null Yksi näkyvä ominaisuus saattaa Tansaniassa merkitä kuolemaa, mutta luterilainen kirkko kamppailee taikauskoa vastaan

Juliana tykkää käydä isoäitinsä kanssa kirkossa. Suomen Lähetysseura tukee Tansanian luterilaisen kirkon työtä, jotta albinismin omaavat lapset voisivat käydä koulua ja päästä turvallisesti mukaan yhteisöön.

Juliana tykkää käydä isoäitinsä kanssa kirkossa. Suomen Lähetysseura tukee Tansanian luterilaisen kirkon työtä, jotta albinismin omaavat lapset voisivat käydä koulua ja päästä turvallisesti mukaan yhteisöön.

Ajankohtaista

Yksi näkyvä ominaisuus saattaa Tansaniassa merkitä kuolemaa, mutta luterilainen kirkko kamppailee taikauskoa vastaan

Perinteiset parantajat uskottelevat, että albinismi muuttaa ihmisten ruumiinosat onnenkaluiksi.

Geneettisestä albinismista kärsiviä syrjitään, vainotaan ja usein myös tapetaan monessa Afrikan maassa. Erityisen vaarallista albismista kärsivillä ihmisillä on Tansaniassa, jossa vuonna 2017 tapettiin peräti 170 ihmistä albinismin vuoksi.

Vaino on yleistä varsinkin Tansanian syrjäseuduilla. Siihen liittyvät perinteiset parantajat, jotka pitävät yllä albinismiin liittyviä uskomuksia. Usko siihen, että albinististen henkilöiden ruumiinosat tuovat onnea, on yleistä. Tansanian luterilainen kirkko kamppailee Suomen Lähetysseuran tuella ennakkoluuloja vastaan.

Viktorianjärven kaakkoisen hiippakunnan alueella kirkon ja viranomaisten yhteistyö on johtanut siihen, että uusia murhia ei ole viime ajoilta raportoitu. Varmuutta pysyvästä muutoksesta ei silti vielä ole, sillä lapset, joilla on albinismi, joutuvat yhä asumaan valtion ylläpitämissä turvakeskuksissa.

Kirkko opettaa albinistisia tyttöjä ompelemaan. Näin he voivat saada arvostetun ammatin.

Kirkko opettaa albinistisia tyttöjä ompelemaan. Näin he voivat saada arvostetun ammatin.

– Aiemmin lapset, joilla on albinismi, on usein tapettu vauvoina heti syntymän jälkeen. Tai sitten heitä on syrjitty, pidetty kirottuina ja usein myös tapettu aikuisina. Joskus ihmisiä, joilla on albinismi, kutsutaan aaveiksi ja heitä on pidetty kuolemattomina. Näin on voitu ajatella, koska heidät on tapettu ja haudattu salaa. Ihmisten silmissä he ovat vain kadonneet, kertoo Happiness Gefi.

Gefi on Viktorianjärven kaakkoisen hiippakunnan pääsihteeri. Hän vastaa oman toimensa ohella hiippakunnan diakoniasta, työstä naisten ja lasten parissa sekä Oikeus elää albinismin kanssa -hankkeesta, jota Suomen Lähetysseura tukee. Hankkeeseen sisältyy sekä asennevaikuttamista että käytännön työtä albinismin vuoksi vainottujen nuorten naisten auttamiseksi ja kouluttamiseksi.

Pöyristyttäviä amuletteja

Albinismi on stigma, joka Tansaniassa yhä usein johtaa lapsen hylkäämiseen tai eristämiseen muista ihmisistä. Ennakkoluulojen vuoksi heitä koulutetaan keskuksissa, joissa he ovat turvassa.

Gefin mukaan kaakkoisen hiippakunnan koulutuskeskuksessa on tähän mennessä autettu 48 tyttöä ja nuorta naista. Uusimmalla kolmen kuukauden ompelukurssilla on uudet kaksitoista naista.

– Ei ole helppoa löytää heille ammattia, koska useimmat heistä eivät ole käyneet edes peruskoulua. Useimmilla on lapsia, vaikka suurin osa heistä on naimattomia. Annamme heille koulutusta, ompelukoneita ja materiaaleja mukaan, kun he palaavat kotiseudulleen. Näin heillä on mahdollista ansaita elantonsa. Lisäksi vahvistamme heidän itsetuntoaan ja korostamme sitä, että Jumalan silmissä he ovat ihan yhtä arvokkaita kuin kuka tahansa muukin, kertoo Gefi.

Ihmisiä tapetaan albinismiin liittyvän taikauskon takia.

Yksi albinismiin liittyvä paikallinen myytti väittää, että jos aidsia sairastava mies makaa sellaisen naisen kanssa, jolla on albinismi, sairaus jää naiseen. Siksi moni tyttö tulee raskaaksi, saa lapsia ja vielä aidsin.

Ihmisiä tapetaan albinismiin liittyvän taikauskon takia. Perinteiset parantajat väittävät, että albinististen ihmisten ruumiinosat tuovat onnea, terveyttä ja menestystä. Erityisen vaarallista heidän elämänsä on vaalien alla, sillä tuolloin myös rikkaat ja koulutetut ihmiset kääntyvät parantajien ja noitatohtorien puoleen. Rikolliset saattavat yhdellä ruumiilla ansaita jopa 75 000 dollaria.

Gefin mukaan parantajat eivät itse tapa ketään, vaan kehottavat parannettavia tuomaan heille ruumiinosia taikoja varten. Ruumiinosista tulee amuletteja, joita voidaan kiinnittää esimerkiksi kalastusveneeseen. Tapetun tai vahingoitetun ihmisen verta voidaan käyttää maaperässä olevan malmin osoittamiseen.

Papit voittivat parantajat jalkapallossa

Tansanian luterilainen kirkko kamppailee albinismiin kohdistuvia ennakkoluuloja vastaan. Se pyrkii vaikuttamaan asenteisiin yhteistyössä maan viranomaisten, uskonnollisten johtajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Toiminnan kohteena ovat erityisesti perinteiset parantajat, jotka pyritään saamaan näkemään heidän ylläpitämiensä uskomusten vahingollisuus ja lähtemään mukaan muutokseen. Aseina kamppailussa ovat niin laki, ihmisoikeudet kuin evankeliumi – ja hieman yllättäen myös jalkapallo.

– Osana yhteistyötä suunnittelimme jalkapallo-ottelun pappien ja perinteisten parantajien välillä. Paikallishallinto oli siellä kunniavieraana. Tietenkin papit voittivat. Viranomaiset kysyivät sitten parantajilta, miten tämä on mahdollista. He kun väittävät tekevänsä kaikenlaisia ihmeitä ja sitten häviävät näin tärkeän pelin papeille, nauraa Gefi.

– Ihmisiä tapetaan taikauskon takia, kertoo Happiness Gefi ,Victoriajärven kaakkoisen hiippakunnan pääsihteeri.

– Ihmisiä tapetaan taikauskon takia, kertoo Happiness Gefi ,Victoriajärven kaakkoisen hiippakunnan pääsihteeri.

Gefin mukaan kirkko kertoo omaa sanomaansa ja viranomaiset muistuttavat laista. Oleellista työssä on, että kaakkoisen hiippakunnan alueella on saatu hyvä yhteys perinteisiin parantajiin. Heidän kanssaan on sovittu, että ihmisiä ei saa tappaa albinismin vuoksi. Jotkut parantajat ovat ottaneet kasteen ja liittyneet kirkkoon. Toisten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa yli uskontorajojen.

– Ei ole tavallista Tansaniassa, että papit ja parantajat syövät yhdessä ja laulavat yhdessä virsiä, myös ne, jotka eivät ole halunneet liittyneet kirkkoon. Yhteisiin kokoontumisiin tulee parantajia kahdesta toisilleen vastakkaisesta ryhmästä, jotka eivät yleensä ole missään tekemisissä keskenään. Kaikki sitoutuvat muutokseen. Tämän voi saada aikaan vain Jumala, uskoo Gefi.

Perinteiset parantajat eivät elä takapajuisina vain vanhojen tapojen mukaan. Päinvastoin. He hoitavat kontakteja potilaisiinsa usein kännyköiden avulla.

– Parantajia on hiippakuntamme alueella todella paljon. Yhdellä pienellä alueella kutsuimme koulutukseen 50 ihmistä ja 180 tuli. Kouluttajana on ollut myös ihmisiä, joilla on albinismi. Heitä on haluttu koskettaa ja ihmetelty, miten heillä voi olla jopa tutkinto yliopistosta. On olennaista, että myös kouluttamamme naiset palaavat yhteisöihinsä ja näyttävät, että he elävät ihan normaalia elämää. Tämä muuttaa asenteita enemmän kuin puheet, Gefi kiteyttää.

Mitä on albinismi?

Albinismi on harvinainen geneettinen sairaus, jossa ihmisellä on hyvin vähän tai ei lainkaan melaniinipigmenttiä ihossa, hiuksissa ja silmissä. Albinismi voi ilmentyä vain silmässä tai siihen liittyy normaalia vaaleampi iho ja karvoitus. Albinismiin liittyy eritasoisia näköongelmia ja -vammoja. Silmät ja iho ovat erityisen herkkiä UV-säteilylle.

Maailmanlaajuisesti noin joka 17 000:llä ihmisellä on jonkin lajin albinismi. Afrikassa albinismi on yleisempää, ja Tansaniassa se on yhdellä 1400:sta ihmisestä. Afrikassa henkilöt, joilla on albinismi, ovat ihonsa ja silmiensä vuoksi syrjittyjä. Ihosyövän vuoksi monet kuolevat nuorina.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Paikallisradiot torjuvat valeuutisia ja jakavat luotettavaa koronatietoa Tansaniassa

Ajankohtaista

Tansanian maaseudulla yhteisöradiot ovat varsinkin naisten tärkein tietolähde. Suomen Lähetysseura, Viestintä ja kehitys -säätiö ja Suomen Podcastmedia tukevat paikallisia radiokanavia, jotta luotettava tieto tavoittaisi myös haavoittuvat ryhmät.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.