null Halaus ei kuulu sielunhoitoon – koskemattomuus on lähtökohta

Sairaalapappi Maarit Kolsi keskustelee asiakkaan kanssa Terhokodissa Helsingin Lassilassa. Kuva on vuodelta 2015.

Sairaalapappi Maarit Kolsi keskustelee asiakkaan kanssa Terhokodissa Helsingin Lassilassa. Kuva on vuodelta 2015.

Ajankohtaista

Halaus ei kuulu sielunhoitoon – koskemattomuus on lähtökohta

Sielunhoitaja voi ihastua asiakkaaseen. Suhteelle on kuitenkin laitettava piste.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin on tehty kantelu helsinkiläisestä papista, jonka epäillään syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja häirintään. Kantelun on tehnyt vantaalainen kirkon luottamushenkilö. Epäilyllä papilla on mahdollisesti ollut sielunhoitosuhde seksuaalisen häirinnän kohteeseen.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Huvudstadsbladet ja Helsingin Sanomat.

Helsingin ja Espoon johtavat perheneuvojat korostavat seksuaalisen häirinnän nollatoleranssia. Seksuaalisuudesta ja seksistä voi puhua sielunhoidossa, mutta seksuaalinen häirintä on täysin eri asia.

– Sielunhoitoon ei kuulu halailu. Tapaamisen alussa ja lopussa ainoastaan kätellään, Helsingin seurakuntayhtymän johtava perheneuvoja Martti Ajo kuvailee.

Halaus voi olla terve tai epäterve

– Koskemattomuus on perusasia. Halatessa mennään ammatillisuuden ulkopuolelle. Asiakas voi tulkita halauksen monella tapaa, ja se tuo sielunhoitosuhteeseen turhaa painolastia, Ajo toteaa.

Ajo käyttää termiä abstinenssi, joka tarkoittaa psykoterapiassa pidättäytymistä. Terapeutti ei voi tyydyttää asiakkaan tunteensiirto-odotuksia. Esimerkiksi asiakkaan rakkaus isää kohtaan voi muuttua rakkaudeksi terapeuttia kohtaan. Terapeutti ei voi kuitenkaan suhtautua potilaaseen ikään kuin olisi tämän isä. 

Sielunhoitaja ei voi myöskään tuoda omia asioitaan keskusteluihin. Terapia-aika on varattu asiakkaalle ja hänen asioilleen.

Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Aku Kaura ei suhtaudu halaukseen yhtä kielteisesti. Halaus voi olla lämmin ja terve, mutta se voi olla myös epäterve.

– Sielunhoitaja ei voi tehdä aloitetta halaukseen, vaan aloite täytyy tulla asiakkaalta. Sielunhoitajan on pohdittava asiakkaan kanssa, mitä halaus merkitsee tälle, Kaura kertoo.

Sielunhoitajan on otettava puheeksi, jos hän kokee, että keskustelu on virittynyttä."

Aku Kaura

Sielunhoitaja voi ihastua

Kauran mukaan on mahdollista, että sielunhoitaja ihastuu asiakkaaseensa. Sielunhoitaja ja asiakas ovat molemmat ihmisiä ja sukupuolisia olentoja.

– Sielunhoitajan on otettava puheeksi, jos hän kokee, että keskustelu on virittynyttä. On tehtävä selväksi, että sellainen dynamiikka ei ole oikein, ja pyrittävä selvittämään, mistä on kysymys. Sielunhoitajan tulee vahvistaa omaa eettistä ammatillisuuttaan työnohjauksessa tai omassa terapiassa, Kaura toteaa.

Hänen mukaansa asioiden läpikäyminen on edellytys asiakassuhteen jatkolle. Ihastumista ei voi jättää taustalle kummittelemaan.

Kaura painottaa, että sielunhoitosuhteessa tapahtuvista asioista vastuu on työntekijällä. Tapahtumia ei voi koskaan laittaa asiakkaan piikkiin.

Seksistä ei voi urkkia

– Sielunhoidossa voi puhua kaikesta. Sielunhoitajan on kuitenkin tiedettävä rajat, kuinka syvälle aiheessa voi mennä, Ajo kertoo.

Seksuaalisuus ja seksi ovat yksiä herkimmistä aiheista ja samalla vaikeimpia teemoja. Seksuaalisuuden juuret ovat lapsuudessa asti. Kun aihetta käsitellään, voidaan joutua käymään läpi ihmisenkokoinen elämänkaari.

Kauran mukaan sielunhoitaja voi kysyä asiakkaalta seksuaalisuudesta ja seksistä, mutta asialla täytyy olla jokin merkitys hoitosuhteen kannalta.

– Seksuaalisuudesta ei voi kysyä siksi, koska terapeutti on asiasta kiinnostunut tai haluaa urkkia. Tiedon täytyy palvella hoitoa ja asiakasta, Kaura toteaa.

Vaikeissa asioissa on järkevämpää ohjata hakemaan apua psykoterapeutilta."

Martti Ajo

Usko, toivo ja epätoivo

Ajo ja Kaura ovat molemmat koulutukseltaan psykoterapeutteja. Ajo muistuttaa, että suurin osa sielunhoitotyötä tekevistä on koulutukseltaan teologeja. Heidän koulutuksessaan psykoterapia on vain sivujuonne.

– Sielunhoitajan ei kannata lähteä ratkomaan vaikeita asioita, jos hänellä on vähän koulutusta ja kokemusta. Silloin on järkevämpää ohjata hakemaan apua psykoterapeutilta, Ajo toteaa.

Sielunhoito on useimmiten asiakkaan ja ammattilaisen välistä keskustelua, jossa käydään läpi asiakkaalle tärkeitä asioita. Kauran mukaan ne voivat liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, olemassaoloon, uskoon, toivoon tai epätoivoon.

Sielunhoitoa tekevää pappia koskevat Pappisliiton laatimat eettiset ohjeet. Niissä muun muassa todetaan, että papin täytyy kunnioittaa ihmistä. Lisäksi kirkkohallitus on laatinut ohjeet sairaalasielunhoitoon, joita voidaan soveltaa myös muuhun sielunhoitoon.

Ajon ja Kauran viisi vinkkiä: Mitä tehdä, jos kokee seurakunnan työntekijän lähentelevän?

1. Ota asia puheeksi työntekijän kanssa.

2. Ota yhteyttä työntekijän esimieheen.

3. Ota etäisyyttä työntekijään. Älä alistu lähentelyyn.

4. Tee asiasta julkinen. Asia ei voi jäädä vain asiakkaan salaisuudeksi. Tapahtuma täytyy avata ja selvittää työntekijän kanssa.

5. Tee tarvittaessa kantelu tuomiokapituliin.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.