null HUS arvioi sairaalapappeja: ”Erittäin positiivinen kokemus”

Sairaalapappi Marja Keskitalo osallistui muisteluryhmään Koskelan monipuolisessa palvelukeskuksessa vuosi sitten. Kuva: Sirpa Päivinen

Sairaalapappi Marja Keskitalo osallistui muisteluryhmään Koskelan monipuolisessa palvelukeskuksessa vuosi sitten. Kuva: Sirpa Päivinen

HUS arvioi sairaalapappeja: ”Erittäin positiivinen kokemus”

Helsingissä työskentelee parikymmentä sairaalapastoria. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osastonhoitajat ovat heidän työhönsä tyytyväisiä.

"Potilaat ovat olleet tyytyväisiä", "tarpeellisia henkilöitä sairaalassa", "erittäin positiivinen kokemus." Esimerkiksi näin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n osastonhoitajat arvioivat pappien työskentelyä sairaaloissa.

– Yhteenvetona palautteista voi todeta, että sairaalasielunhoidolla on suuri merkitys potilaille ja henkilöstölle, HUS:n hallintoylihoitaja Kaarina Torppa toteaa.

Vajaan 40 osastonhoitajan viime keväänä antamista palautteista käy ilmi, että sairaalapastoreita kaivataan keskustelemaan potilaiden ja omaisten kanssa sairastumiseen ja kuolemaan liittyvistä asioista. "Sairaalapastorit ovat avainasemassa kohtaamaan potilaan henkistä ja hengellistä tuskaa."

Sairaalasielunhoitoa kaivataan erityisesti syöpä- ja palovammapotilaiden hoitamisessa. Palossa vahingoittumisen yhteydessä ihminen on saattanut menettää kotinsa ja läheisiään. Vähimmillään palovammat aiheuttavat elinikäiset arvet.
 

Kritiikki sairaalapastoreita kohtaan liittyi siihen, että joihinkin yksiköihin heidän läsnäoloaan kaivattaisiin nykyistä enemmän."
 

Sairaalasielunhoidon työnkuva on moninainen. Palautteessa kerrotaan, että sairaalapapit ovat antaneet työnohjausta esimerkiksi sukupuoltaan korjaavien potilaiden hoitotiimille, auttaneet työntekijöitä palautumaan vaativista työjaksoista ja kouluttaneet henkilökuntaa tuntemaan eri uskontoja.

Sairaalapapit hoitavat myös perinteisempiä papin töitä, esimerkiksi voivat siunata osastolla kuolleita, mikä on osastonhoitajien palautteen mukaan auttanut omaisten selviämistä tilanteesta. Eräässä yksikössä sairaalapappi on kiertänyt juhlapyhinä kuoron kanssa osastoilla. "Ihastuttava tapa", palautteessa kiitellään.

 

Helsingin seurakuntayhtymän johtava sairaalapastori Jussi Ollila kertoo, että sairaalapappeja on usein kiitetty siitä, että he ovat helposti tavoitettavissa.

– Sairaalapapit liikkuvat sairaalan käytävillä, kun taas esimerkiksi psykologit ovat vaikeammin saatavilla.

Ollilan mielestä Helsinkiin mahtuisi enemmänkin kuin nykyiset 22 sairaalapappia.

– On paljon paikkoja, missä emme pysty palvelemaan ihmisiä. Koetamme saada pappeja myös monipuolisiin palvelukeskuksiin, eli entisiin vanhainkoteihin.

HUS:n osastonhoitajien palautteessa ainoa kritiikki sairaalapastoreita kohtaan liittyi siihen, että joihinkin yksiköihin heidän läsnäoloaan kaivattaisiin nykyistä enemmän. Muutama vastaaja mietti myös, sopiiko evankelisluterilainen pappi kohtaamaan muiden uskontokuntien edustajia.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: