null Sairaalapappi tarjoaa keskusteluapua sitä kaipaaville – ”Tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi on korostunut korona-aikana”

Moni puhuu papille sairaudesta, omasta elämäntilanteestaan, kuolemanpelosta ja toivon löytämisestä, Markku Elo kertoo.

Moni puhuu papille sairaudesta, omasta elämäntilanteestaan, kuolemanpelosta ja toivon löytämisestä, Markku Elo kertoo.

Hyvä elämä

Sairaalapappi tarjoaa keskusteluapua sitä kaipaaville – ”Tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi on korostunut korona-aikana”

Espoon sairaaloissa ja hoivakodeissa on toiminut sairaalapappeja viidenkymmenen vuoden ajan.

Kun potilas tai hoivakodin asukas kaipaa pappia, kirkon jäsenyyttä ei kysellä. Etenkin sairaaloissa pyyntöihin vastataan mahdollisimman nopeasti.

– Tilanteet ovat akuutteja. Jorvin sairaalassa hoitoajat ovat lyhyitä. Jos potilaalle on ilmoitettu vakavasta sairaudesta, hänellä voi olla monenlaisia huolia, pelkoja ja suruja, sanoo Espoon seurakuntien johtava sairaalapappi Markku Elo.

Sairaalapappeja on Espoossa kuusi. Heidän työpaikkansa ovat eri yksiköissä, sairaaloiden lisäksi “entisissä vanhainkodeissa”. Sen sijaan uudet yksityiset hoivakodit ovat paikallisseurakuntien vastuulla.

Markku Elo tekee työtään hoivakodissa, seniorikeskuksessa ja muistipalvelukeskuksessa. Tavallisesti hän on voinut kierrellä hoivakodin osastoilla ja tutustua asukkaisiin.

– Nyt korona-aikana niin ei ole voinut tehdä. Tällä hetkellä voidaan käydä keskusteluja pyyntöjen mukaan.

Jotkut puhuvat hengellisistä asiois­ta tai pyytävät rukoilemaan puolestaan, ja niin me teemme.

Tarve tulla kuulluksi ja kohdatuksi on Markku Elon mukaan korostunut korona-aikana, kun kontakteja on jouduttu muuten karsimaan. Papin kanssa voi puhua siitä, mikä on mielen päällä.

– Voi olla huoli ihmissuhteista, läheisistä, lapsista tai puolisosta. Moni puhuu sairaudesta, omasta elämäntilanteestaan, kuolemanpelosta ja toivon löytämisestä, Elo luonnehtii.

– Jotkut puhuvat hengellisistä asiois­ta tai pyytävät rukoilemaan puolestaan, ja niin me teemme. Voimme myös järjestää rukous- tai ehtoollishetken tai huolehtia paikalle potilaan oman kirkkokunnan papin.

Sairaalapappi voi käydä keskusteluja myös omaisten ja henkilökunnan kanssa.

Kirkon työntekijät ovat aina käyneet sairaiden luona. Tuohon perinteeseen ovat Espoossa viidenkymmenen vuoden ajan liittyneet evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän palkkaamat sairaalapapit. Toiminta perustuu yhteistyösopimukseen. Sairaala tarjoaa tilan, työhuoneen ja puhelimen.

– Kirkko lupaa ammattitaitoiset, sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen saaneet papit, Markku Elo kertoo.

Työ haastaa jatkuvaan opiskeluun. Jotkut papeista ovat hankkineet työnohjaus- tai terapiakoulutuksen ja voivat antaa myös tätä osaamistaan sairaalan käyttöön.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.