null Tutkija seksuaalirikoksista: ”Uhrin ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua ei voi laillisesti hyvittää loukkaamalla tekijän ihmisarvoa”

Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa uhreille suurta kärsimystä. Oulussa yksi nuorista uhreista on kuollut. Muistokynttilä palaa Oulun Rotuaarilla.

Seksuaalinen väkivalta aiheuttaa uhreille suurta kärsimystä. Oulussa yksi nuorista uhreista on kuollut. Muistokynttilä palaa Oulun Rotuaarilla.

Ajankohtaista

Tutkija seksuaalirikoksista: ”Uhrin ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua ei voi laillisesti hyvittää loukkaamalla tekijän ihmisarvoa”

Seksuaalirikosuutisissa suuttumusta herättää se, että useat alaikäisiä hyväksikäyttäneet miehet ovat tulleet Suomeen hakemaan itselleen turvaa.

Oulussa on samaan aikaan epäiltynä kuusitoista maahanmuuttajataustaista miestä, joista tiettävästi useimmat asuvat Suomessa suojeluperusteisesti. Helsingissä tuomittiin juuri ulkomaalaistaustainen mies kahdeksaan teinityttöön kohdistuvista seksuaalirikoksista, ja toinen mies on vangittu epäiltynä seksuaalirikoksista.

Mistä alaikäisiin kohdistuvat seksuaalirikokset johtuvat, kirkon maahanmuuttajatyön asiantuntija Ulla Siirto Kirkkohallituksesta?

– Seksuaalinen väkivalta on aina väärin, oli tekijänä kuka hyvänsä, ihonväristä riippumatta. Naisetkin saattavat syyllistyä siihen. Maahanmuuttajat eivät ole tuoneet tänne seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa, mutta ilmiöön on helpompi tarttua, kun rikoksen tekijöinä on muualta tulevia ihmisiä.

– Nyt Oulun rikoksista epäillyt maahanmuuttajat ovat ilmeisesti suojeluperusteisia eli tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Tällaiset ihmiset tulevat usein yksin, nuorina, ilman perheen ja yhteisön tukea. He eivät ole kasvaneet yhteiskunnan jäsenyyteen. Uudessa yhteiskunnassa on heille vieraita normeja, joista ehkä kukaan ei ole kertonut tarpeeksi tarkkaan. Voi olla, että kotoutumisvaiheessa esimerkiksi seksuaalisesta koskemattomuudesta ei ole kerrottu. Tai että alkuvaiheen kotouttamisen jälkeen heidät on jätetty selviämään omillaan.

Monet joutuvat sijaiskärsijöiksi joittenkin rikollisen toiminnan takia. vaikka heillä ei olisi mitään tekemistä asian kanssa.
– Ulla Siirto, kirkkohallitus

– Kuitenkaan missään yhteiskunnassa raiskaaminen ja lasten hyväksikäyttö ei ole sinällään hyväksyttyä eikä se kuulu mihinkään uskontoon. Tosin joissakin maissa laki sallii esimerkiksi lapsiavioliitot. Lähi-idän maissa on eletty pitkään väkivallan keskellä, mikä ei ole normaali tila. Normaalielämän säännöt eivät ole niin vahvoina mielessä. Lisäksi monissa maissa naisen asema on huono, mikä vaikuttaa taustalla.

– Nämä eivät silti riitä selittämään tapahtunutta. Koska vaikka kaikki on näennäisesti hyvin, seksuaalista hyväksikäyttöä voi tapahtua.

– Netti lisää mahdollisuuksia: nuoret ja lapset pystyvät seikkailemaan netissä itsenäisesti. Se on maailma, jossa voi kokeilla asioita, tutustua erilaisiin ihmisiin, kokeilla omia rajojaan ja hakea jännitystä.

Mitä alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista seuraa maahanmuuttajille, Ulla Siirto?

– Jos joku on tehnyt rikoksen, se tutkitaan ja syyllinen tuomitaan Suomen lain mukaan. Joillekin rikoksentekijöille seuraus voi olla karkotus. Päätöksentekijät joutuvat miettimään, milloin rikoksentekijää ei voida palauttaa.

– Tuomio saattaa olla monille ensimmäinen kerta, kun he joutuvat vastatusten sen seikan kanssa, että asioilla on seuraamukset. He ovat olleet Suomessa vuosia ja tuudittautuneet siihen, että täällä voi tehdä monia asioita, joita kotimaassa ei voi tehdä.

– Kaikille muille maahanmuuttajille rikokset ovat karhunpalvelus. Monet joutuvat sijaiskärsijöiksi joidenkin rikollisen toiminnan takia, vaikka heillä ei olisi mitään tekemistä asian kanssa. Valtaosa maahanmuuttajista tuomitsee itsekin tämän käyttäytymisen.

– Täytyisi pitää mielessä, että kaikissa ryhmissä on sekä hyviä että pahoja ihmisiä. Kaikissa meissä on mahdollisuus hyvään ja pahaan.

Ovatko tässä asiassa vastakkain suomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten ihmisoikeudet, julkisoikeuden yliopisto-opettaja Elina Pekkarinen ja väitöskirjatutkija Elina Todorov Tampereen yliopistosta?

– Ihmisoikeudet eivät ole abstrakteja, vaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimenkin mukaan niiden tulee olla käytännöllisiä ja tehokkaita. Jokainen meistä käyttää ihmisoikeuksiaan päivittäin. Nautimme yksityis- ja perhe-elämäämme kohdistuvaa kunnioitusta, käytämme liikkumisvapauttamme ja oikeuttamme lepoon ja vapaa-aikaan. Saamme määrätä omasta kehostamme, mikä on oikeutena perustavanlaatuinen.

– Yksi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä Euroopan unionin oikeuden keskeisiä perusarvoja on ihmisarvon kunnioittaminen, joka on myös demokraattisen yhteiskunnan luonteenpiirre. Ihmisarvo on jakamaton. Siitä ei voi luopua eikä sitä voi keneltäkään poistaa.

– Sen vuoksi oikeudellisesta näkökulmasta kahden henkilön ihmisarvot eivät ole keskenään ristiriidassa. Tämä tarkoittaa, että mikäli henkilö joutuu ihmisarvoa loukkaavan kohtelun uhriksi, ei uhrin ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua voi laillisesti hyvittää loukkaamalla puolestaan tekijän ihmisarvoa.

– Seksuaalirikoksilla loukataan eittämättä uhrin ihmisarvoa.

Ihmisarvo on jakamaton. Siitä ei voi luopua eikä sitä voi keneltäkään poistaa.
– tutkija Elina Pekkarinen

– Mutta jos rikoksentekijä voisi kotimaassaan joutua ihmisarvoa perustavanlaatuisesti loukkaavan kohtelun uhriksi, kuten kidutetuksi, hänen tekonsa eivät voimassaolevan lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan voi oikeuttaa hänen palauttamistaan.

– Valtion velvollisuudeksi muodostuu rikoksen asianmukainen selvittäminen ja oikeudenmukainen rikosprosessi. Kotimaisen rikosprosessin tarkoitus on osaltaan tuoda uhrille oikeutta oikeudenloukkauksen johdosta. Kyse on samalla siitä, kuinka yhteiskunta pystyy suojelemaan tehokkaasti uhria.

– Hyväksyttäviä syitä seksuaalirikoksille ei ole olemassa, eikä uhrista tai tekijän kulttuuritaustasta voida löytää seksuaalirikoksen oikeuttavia syitä ja ihmisarvoa loukkaavien tekojen perusteluita.

Kirkon maahanmuuttajatyön asiantuntija Ulla Siirto, mitä kirkko voi tehdä tässä tilanteessa?

– Kirkko voi tukea hyväksikäytön kohteeksi joutuneita lapsia ja nuoria ja heidän perheitään. Kirkon perheasiainkeskuksissa ja diakoniatyössä hyväksikäytön uhrit voivat purkaa rankkoja kokemuksiaan ja saada tukea selviytymiseen. Nuorisotyössä työntekijät keskustelevat nuorten kanssa nettikäyttäytymisestä ja oikeudesta omaan koskemattomuuteensa sekä siitä, miten toimia, kun joku tuntematon netissä tai kadulla tekee tuttavuutta.

– Myös maahanmuuttajat ja heidän yhteisönsä tarvitsevat tukea. Heihin kohdistuu juuri nyt erityistä uhkaa. Esimerkiksi Tampereella on aloitettu psykososiaaliseen tukeen perustuva Huokaus-toiminta, jossa erityisesti maahanmuuttajataustaiset, mutta myös suomalaiset voivat saada apua elämäntilanteen kriisiytyessä. Kirkon maahanmuuttajatyössä toimivat ihmiset voisivat lisäksi etsiä yhteyksiä nuoriin miehiin ja tukea heidän kotoutumistaan.

– Tärkeintä olisi nyt edistää erilaisten ihmisten välistä vuoropuhelua ja madaltaa raja-aitoja. Toisten tuntemaan oppiminen auttaa ymmärtämään sekä yhtäältä suomalaista yhteiskuntaa että maahanmuuttajien elämää.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.