null Johanna Korhonen sanoo, että Helsingin seurakuntayhtymä ei selvittänyt Teemu Laajasalon luottokorttiepäselvyyksiä ”pohjamutia myöten” – Juha Rintamäen mukaan selvitys tehtiin tarkasti

Helsingin seurakuntayhtymä ei Johanna Korhosen mielestä selvittänyt Teemu Laajasalon luottokortin käyttöä

Helsingin seurakuntayhtymä ei Johanna Korhosen mielestä selvittänyt Teemu Laajasalon luottokortin käyttöä "pohjamutia myöten".

Ajankohtaista

Johanna Korhonen sanoo, että Helsingin seurakuntayhtymä ei selvittänyt Teemu Laajasalon luottokorttiepäselvyyksiä ”pohjamutia myöten” – Juha Rintamäen mukaan selvitys tehtiin tarkasti

Johanna Korhonen syyttää Helsingin seurakuntayhtymän hyväksyneen Teemu Laajasalon toimittamia selvityksiä asianmukaisiksi virheellisin perustein.

Johanna Korhonen on lähettänyt Helsingin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle kirjeen. Kirjeessä, jonka Korhonen on allekirjoittanut Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana, hän jatkaa Teemu Laajasalon luottokorttilaskujen selvittelyä.

Korhonen kritisoi seurakuntayhtymää ja sen käyttämää ulkopuolista tilintarkastusyhtiötä MAURA Auditia siitä, että nämä hyväksyivät Laajasalon puutteellisiin luottokorttilaskuihinsa toimittamat selvitykset asianmukaisiksi suureksi osaksi virheellisin perustein. Korhosen mukaan yhtymä ei ole selvittänyt asia ”pohjamutia myöten”, niin kuin yhtymänjohtaja Juha Rintamäki lupasi.

Korhosen mukaan osaan 351 laskusta on olemassa asiallinen syy, mutta kaikkiin ei. Korhonen kirjoittaa, että esimerkiksi osa Laajasalon taksimatkoista ei liity työtehtäviin Helsingin seurakuntayhtymän johtajana tai Kallion kirkkoherrana.

Korhonen nostaa esille esimerkiksi 24.5.2017 tehdyt kuusi taksimatkaa, joiden reitit Korhonen kertoo selvittäneensä. Hänen mukaansa Laajasalo on esimerkiksi lähtenyt piispanvaalien keskustelutilaisuudesta Kruunuhaan koululta taksilla samaan aikaan, kun hän on ilmoittanut lähteneensä taksilla Kirkkohallituksesta. Korhonen katsoo, että kyseisen päivän matkat liittyvät piispanvaaliin, eivätkä ole työnantajan maksettavia kuluja.

Korhonen kiinnittää huomiota myös useisiin työlounaisiin, Helsinki–Savonlinna–Helsinki-junamatkan lipun hintaan ja Tel Avivin -matkaan. Siitä Laajasalon olisi Korhosen laskelmien mukaan pitänyt maksaa seurakuntayhtymälle takaisin enemmän rahaa kuin hän kalliista majoituksista ja muista kuluista maksoi.

Korhosen mielestä seurakuntayhtymä soveltaa omia ohjesääntöjään eri tavalla Laajasaloon kuin muihin työntekijöihin. ”Näyttää siltä, että Laajasalo on saanut käyttää korttiaan vuosia kenenkään tai minkään asettamatta hänelle rajoja”, toteaa Korhonen.

Teemu Laajasalo toimii nykyisin Helsingin hiippakunnan piispana.

”Kirjeessä ei ole lisäselvityksiä vaativia asioita”

Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki on lukenut Korhosen kirjeen ja toteaa tämän tehneen perusteellista työtä. Rintamäen mukaan kirjeessä ei kuitenkaan ole lisäselvityksiä vaativia asioita. Hän ei allekirjoita Korhosen väitettä siitä, että seurakuntayhtymä ei olisi selvittänyt asioita kunnolla.

– Me halusimme selvittää asian kunnolla. Siksi laajensimme erityistarkastuksen koskemaan koko yhtymän ja Helsingin seurakuntien johtoa. MAURA Audit sai tarkastuksen yhteydessä selvitykset ja totesi ne raportissaan asianmukaisiksi.

Rintamäen mukaan Helsingin seurakuntayhtymällä on nyt käytettävissään omien työntekijöidensä luottokorttien käytöstä tarpeelliset tiedot ja ne on todettu asianmukaisiksi ja riittäviksi.

Laajasalon kuluja on erityistarkastuksessa tarkastettu aivan samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden.

– Juha Rintamäki, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja

– Tarkastuksessa käytiin läpi 50 ihmisen luottokorttiostot ja matkalaskut. Lähtökohta on, että luotamme työntekijöiden antamiin selvityksiin. Joistakin yksittäisistä ohjeista poikkeamisista mainittiin raportissa ja niissä olemme ryhtyneet toimenpiteisiin. Erityistarkastus tehtiin lakien ja seurakuntayhtymän sisäisten ohjeiden mukaan. Puuttuvista tai epäselvistä tositteista pyydettiin lisäselvitykset ja ne kaikki saatiin.

Vuosina 2015–2017 seurakuntayhtymällä ei Rintamäen mukaan ole ollut riittäviä ohjeita, mutta nyt niitä on täsmennetty. Uusien ohjeiden mukaan lounas voidaan tarjota esimerkiksi työtiimiä tai työntekijää palkittaessa. Edustuskuluissa muistutetaan kohtuullisuudesta. Ohjeissa todetaan, että yhtymän johtajan ja kirkkoherrojen tehtäviin kuuluu edustamista ja erilaisten sidosryhmien tapaamisia.

Laajasalon kuluja on Rintamäen mukaan erityistarkastuksessa tarkastettu aivan samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden, tosin yhdellä poikkeuksella: Laajasalo itse pyysi mahdollisimman laajaa tarkastusta, joten se tehtiin vuodesta 2013 lähtien.

– Kuittien puuttuminen on selkeä virhe ja siinäkin on kaikille samat säännöt. Tämäkin asia on nyt korjattu uusissa ohjeissa.

Rintamäki ei halua käydä Korhosen kirjeen väitteitä yksityiskohtaisesti läpi. Hänen mukaansa kyse on osin asioiden tulkinnasta ja osin väärinymmärryksestä. Korhonen esimerkiksi kritisoi sitä, että Laajasalo on maksattanut Helsingin seurakuntayhtymällä matkansa Terveystaloon. Rintamäen mukaan Laajasalo ei kuitenkaan käynyt Terveystalolla omilla terveysasioillaan vaan kolmikantaneuvotteluissa työnantajan edustajana.

– Matkat omille työterveyskäynneille eivät tietenkään kuuluu työnantajan maksettaviksi. Lisäksi Laajasalon kahvi- ja matkakulut on moneen kertaan selvitetty, sanoo Rintamäki.

Rintamäen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto on todennut tehdyt selvitykset riittäviksi.

– Parhaillaan on kuitenkin käynnissä vielä kirkkoherrojen, yhtymän johtajien ja päälliköiden sekä luottamusjohdon lähipiiriselvitys, muistuttaa Rintamäki.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.