null Helsingin seurakuntayhtymän lähipiiriselvityksessä ei ilmennyt väärinkäytöksiä

Maura Audit tutki kaikki Helsingin seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat, kirkkoherrat ja yhteisten luottamuselinten puheenjohtajat sekä myös heidän puolisonsa, eikä lähipiiriaseman väärinkäyttöä havaittu.

Maura Audit tutki kaikki Helsingin seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat, kirkkoherrat ja yhteisten luottamuselinten puheenjohtajat sekä myös heidän puolisonsa, eikä lähipiiriaseman väärinkäyttöä havaittu.

Ajankohtaista

Helsingin seurakuntayhtymän lähipiiriselvityksessä ei ilmennyt väärinkäytöksiä

Ulkopuolinen tilintarkastusyhtiö Maura Audit tutki lähipiirisidoksia kolmelta vuodelta. Tarkastettavia henkilöitä oli 76 ja lähipiiriyhteisöjä 212.

Helsingin seurakuntayhtymän johtajat, päälliköt, kirkkoherrat, johtavat luottamushenkilöt ja heidän puolisonsa kattanut lähipiiriselvitys on valmistunut. Ulkopuolinen tilintarkastusyhtiö Maura Audit ei löytänyt tarkastuksessaan lähipiirisidonnaisuuksista väärinkäytöksiä.

Selvitys käynnistettiin Kallion seurakunnan kirkkoherrana ja seurakuntayhtymän johtajana aiemmin toimineen piispa Teemu Laajasalon luottokortinkäytöstä ja yritystoiminnasta nousseen kohun vuoksi. Yhtymä tutkitutti koko luottokorttikäytäntönsä ja teetti sen lisäksi myös lähipiiriselvityksen, joka kattoi vuodet 2015–2017 ja jossa tutkittiin 76 henkilöä.

Sen paremmin luottokorttiostoista kuin lähipiirisidonnaisuuksista ei löytynyt väärinkäytöksiä. Seurakuntayhtymä tehostaa silti työntekijöidensä rahankäytön valvontaa, tiukentaa laskujen hyväksymismenettelyjä ja korjaa joitain aiempia käytäntöjä, jotka mahdollisesti aiheuttivat riskejä.

Lähipiirisuhteilla voi olla merkitystä tilanteissa, joissa seurakuntayhtymä, sen yksiköt ja seurakunnat tekevät hankintoja yrityksistä tai päättävät esimerkiksi avustuksista järjestöille. Kyse on siitä, että päätöksiin eivät pääsisi vaikuttamaan esimerkiksi läheiset sukulaissuhteet tai muiden toimijoiden kuin seurakuntayhtymän ja seurakuntien etu.

Helsingin seurakuntayhtymän toimintamenot ovat tämän vuoden talousarviossa 94,6 miljoonaa euroa ja investointimenot 23,1 miljoonaa euroa, joten rahaa liikkuu vuosittain paljon.

Seurakunnilla on runsaasti kiinteistöjä ja niillä taloyhtiöitä. Seurakuntien yhteistyökumppaneina on yrityksiä, yhteisöjä, järjestöjä ja säätiöitä, joiden johdossa on usein seurakuntien työntekjiöitä virkansa puolesta. Esimerkiksi Kirkon eläkkeistä huolehtiva Kirkon eläkesäätiö on taho, jonka kanssa seurakunnilla on paljon lähipiiritapahtumia – mutta ne ovat laillisia ja asianmukaisia.

Selvityksessä löytyi korjattavia asioita

Tapahtumia, joita Maura Audit selvitti, oli pelkästään vuonna 2017 yli 6,2 miljoonan euron edestä yhdistysten ja säätiöiden kanssa ja vajaan 3,3 miljoonan euron edestä yritysten kanssa. Selvityksessä tutkittiin muun muassa kululaskuja, palveluveloituksia, lainoja, jäsenmaksuja, avustuksia, rekisterimerkintöjä ja ohjeistuksia. Lähipiiriyhteisöjä oli kaikkiaan 212.

Selvityksen olennaisuusrajaksi asetettiin tuhat euroa, eli sitä pienempiä liiketapahtumia ei tutkittu.

– Tutkitutimme Maura Auditilla nyt kaikki johtavat viranhaltijat, kirkkoherrat ja yhteisten luottamuselinten puheenjohtajat sekä myös heidän puolisonsa, eikä lähipiiriaseman väärinkäyttöä havaittu, toteaa Helsingin seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen päällikkö Juha-Pekka Ollila.

Maura Audit kehottaa arvioimaan Töölön seurakunnan, seurakuntayhtymän ja säätiön suhteita tarkemmin.

Väärinkäytösten puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei korjattavaa olisi löytynyt.

Lähipiirisidonnaisuuksia ei ole selvästi ilmoitettu ja merkitty hankintoja koskevien päätösten yhteydessä, mikä Maura Auditin mukaan olisi tarpeen. Laskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä on ollut puutteita – samoja, joita Ollilan mukaan havaittiin luottokorttilaskuja selvitettäessä. Avustusten maksatukset pitäisi perustella huolellisemmin. Kertatoimittajia varten tarvittaisiin erillinen käsittelyprosessi, koska niihin sisältyy tavallista isompia riskejä.

– Kertatoimittajissa voi nykyisen ohjeistuksen mukaan olla henkilöitä ja tietyissä poikkeustapauksissa yrityksiä. Tästä ohjeesta on poikettu ja kertatoimittajissa on ollut liian paljon yrityksiä ilman yksilöivää tunnusta. Asia pitää korjata Kirkon palvelukeskuksen kanssa, koska kertatoimittajia pitäisi käyttää vain poikkeustapauksissa, sanoo Ollila.

Töölön seurakunnan, yhtymän ja säätiön suhde askarruttaa

Suurin yksittäinen Maura Auditin esille nostama asia koskee Töölön seurakuntaa ja sen toimintaa tukevaa tukisäätiötä. Maura Audit kehottaa arvioimaan Töölön seurakunnan, seurakuntayhtymän ja säätiön suhteita tarkemmin.

Töölön seurakunnan ja Töölön seurakunnan tukisäätiön välillä on ollut keskinäisiä lahjoitus- ja tukitapahtumia. Töölön seurakunta on vuonna 2016 palauttanut säätiöltä saatuja avustuksia, kun se ei olekaan tarvinnut niitä budjetoidun toimintansa tueksi.

Vuonna 2017 seurakunta lahjoitti säätiölle 400 000 euroa. Töölön seurakunnan mukaan tarkoitus on, että säätiö sijoittaa rahat pörssipainotteiseen sijoitustoimintaan tai asuntosijoituksiin.

Tukisäätiön tehtävä on sääntöjensä mukaan tukea seurakunnan työtä, mutta sillä on omat hallintoelimensä ja se päättää itsenäisesti sijoituksistaan. Seurakunnan mukaan säätiön sijoituksista saatavaa tuottoa voitaisiin käyttää ensi vuosikymmenellä seurakunnan toiminnan turvaamiseen. Säätiö toimii siis ikään kuin seurakunnan jemmarahastona, jonne se siirsi turistityöstä eli Temppeliaukion kirkon pääsymaksuista kertyneitä rahojaan.

Maura Auditin esille nostama ongelma toiminnassa on, että seurakuntayhtymän perussäännössä ei ole annettu yksittäiselle seurakunnalle tehtäväksi sijoitustoimintaa, jota se kuitenkin Maura Auditin mukaan nyt välillisesti tekee. Töölön seurakunta puolestaan korostaa, että seurakunta on itsenäinen ja päättää siten myös sille myönnetyn budjetin käytöstä.

– Hankalaa tässä kuviossa on, miten seurakuntayhtymän rooli tulkitaan. Säätiö näkyy yhtymän konsernitilinpäätöksessä, mutta mitään läpinäkyvyyttä tai valtaa sen toimintaan ei yhtymällä ole. Tämä asia on hyvä käydä yhdessä läpi, sanoo Ollila.

Maura Auditin selvitys käsiteltiin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa 23.8. ja viedään syyskuussa tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.