null Kirkko lupaa uudessa strategiassaan arjen jakamista, aktiivista yhteistyötä ja kekseliäitä kokeiluja

Kirkko haluaan strategiassaan pitää rohkeasti ovet auki ja etsiytyä erilaisten ihmisten pariin.

Kirkko haluaan strategiassaan pitää rohkeasti ovet auki ja etsiytyä erilaisten ihmisten pariin.

Ajankohtaista

Kirkko lupaa uudessa strategiassaan arjen jakamista, aktiivista yhteistyötä ja kekseliäitä kokeiluja

Uuden strategian nimi on Ovet auki. Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja turvattomuus haastavat kirkkoa käyttämään uusia toimintatapoja.

Kirkkohallitus hyväksyi tiistaina kirkolle uuden, tämän ajan ilmiöistä liikkeelle lähtevän strategian, jonka nimi on Ovet auki. Strategia ulottuu vuoteen 2026.

Kun strategiaa lähdetään toteuttamaan, seurakunnat ja muut toimijat arvioivat, miten yhteisiä tavoitteita voidaan paikallisesti tai toimijakohtaisesti parhaiten edistää.

– Strategiaprosessin aikana tunnistettiin erilaisia kirkon elämään vaikuttavia ilmiöitä. Strategiassa linjataan, miten kirkkona haluamme näihin ilmiöihin vastata, kertoo kirkon strategiatyön projektipäällikkönä toiminut Terhi Kaira.

Strategiassa tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio, väestön vanheneminen, tuloerojen kasvu ja politiikan polarisaatio. Perinteisen median rinnalla sosiaalisen median rooli on korostunut.

Kirkon näkemykset kilpailevat kaikkien globaalisti tarjolla olevien näkemysten kanssa. Hengellisissä kysymyksissä kirkon puoleen ei käännytä itsestään selvästi ensimmäisenä, strategiassa todetaan.

Kirkko haluaa tavoittaa myös milleniaalit

Kirkon ovet halutaan pitää auki sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti. Tarkoitus on etsiytyä entistä vahvemmin ihmisten keskuuteen.

Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon löytämään ja käyttämään uusia toimintatapoja. Samalla aikansa eläneistä toiminnoista pitää olla valmis luopumaan.

Tulevina vuosina kirkon identiteettiä ”osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisönä” pyritään vahvistamaan. Tässä kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen, 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntyneiden milleniaalien kohtaamiseen, perheiden hyvinvointiin ja sukupolvien yli ulottuvaan vuorovaikutukseen.

Haluamme ylläpitää toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. 
– Arkkipiispa Tapio Luoma

Kirkko vakuuttaa strategiassaan julistavansa rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä. Tässä halutaan käyttää kieltä, jota ihmiset ymmärtävät ja tunnistaa hengellisyyden, henkisyyden, mystiikan ja omakohtaisen kokemuksen merkitys.

Kirkkotilojen käyttöä uudistetaan esimerkiksi niin, että seurakuntien tilat voivat olla nykyistä enemmän auki omaehtoista hiljentymistä ja vapaaehtoisten järjestämää toimintaa varten. Vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä voidaan luopua, sillä kaikkeen eivät kirkon rahat riitä. Verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja kannattaa vahvistaa. Tästä kuluva korona-aika on antanut hyviä oivalluksia.

Tasa-arvon puolesta, vihaa ja syrjintää vastaan

Kirkon ovet eivät strategian mukaan voi olla kenellekään kiinni. Kirkon tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä toimia aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan. Kirkko korostaa sitä, että jokaisen ihmisen ihmisarvo on luovuttamaton. Diakonian apua halutaan kohdistaa sinne, missä vaikeudet kasautuvat ja jonne muu apu ei ulotu.

–  Ovet on pidettävä auki myös erilaisille yhteistyökumppanuuksille. Tavoitteena on rakentaa seurakunnissa luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijöitä halutaan kannustaa aktiiviseen ja verkottuneeseen työotteeseen, Terhi Kaira sanoo.

Seuraavien vuosien aikana kirkon täytyy ratkaista, millaisella rakenteilla monipuolinen seurakuntatyö voidaan turvata kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa. Samalla on pohdittava, miten sekä seurakuntien toimintaan että kirkon yhteisiin tehtäviin pystytään osoittamaan riittävästi resursseja, vaikka kirkon jäsenmäärä on vähentynyt.

Kirkossa kannustetaan toteuttamaan erilaisia kokeiluja ja vahvistamaan kokeilukulttuuria, jossa voi myös oppia epäonnistumisista. Palvelujen, viestinnän ja toiminnan digitalisoimista jatketaan.

– Jatkossa kirkon toiminnassa on terävöitettävä ekologista, sosiaalista ja maailmanlaajaa vastuullisuutta. Strategiatyöskentelyn aikana nousi vahvasti esiin, että kirkon uskottavuus mitataan arkisilla teoilla, projektipäällikkö Terhi Kaira kertoo.

Arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että kirkon uudessa strategiassa katsotaan realistisesti, mutta rohkeasti tulevaisuuteen.

– Haluamme ylläpitää toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Tämä linjaus tuntuu juuri nyt erityisen ajankohtaiselta, arkkipiispa Tapio Luoma toteaa.

Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous kävisi marraskuussa keskustelun uuden strategian sisällöstä ja toimeenpanosta.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

”Seurakuntayhteys vahvistuu ja enemmistö vantaalaisista kuuluu kirkkoon” – Vantaan seurakunnat asettaa strategiassaan rohkean tavoitteen

Ajankohtaista

Yhteinen kirkkovaltuusto saa kesäkuussa hyväksyttäväkseen strategian, joka ei heitä pyyhettä kehään negatiivisen jäsenkehityksen edessä.
Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.