null Piispa Laajasalo perusti tasa-arvonyrkin – mukaan kutsuttu yliopistopappi Laura Mäntylä: ”Homojen asemasta on väännetty kirkossa iät ja ajat, ja nyt ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa ei haluta hyväksyä sukupuolen moninaisuutta”

Kuvalähteet: Kirkon kuvapankki ja Istock

Kuvalähteet: Kirkon kuvapankki ja Istock

Ajankohtaista

Piispa Laajasalo perusti tasa-arvonyrkin – mukaan kutsuttu yliopistopappi Laura Mäntylä: ”Homojen asemasta on väännetty kirkossa iät ja ajat, ja nyt ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa ei haluta hyväksyä sukupuolen moninaisuutta”

Helsingin hiippakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä seuraa arkkipiispan antamaa mallia. Ryhmän puheenjohtaja Satu Huttunen pitää sitä luontevana jatkona seksuaalisen häirinnän ehkäisylle.

Piispa Teemu Laajasalo kutsui kokoon työryhmän edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Helsingin hiippakunnassa. Ryhmän tavoitteena on kuunnella tavallisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden kokemuksia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä ongelmista, raportoida niistä piispa Laajasalolle ja miettiä käytännön toimia tilanteen parantamiseksi.

– Taustalla ei ole reagointi mihinkään yksittäiseen tapaukseen, vaan näky siitä, millaisen tulevaisuuden haluamme, ryhmän puheenjohtajaksi nimitetty piispan erityisavustaja Satu Huttunen kertoo.

– Olen ehtinyt nähdä ja kuulla kaikenlaista kahdeksan vuoden aikana kirkon työssä.

Luterilainen Maailmanliitto on linjannut, että kirkon tulee edistää sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta. Kirkkohallituksessa on menossa projekti, jolla pyritään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koko kirkossa.

Ihonväri, luokka ja vauraus vaikuttavat elämään

Uuteen työryhmään kuuluu 13 jäsentä. Yksi heistä on opiskelijoihin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuteen erikoistunut pappi Laura Late Mäntylä, joka ajoi aktiivisesti työryhmän perustamista. Hän muistuttaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat paljon muutakin kuin naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

– Esimerkiksi ihonväri, luokka, vauraus, toimintarajoitukset ja seksuaalisuus vaikuttavat ihmisten elämään. Homojen asemasta on väännetty kirkossa iät ja ajat, ja nyt ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jossa ei haluta hyväksyä sukupuolen moninaisuutta. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset kääntyvät kirkossa herkästi uskonasioiksi.

Mäntylä työskentelee yliopistopappina Helsingin yliopistossa.

– Yliopistossa sukupuolen moninaisuus on normi. Yhteiskunnassa yhä laajemmin tiedostetaan, että on naisia, miehiä ja muita. On kiire estää kirkon muuttuminen perinnemuseoksi, joka karkottaa ihmiset Jumalan luota, koska kirkko kieltäytyy näkemästä heitä sellaisina kuin he oikeasti ovat.

Kirkossa työskentelee paljon ihmisiä, joilla on hyvä tahto, mutta ei riittävästi tietoa.

- Pappi Laura Late Mäntylä

Mäntylä pitää tärkeänä, että uusi ryhmä huolehtii tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän koulutuksen järjestämisestä kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä tukee seurakuntia ajantasaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa.

– Kirkossa työskentelee paljon ihmisiä, joilla on hyvä tahto, mutta ei riittävästi tietoa. He loukkaavat ja sulkevat ihmisiä ulos toiminnasta tahtomattaan. Esimerkiksi rasismi on polttava kysymys, joka haastaa miettimään, millaisia normeja meillä on esimerkiksi suomalaisuuteen liittyen.

Mäntylä toivoo, että myös kirkollisten rekrytointien ja erityisesti johtotehtävävalintojen taustalla vaikuttavat ennakkoluulot tunnistettaisiin.

Tutkijuus ja kokemusasiantuntijuus kohtaavat tasa-arvonyrkissä

Piispa Teemu Laajasalo kertoo tiedotteessa valinneensa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle sillä perusteella, että ryhmässä toteutuvat ”edustavuus, moninaisuus ja asiantuntemus”.

– Piispan kutsuma työryhmä poikkeaa aika paljon siitä, mitä me valmistelijat esitimme. Osa kovan luokan asiantuntijoista jäi ulos, Laura Late Mäntylä sanoo.

– Kun näin kokoonpanon, ajattelin, että mukana on valtava määrä erilaista koulutustaustaa, tutkimuksen tekoa ja kokemusasiantuntijuutta, Laajasalon erityisavustaja Satu Huttunen kommentoi.

Mäntylän ja Huttusen lisäksi tasa-arvoryhmää valmisteli pappi Hilkka Niemistö, jonka Laajasalo kutsui ryhmän varapuheenjohtajaksi. Heidän lisäkseen ryhmään kuuluvat Antti Björklund, Eeva-Kaisa Heikura, Jenna Kainulainen, Noora Kalpio, Pietu Korpelainen, Suvi Kouri, Antti Laine, Laura Pellikka, Iiro Salminen, Sami Suhonen ja Toomas Takala.

Helsingin hiippakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä seuraa Turun mallia: arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun arkkihiippakunnan silloinen piispa Kaarlo Kalliala kutsuivat viime vuonna koolle vastaavan työryhmän, jonka jäseniin kuuluu myös Turun nykyinen piispa Mari Leppänen.

Satu Huttunen pitää uutta työryhmää luontevana jatkona Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeille Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden käsittelyyn. Ne julkaistiin vuonna 2018.

– Haluamme luoda rakenteet, jotka turvaavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen Helsingin hiippakunnassa. Tämä on isosti sanottu, mutta tavoite saa olla korkealla.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.