null Ulkopuolinen tarkastaja ei löytänyt seurakuntayhtymän luottokorttiostoista väärinkäytöksiä

Teemu Laajasalo oli pyytänyt, että hänen luottokorttikäyttönsä tutkitaan muita laajemmin. Ulkopuolinen tarkastaja ei havainnut väärinkäytöksiä.

Teemu Laajasalo oli pyytänyt, että hänen luottokorttikäyttönsä tutkitaan muita laajemmin. Ulkopuolinen tarkastaja ei havainnut väärinkäytöksiä.

Ajankohtaista

Ulkopuolinen tarkastaja ei löytänyt seurakuntayhtymän luottokorttiostoista väärinkäytöksiä

Riippumattomasta tarkastuksessa käy ilmi, että kaikki ostot liittyvät viranhoitoon. Myös piispa Teemu Laajasalo sai puhtaat paperit.

Helsingin seurakuntayhtymän tilaama ulkopuolinen selvitys viranhaltijoiden rahankäytöstä on valmistunut. MAURA Audit Oy:n tekemässä selvityksessä todetaan, että luottokorttiostot ja matkalaskut ovat suurimmaksi osaksi asianmukaisia.

Kaikki ostot liittyvät viranhoitoon, ja jokaiseen ostoon löytyi hyväksyttävä selitys.

"Mielestämme saadut selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset."

– Nyt tutkituista luottokorttiostoista kolmannen osapuolen antamia tositteita kuten ostoerittelyn sisältäviä kuitteja jäi puuttumaan 7 685 euron arvosta. Näistä kaikkiin saatiin tarkastuksessa asianmukaiset selitykset. Puuttuvat tositteet ovat keskittyneet puolelle kymmenelle henkilölle, sanoo tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg.

Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöistä noin 600:lla on työnantajan luottokortti. Vuonna 2017 niillä tehtiin ostoja noin 924 700 euron arvosta.

Selvityksessä käytiin läpi 50 johtajan, päällikön ja kirkkoherran luottokorttiostot ja matkalaskut vuodelta 2017. Luottokorttitapahtumia oli 1669 ja matkalaskuja 197. Yksittäisten ostojen osalta ei selvityksen mukaan ole aina toimittu Matkustussäännön mukaisesti, mutta euromääräisesti selvitys pitää näitä puutteita vähäisinä.

Seurakuntayhtymä aikoo lisätä valvontaa

Selvitys vahvistaa seurakuntayhtymä viime syksynä tekemän sisäisen tarkastuksen havainnon, että laskujen hyväksyntäprosesseissa on ollut aukkoja ja että tositteiden säilyttämisessä ja selitteiden laatimisessa on paikoin merkittäviä puutteita.

Ohjeet ja säännöt ovat kuitenkin selvityksen mukaan riittäviä, joskin joitain yksityiskohtia on tarkennettava ja täydennettävä. Tositteiden säilyttäminen ja selvitysten laatiminen on tehtävä huolella.

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki toteaa, että luottokorttikäytön ohjeita on tarkennettu viime joulukuussa.

– Edustamista, vieraanvaraisuutta ja henkilöstön muistamista koskeva uusi ohjeistomme on menossa yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen hyväksyttäväksi nyt maaliskuussa, Rintamäki toteaa.

– Läpinäkyvyyttä lisätään myös johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksilla, hän sanoo.

Laajasalolle puhtaat paperit

Julkisuudessa paljon esillä ollut entinen Kallion kirkkoherra, Helsingin piispa Teemu Laajasalo oli erikseen pyytänyt, että hänen osaltaan tehdään muita laajempi ja perusteellisempi tarkastus. Laajasalon osalta luottokorttitapahtumat tarkastettiin vuosilta 2013–2017.

Laajasalo on selvityksen mukaan ollut yksi aktiivisimmista luottokortin käyttäjistä. Selvityksen mukaan Laajasalolta on puuttunut kuitteja, mutta tarkastusraportin mukaan kaikkiin tapauksiin on saatu selvitys. Raportti muistuttaa, että Laajasalolla on tarkastusajanjaksolla ollut hoidettavaan kirkkoherran, seurakuntayhtymän johtajan ja pappisasessorin tehtävät.

Ostotapahtumia Laajasalolla oli yhteensä 351. Selvityksessä käy ilmi puutteita kahdessa paljon julkisuutta saaneessa majoituskulussa. Selvityksessä todetaan, että mainittuja majoituskuluja lukuun ottamatta Laajasalolla ei ole poikkeuksellisia ostoja. ”Mielestämme saadut selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset”, selvityksessä todetaan.

Laajasalo kommentoi asiaa Kirkko ja kaupungille.

– Olen moneen kertaan sanonut ja sanon vielä selvästi, että kirkon rahankäytön pitää olla läpinäkyvää, kohtuullista ja perusteltua. Tämä on itsestään selvä asia. Siksi on hyvä, että riippumaton ja puolueeton selvitys on tehty, Laajasalo sanoo.

Hän katsoo kuitenkin olevansa jäävi kommentoimaan omaa toimintaansa.

– Sen voivat tehdä muut. Tämän prosessin yllättävät alkumetrit jättivät kyllä pettymyksen. Kyselin itseltäni, oliko perimmäisenä tavoitteena selvitys vai häväistys, Laajasalo sanoo.

– Nyt on kuitenkin syytä katsoa eteenpäin. Tänä viikonloppuna voimme iloita 30-vuotisesta yhteisestä pappisvirasta ja uudesta arkkipiispasta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.