null Mielipide: Seurakunnat, päättäkää luopua avohakkuista metsissänne

Puheenvuorot

Mielipide: Seurakunnat, päättäkää luopua avohakkuista metsissänne

Kiitos Esa Peltoselle kirjoituksesta Suositaan myrskynkestäviä metsiä (K&k 3.12.2020). Esitämme seurakuntien päättäjille hartaan pyynnön, että seurakunnat luopuisivat avohakkuista. Pyydämme myös, että kirkkohallitus antaisi suosituksen siitä, että jokainen maankäyttöön vaikuttava päätös pitäisi käydä läpi luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Avohakkuut ovat luonnon monimuotoisuuden ja metsien virkistyskäytön kannalta huono ratkaisu. Ne ovat tutkitusti myös taloudellisesti huonompi ratkaisu jatkuvan kasvatuksen metsiin verrattuna.

Turun kaupunki onkin jo viisaasti päättänyt luopua avohakkuista. Toivomme, että Suomen seurakunnat seuraavat perässä ja siten hoitavat luomakuntaa. Tämä on meidän kaikkien tehtävä nykyisessä lajikadon tilanteessa.

Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ihmisen toimesta ole saatu aikaan näin suurta lajikatoa. Tutkijat puhuvatkin jo oikeutetusti hätätilasta. Lajikato vaikuttaa myös ihmisten ruokaturvaan.

Valitsemalla viisaasti avohakkuista luopumisen seurakunnat toteuttaisivat raamatullista luomakunnan suojelu-ja varjelutehtävää. Jos arvovalintoja ei haluta muuttaa myös käytännössä luonnon monimuotoisuutta suosivaksi, luonnonvarainen luonto katoaa tulevilta sukupolvilta. Jokainen päätöksentekijä on siitä yhtä lailla vastuussa.

Eeva-Liisa Salovaara

Riitta Wahlström               

Helsinki

Jaa tämä artikkeli: