null Kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon sai Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen

Tuomiorovasti Satu Saarinen palkittiin sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tuomiorovasti Satu Saarinen palkittiin sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Ajankohtaista

Kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon sai Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen

Tuomiorovasti Satu Saarinen kohdistaa 5 000 euron palkintorahat Vuolle Setlementin Oulun Tyttöjen ja Poikien talojen seksuaalikasvatustyöhön.

Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi kirkon ensimmäisen tasa-arvopalkinnon Oulun tuomiorovasti Satu Saariselle. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto. Palkintoperusteissa korostettiin erityisesti tuomiorovasti Saarisen työtä sukupuolten tasa-arvon edistämisen hyväksi.

– Saarinen on tutkinut väitöskirjassaan naisten asemaa kirkossa ja rohkeasti puolustanut sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssä. Saarisen valinta istuu hyvin vuoteen 2018, jolloin on kulunut 30 vuotta pappisviran avaamisesta naisille. Saarinen on nuori kirkon johtaja alueella, joka on perinteisesti ollut miesjohtajien aluetta, kirkkohallituksen johtava asiantuntija Kari Latvus kertoi palkintoperusteista.

Palkinnon saaja sai rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä. Saarinen aikoo kohdistaa palkintorahat Vuolle Setlementin Oulun Tyttöjen ja Poikien talojen seksuaalikasvatustyöhön.

– Tasa-arvoon, tasavertaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat minulle tärkeitä ja olen onnekas, kun olen voinut työni, tutkimukseni sekä vapaaehtoistoiminnan kautta pitää esillä näitä teemoja ja tehdä myös omalta osaltani työtä tasa-arvon toteutumisen eteen, totesi Saarinen.

Pohjois-Pohjanmaalla on Saarisen mukaan tähän työhön aivan erityinen alueellinen tarve.

– Muun muassa kouluterveyskyselyissä ja Tyttöjen talojen tekemässä kartoituksessa on noussut esiin seksuaalisuutta rikkovien väkivallan tekojen yleisyys kaikkien sukupuolten kohdalla. Rikkoutumaton kasvurauha seksuaaliterveyden alueella on hyvän elämän ja tasapainoisen aikuisuuden pohja, Saarinen sanoi.

Kirkkohallitus perusti tasa-arvopalkinnon vuonna 2017, ja se myönnetään jatkossa joka toinen vuosi.

Palkinnon myöntämisen perusteita ovat sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä ja erityisesti eniten epätasa-arvosta kärsivien tukeminen.

Saarinen valittiin Oulun tuomiorovastiksi marraskuussa 2016. Tuomiorovasti toimii paitsi oman seurakuntansa kirkkoherrana myös tuomiokapitulin varapuheenjohtajana ja tarvittaessa piispan sijaisena.

Saarinen on tällä hetkellä ainoa nainen hiippakunnan kakkosvirassa. Helsingin tuomiorovastiksi valittiin pari viikkoa sitten Marja Heltelä, joka aloittaa tässä tehtävässä syyskuun alussa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.