null Sairaalapappien tuki hoitohenkilökunnalle kasvoi merkittävästi korona-aikana – potilastapaamisista osa siirtyi puhelimeen ja nettiin

Meilahden sairaalan sairaalapappi Anne-Maria Oikarinen kuvattuna Meilahden sairaala-alueella joulukuussa 2021. Aiemmin papit pystyivät kiertelemään osastoilla, korona-aikana he tulevat potilaan luo erikseen pyydettäessä. Osa tapaamisista hoidetaan puhelimella tai videopuheluilla.

Meilahden sairaalan sairaalapappi Anne-Maria Oikarinen kuvattuna Meilahden sairaala-alueella joulukuussa 2021. Aiemmin papit pystyivät kiertelemään osastoilla, korona-aikana he tulevat potilaan luo erikseen pyydettäessä. Osa tapaamisista hoidetaan puhelimella tai videopuheluilla.

Ajankohtaista

Sairaalapappien tuki hoitohenkilökunnalle kasvoi merkittävästi korona-aikana – potilastapaamisista osa siirtyi puhelimeen ja nettiin

Koronaepidemian vaikutus näkyy kirkon sairaalasielunhoidon tilastoissa selvästi. Sairaalapappeja on tarvittu entistä enemmän hoitohenkilökunnan tukena.

Sairaalapappien hoitohenkilökunnalle antamien työnohjausten määrä kasvoi noin 40 prosenttia  vuosien 2020 ja 2021 välillä. Samoin sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä on noussut selvästi. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset potilaiden kanssa vähenivät, koska sairaaloissa ei pysty liikkumaan samalla tavalla kuin aiemmin. Pandemiatilanteessa potilaita on kohdattu aiempaa enemmän verkon ja puhelimen välityksellä. 

− Koronaepidemia on lisännyt hoitohenkilökunnan tuen tarvetta. Sairaalapapit ovat vastanneet siihen muun muassa toimimalla työnohjaajina ja olemalla muutenkin henkilökunnan tavoitettavissa, sairaalasielunhoidosta vastaava Virpi Sipola Kirkkohallituksesta toteaa.

Sipola jatkaa, että henkilökunnan tukeminen kuuluu sairaalapapin tehtäviin, ja tukea pyritään antamaan niin paljon kuin mahdollista. Vuonna 2019 sairaalapapit järjestivät yksilö- ja ryhmätyönohjauksia yhteensä 2 452 kertaa. Vuonna 2020 eli ensimmäisenä koronavuonna työnohjauksia oli 3 398 ja vuonna 2021 sairaalapapit tapasivat työnohjauksen merkeissä noin 4 400 henkilöä. Korona-aikana työnohjausten määrä on kasvanut noin 40 prosenttia. Luvuissa on hoitohenkilökunnan kohtaamisten lisäksi mukana myös seurakuntien henkilöstölle annettuja työnohjauksia.

− Kasvussa ovat olleet nimenomaan henkilökunnan työnohjaukset. Hoitohenkilökunta on pyytänyt niitä sairaalapapeilta selvästi aiempaa enemmän. Kysyin syitä tähän muutamilta sairaalapapeilta Etelä- ja Keski-Suomesta. Heidän mukaansa hoitohenkilökunnan työpaineet ovat olleet kovia, henkilökunnasta on pulaa, väliportaan johto on lujilla ja myös jatkuva epävarmuus kuormittaa, Sipola kertoo

Hänen mukaansa kaikki keskustelut eivät näy tilastoissa, sillä sairaalapapit ovat käyneet hoitohenkilökunnan kanssa spontaaneja keskusteluja myös kahvihuoneissa ja käytävillä.

Verkkokohtaamisia oli melkein 8 500

Yli puolet kaikista sairaalapappien henkilökohtaisista kohtaamisista tapahtui potilaiden kanssa. Noin joka kuudes kohtaaminen oli potilaan läheisen kanssa ja joka viides kohtaaminen sairaalan henkilökunnan kanssa.

Kohtaamisia oli vuonna 2021 kaikkiaan 61 000, kasvokkain kohdattuja henkilöitä oli vajaa 44 000. Verkon ja puhelimen välityksellä kohdattiin noin 18 000 ihmistä.

− Olen itse ollut sairaalapappina. Verkkokeskusteluja ei aiemmin erikseen tilastoitu. Kokemuksesta tiedän, ettei niitä kovin paljon ennen ollut. Korona-aikana ei aina ole ollut mahdollista mennä tapaamaan potilaita kasvokkain, vaan tapaamisia on hoidettu verkon kautta ja puhelimitse. Verkkokohtaamisia oli nyt melkein 8 500, Sipola sanoo.

Sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä kasvoi yhdeksän prosenttia noin 5 400 vuorokauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että papit ovat olleet tavoitettavissa ja hälytysvalmiudessa normaalin työajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin aiempaa useammin. Viikonloppupäivystykseen osallistuvat joillakin paikkakunnalla myös seurakuntapapit.

Sairaalapappi kunnioittaa potilaan vakaumusta

Yleisimmät teemat sairaalapappien kohtaamisissa olivat terveys ja sairaus, elämänkriisit, kuolema ja suru, ihmissuhteet, hengelliset asiat, elämän merkitys ja usko.

Sairaalasielunhoito on potilaan vakaumuksen mukaista eksistentiaalista tukea. Siinä pyritään auttamaan ja tukemaan ihmisiä elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa.

Sairaalapappeja on Suomessa 115.

 

Jutun otsikkoa ja kappaletta, jossa kerrotaan sairaalapappien antamista työnohjauksista, on muutettu 23.2. klo 15.20. Syy korjaukseen ovat Kirkkohallituksen lähettämät tarkistetut tiedot. Aiemmissa tiedoissa oli inhimillinen virhe.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.