkimpiin kohtiin on asennettu kaiteita.

Gräsan uurnalehdon peruskorjauksen toteutti VRJ Etelä-Suomi Oy.

Ollila kertoo käyneensä uurnalehdossa useaan otteeseen kesän aikana ja jutelleensa haudoilla käyvien omaisten kanssa. Omaisilta on tullut hautatoimeen melko paljon viestejä remontin aikana, enin osa positiivisia.

– On kiitetty sitä, että kulkeminen on nyt paljon helpompaa. Ei tämä vieläkään täysin esteetön ole. Maaston muodot vaikuttavat asiaan eikä esimerkiksi pyörätuolilla pääse joka paikkaan. Huomattavasti helpompaa Gräsassa liikkuminen on kuin ennen. Samoin kiitosta on tullut siitä, että jo ränsistymään päässyttä kasvillisuutta on uusittu. Valoisuus on lisääntynyt, kertoo Ollila.

Uurnalehdossa on useita eri hautausvaihtoehtoja, kuten yksityinen tai suvun uurnahauta, tuhkan sirottelualue, muistolehto, suku-uurna ja kolumbaario eli uurnaholvi.

Uurnalehdossa on useita eri hautausvaihtoehtoja, kuten yksityinen tai suvun uurnahauta, tuhkan sirottelualue, muistolehto, suku-uurna ja kolumbaario eli uurnaholvi.

Jonkin verran kritiikkiä on tullut remontista tiedottamisesta. Osa vainajien läheisistä olisi toivonut henkilökohtaista kirjettä. Ollilan mukaan tämä olisi vaatinut tuekseen palvelunumeron ja henkilön, joka olisi vastannut soittoihin, eikä tähän ollut nyt resursseja. Kritiikistä otetaan opiksi, jos jokin muu hautausmaa kunnostetaan.

– Lähivuosina tällaista ei Espoossa kuitenkaan ole suunnitteilla, Ollila sanoo.

Kunnostustöiden aikana Espoon seurakunnista vedottiin, että ihmiset hakisivat muistoesineensä ja esimerkiksi kyntteliköt itselleen säilytykseen. Moni huomasi asian ja nouti esineet itselleen. Jäljellä on muutamia kymmeniä lyhtyjä, joita säilytetään vanhan varaston seinustalla vielä joulun yli. Sen jälkeen ne laitetaan metallinkeräykseen.

– Gräsassa käy joulunpyhinä paljon väkeä. Varmaan moni lyhty päätyy vielä läheisen haudalle, Ollila sanoo.

Gräsan uurnalehdon hautaustapoja ovat uurnan tai pelkän tuhkan hautaus maa alle, tuhkan sirottelu sirottelualueella tai tuhkauurnan sijoittaminen kolumbaarioon.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.