null Helsingin seurakuntien omistamia soita ennallistetaan – ”Haluamme rohkaista koko Suomen seurakuntia ilmastotalkoisiin”

Stormossen on noin 21 hehtaarin kokoinen suoalue.

Stormossen on noin 21 hehtaarin kokoinen suoalue.

Helsingin seurakuntien omistamia soita ennallistetaan – ”Haluamme rohkaista koko Suomen seurakuntia ilmastotalkoisiin”

Helsingin seurakuntayhtymä ja Suomen luonnonsuojeluliitto ennallistavat ojitettua suota Siuntiossa ja Tuupovaaralla.

Helsingin seurakuntayhtymän omistamien, Siuntiossa sijaitsevien Stormossenin suoalueiden ennallistaminen on määrä aloittaa tänä vuonna. Toteutuksesta vastaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Ennallistamisen tarkoituksena on vaalia luonnon monimuotoisuutta palauttamalla suo luonnontilaisen kaltaiseksi.

– Suo alkaa olla kasvillisuustyyppinä katoamassa johtuen ojituksista, joita tehtiin 60-luvun tienoilla paljon puutuotannon kasvattamiseksi. Tukkimalla ojat ja poistamalla osa puustosta vedenpinta pääsee nousemaan ja siten myös suon oma kasvusto jälleen kasvamaan, kertoo Helsingin seurakuntayhtymän ympäristömestari Päivi Kiviniemi.

Pyrimme tekemään oman osuutemme siitä, että jotain jäisi jälkipolvillekin.

Stormossen on noin 21 hehtaarin kokoinen suoalue, jonka laitamilla on kolme kaikille avointa luontopolkua. Kiviniemen mukaan ennallistaminen paitsi tekee suosta hiilivaraston, niin myös avartaa jonkin verran alueen maisemaa ja puhdistaa lähivesistöjä. Esimerkiksi Korpirauhan leirikeskuksen rannalla oleva Syvälampi tulee luultavasti kirkastumaan ajan myötä merkittävästi.

– Seurakuntayhtymän omistama alue on ostettu aikoinaan luultavasti juuri leirikeskuksen vuoksi. Ennallistamisen myötä myös suota voidaan hyödyntää paremmin esimerkiksi rippileirien osalta.

Kiviniemi vastaa työssään ympäristömestarina seurakunnan kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoidosta sekä jätehuollosta ja tuhoeläinten torjunnasta. Hän kertoo, että myös Helsingin seurakuntayhtymän omistama toinen ojitettu suoalue Tuupovaaralla ennallistetaan.

– Tuupovaarassa työt on jo aloitettu ja Siuntiossa ne on määrä aloittaa heti talvella. Ojien tukkiminen on helpoin tehdä, kun maa on jäässä. Mikäli tulee lämmin talvi, siirtyvät työt vuodella eteenpäin.

Seurakunnan tavoitteisiin on kirjattu positiivisten ympäristövaikutusten lisääminen ja luonnonvarojen säästäminen. Kiviniemen mukaan soiden ennallistaminen on hyvä kohde näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

– Pyrimme tekemään oman osuutemme siitä, että jotain jäisi jälkipolvillekin. Haluamme esimerkillämme rohkaista koko Suomen seurakuntia ilmastotalkoisiin.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: