null Rekolan kirkkoherranvaalista valitus – vaalisijaa vaille jäänyt Laura Leverin katsoo tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti

Rekolan kirkoherran valinnassa on vielä monta mutkaa edessä. Laura Maria Latikan seuraajan valintaprosessia käsitellään seuraavaksi Helsingin hallinto-oikeudessa.

Rekolan kirkoherran valinnassa on vielä monta mutkaa edessä. Laura Maria Latikan seuraajan valintaprosessia käsitellään seuraavaksi Helsingin hallinto-oikeudessa.

Ajankohtaista

Rekolan kirkkoherranvaalista valitus – vaalisijaa vaille jäänyt Laura Leverin katsoo tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti

Koska valitusprosessi Helsingin hallinto-oikeudessa on kesken, Helsingin tuomiokapituli päätti, että kirkkoherraksi valittu Jussi Koski hoitaa virkaa vt:nä syyskuun alusta alkaen.

Rekolan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin kesäkuussa pidetyssä kansanvaalissa espoolaisen Olarin seurakunnan pappi Jussi Koski. Hän sai kolmesta varsinaiseen vaaliin edenneestä ehdokkaasta selvästi eniten ääniä, yhteensä 253. Äänestysprosentti oli 5,22. Rekolan vaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen äänestyksen mukaisesti.

Kosken valinta ei kuitenkaan ole vielä selvä. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vaalisijojen ulkopuolelle jättämä Laura Leverin nimittäin jätti 8. heinäkuuta Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen vaalista.

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorisen laatiman valituskirjelmän mukaan kirkkoherranvaalin tulos on lainvastainen ja vaalin tulos on sen vuoksi kumottava. Vaalilautakunnan päätös on valituksen mukaan kirkkolain, perustuslain ja tasa-arvolain vastainen, koska sen taustalla on vaalin valmistelussa tapahtunut virhe.

Valituksessa katsotaan, että Leverin oli ansioituneempi hakija kuin Koski. Tästä huolimatta Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli jätti Leverinin vaille vaalisijaa ja näin ollen häntä ei voinut vaalissa äänestää. Päätös oli valituksen mukaan Leveriniä syrjivä, sillä tuomiokapituli ei ole esittänyt hyväksyttäviä syitä sille, miksi hän ei saanut vaalisijaa, vaikka oli vaalissa valituksi tullutta miespuolista hakijaa ansioituneempi.

Jussi Koski sai vaalisijan äänestyksen jälkeen

Rekolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki alun perin seitsemän pappia. Heistä kaksi veti hakemuksensa pois ja loput viisi katsottiin kelpoisiksi hakijoiksi. Tuomiokapituli asetti hakijoista Harri Nurmen ensimmäiselle, Pirkko Hännisen toiselle ja Jussi Kosken kolmannelle vaalisijalle.

Kolmannesta vaalisijasta äänestettiin kapitulin istunnossa. Äänin 4–3 vaalisijan sai Jussi Koski Laura Leverinin sijasta. Tuomiokapitulin jäsen Hanna Mithiku jätti asiaan eriävän mielipiteen, sillä hänen mielestään Leverin oli Koskea ansioituneempi ainakin taidon ja kirkkoherran viran erityisten tarpeiden osalta.

Leverinin valituksessa käydään läpi perusteita, joiden mukaan hänen olisi pitänyt saada vaalisija. Valituksen mukaan hakijoiden ansiovertailu on laadittu epätasapuolisesti. Esimerkiksi Leverinin johtamiskokemusta on vähätelty, vaikka hänellä on muun muassa yhdeksän kuukauden kokemus Pornaisten vt. kirkkoherran tehtävästä. Vastaavaa kokemusta on hakijoista vain Hännisellä ja vaalisijojen ulkopuolelle niin ikään jätetyllä Johannes Tikalla. Sen sijaan Koskella tällaista kokemusta ei valituksen mukaan ole.

Myös Leverinin kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä on tuomiokapitulin valmistelussa vähätelty ja myös muutosjohtamisen arviointi jäi vajaaksi ja sivuutti Leverinin todelliset ansiot. Sekin jäi huomiotta, että Leverinillä on kolme tutkintoa eli teologian maisterin lisäksi tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja työnohjaajan tutkinto.

Valituksessa nostetaan esiin myös se, että Vantaalla ei tällä hetkellä ole yhtään naispuolista kirkkoherraa. Vähemmän ansioituneen miespuolisen hakijan valinta vaalisijoille ilman riittäviä perusteluja korostaa asiaintilaa.

Leverinin mukaan kaikilla pitää olla samat säännöt

Laura Leverin on tällä hetkellä virkavapaalla omasta Rekolan seurakunnan seurakuntapastorin työstään. Hän kertoo Kirkko ja kaupungille päätyneensä tekemään valituksen, vaikka prosessi on henkisesti raskas.

– Jos katsoo hakijoiden ansiovertailua, niin minusta siinä on mustaa valkoisella, että minua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Myös Hanna Mithikun eriävä mielipide viittaa siihen, ja antoi rohkeutta valituksen tekemiseen, Leverin kertoo.

Leverinin mukaan valitusta ei ole suunnattu muita ehdokkaita eikä Rekolan seurakuntaa vastaan ja hän on tilanteesta surullinen.

– Olen palvellut Rekolan seurakuntaa pitkään ja olen ymmärtääkseni alueella pidetty pappi. Tunnen alueen ja ihmiset ja olen sijaistanut myös kirkkoherraa vuosien varrella. En tehnyt valitusta ilkeyttäni, vaan siksi, että toivon, että kirkossa olisi terve toiminta- ja johtamiskulttuuri, jossa kaikilla on samat säännöt. Harmittaa seurakuntalaisten puolesta, että tässä kävi nyt näin.

Vääryydet on pyrittävä oikaisemaan sen sijaan, että antaa asioiden olla ja jatkua samanlaisena.

Kirkkoherranvaalin kummallisuuksiin kuuluu, että Leverin pystyi tekemään vaalista valituksen vasta nyt eikä kapitulin helmikuisen päätöksen jälkeen. Hänen oli pakko odottaa vaalin tulosta voidakseen valittaa ehdokasasettelun oikeudenmukaisuudesta.

– Jos järjestelmässä on heikkouksia tai parannettavaa, vääryydet on pyrittävä oikaisemaan sen sijaan, että antaa asioiden olla ja jatkua samanlaisena, Leverin sanoo.

”Kirkon rekrytoinneissa on ongelmia”

Laura Leverin on Naisteologit ry:n puheenjohtaja. Yhdistys julkaisi kesäkuussa kannanoton oikeudenmukaisten ja syrjimättömien rekrytointien puolesta.

Kannanotossa korostettiin, että kaikissa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnoissa hakijoita pitää kohdella yhdenvertaisesti yksinomaan ammatillisen soveltuvuuden ja kyseisen työtehtävän vaatimusten perusteella. Syrjintäepäilyt pitää tutkia asianmukaisesti ja rekrytoinnissa koettuja epäkohtia pitää uskaltaa käsitellä julkisesti sekä tukea syrjinnän uhreja.

– Kannanottoon vaikutti muun muassa Jokioisten kirkkoherranvaali, josta on tehty kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen. Vaalissa hävinnyt pappi katsoo, että häntä on viran täytössä syrjitty seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Naisteologeille on tullut paljon muitakin yhteydenottoja, joiden mukaan rekrytoinneissa on ongelmia.

Yksi ilmiö on Leverinin mukaan se, että vastavalmistuneet naiset eivät saa vakituisia virkoja yhtä helposti kuin miehet, eikä naisten osuus kirkkoherrakunnasta vastaa likimainkaan heidän osuuttaan papeista.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti tänään, että Jussi Koski hoitaa Rekolan seurakunnan kirkkoherran virkaa virkaatekevänä kirkkoherrana 1.9. alkaen enintään siihen saakka, kunnes virka  täytetään vakinaisesti. 

Hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta Rekolan seurakunnan vaalilautakunnalta, joka on toimittanut vaalin. Helsingin tuomiokapituli todennäköisesti antaa myös oman lausuntonsa Rekolan vaalilautakunnalle.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.