null Teemu Laajasalon laskut hyväksynyt hallintojohtaja: "On haasteellista, jos alainen joutuu hyväksymään esimiehen laskut"

Ajankohtaista

Teemu Laajasalon laskut hyväksynyt hallintojohtaja: "On haasteellista, jos alainen joutuu hyväksymään esimiehen laskut"

Hallintojohtaja Jussi Muhonen vastasi Kirkko ja kaupungille, miksi niin suuri määrä Teemu Laajasalon kuitittomia laskuja meni tarkastuksesta läpi.

MAURA Audit Oy:n tekemä selvitys Helsingin seurakuntayhtymän viranhaltijoiden rahankäytöstä julkaistiin perjantaina 2. maaliskuuta. Selvityksessä käytiin läpi 50 seurakuntayhtymän johtajan, päällikön ja kirkkoherran luottokorttiostot ja matkalaskut vuodelta 2017. Tutkituista laskuista puuttui kuitteja 7 685 euron arvosta. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajan Pertti Sundbergin mukaan kaikista laskuista saatiin asianmukaiset selvitykset.

Kallion entisen kirkkoherran ja seurakuntayhtymän entisen johtajan, nykyisen Helsingin piispan Teemu Laajasalon laskut käytiin läpi muita tarkemmin. Laajasalon omasta pyynnöstä MAURA Audit Oy selvitti hänen luottokorttilaskunsa vuosilta 2013­–2017.

MAURA Auditin selvityksen mukaan Laajasalo on yksi seurakuntayhtymän aktiivisimmista luottokortin käyttäjistä. Kahta majoituslaskua lukuun ottamatta Laajasalon ostot eivät kuitenkaan olleet poikkeuksellisia.

Kaikista laskuista, joista puuttui kuitteja, 42 prosenttia oli Laajasalolta.

Laajasalon ja muiden Helsingin kirkkoherrojen luottokorttilaskut on hyväksynyt yhtymän hallintojohtaja Jussi Muhonen.

Miksi kuitittomia laskuja meni niin paljon läpi, Jussi Muhonen?

– Kuitittomissa ostoksissa on ollut kirjallinen selitys. Lähtökohtana on ollut luottamus, että ostot ovat olleet asianmukaisia ja työtehtäviin liittyviä. Ennen hänen piispan virkaan astumistaan tulleiden selvitysten ja laskujen on katsottu annettujen selvitysten valossa kuuluneen työtehtävien hoitoon.

Miksi luotit selityksiin, vaikka kuitteja ei ollut?

– Lain mukaan laskut voidaan periaatteessa hyväksyä, mikäli riittävät selitykset ovat muuten todennettavissa. Teemulta on kyllä puuttunut huomattava määrä kuitteja.­

Olivatko Laajasalon laskujen selitykset mielestäsi riittäviä?

– Siinä hetkessä tein sellaisen arvion senhetkisillä tiedoilla, että ne olisivat töihin liittyviä asioita.

Ajatteletko nyt, että arvioisi oli oikea?

– Tarkastusraportti on tehty. Luulen, että tähän minun ei tarvitse henkilökohtaisesti ottaa kantaa.

Vaikuttiko kuitittomien laskujen hyväksymiseen se, että ne olivat Teemu Laajasalon laskuja?

–  Kaikkien laskuja tulisi katsoa ja arvioida samalla tavalla.
– Tilanteessa on ollut haasteellista se, että alainen on joutunut hyväksymään esimiehen laskut. Se on asetelmana haastava ja ei-hyvä.
(Hallintojohtajana Jussi Muhonen oli seurakuntayhtymän johtajan Teemu Laajasalon alainen.)

Kaikkien laskuja tulisi katsoa samalla tavalla, mutta oletko tehnyt niin?

– Kyllä, kaikkien laskuja on katsottu ja arvioitu samalla tavalla. Mutta vastaavaa määrää puuttuvia kuitteja ei ole ollut muilla henkilöillä kuin Teemulla.

Herättikö sinussa epäilyksiä, kun Laajasalolta puuttui niin paljon kuitteja?

– Ei siinä vaiheessa, koska lähtökohtaisesti uskon, että yhtymänjohtaja on käyttänyt kortteja töihin liittyviin tehtäviin.

Miten Helsingin seurakuntayhtymä muuttaa toimintatapojaan laskujen tarkastuksessa?

– Olemme selkeästi määritelleet luottokorttien osalta hyväksymisvastuut – eli kuka laskut hyväksyy. Kirkkoherrojen osalta laskut hyväksyy hallintojohtaja. Yhtymän johtajan laskut hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
– Luottokorttilaskujen asiatarkastajan roolia selkeytetään ja vahvistetaan. Olemme täsmentäneet vaatimuksia siitä, minkälaisia selvityksiä kuitteihin liitetään. Olemme määritelleet tarkemmin, minkälaisiin asioihin tulee puuttua. Esimerkiksi siihen, jos tilaisuuksissa ja tarjoiluissa ei ole osanottajien nimiä ja neuvottelun aihetta.

Onko Laajasalon laskuissa ollut tällaisia puutteita, että esimerkiksi neuvottelun aihetta ei ole mainittu?

– On. Lisäselvityksissä kyseiset tapaukset selvitettiin, ja MAURA Audit Oy:n mukaan selvitykset olivat asianmukaiset.

Miten Helsingin seurakuntayhtymässä toimitaan jatkossa, jos laskuista puuttuu kuitteja?

– Me pyydämme selvitykset, ja mikäli selvitykset eivät ole asianmukaiset, meillä on uusien sääntöjen mukaan mahdollisuus periä ostos palkasta. Ennen tätä ei ollut kirjattuna ohjeisiin.

 

Otsikkoa ja juttua tarkennettu klo 15.35. Jussi Muhonen hyväksyi laskut, ei vain tarkastanut niitä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.