null Suomen uskontojohtajat ja ihmisoikeustoimijat kritisoivat Unkarin turvapaikkapolitiikkaa

Unkarilaisia sotilaita ja poliiseja partiomassa Unkarin ja Serbian rajalla. Unkari tiukensi entuudestaan tiukkaa pakolaispolitiikkaansa.

Unkarilaisia sotilaita ja poliiseja partiomassa Unkarin ja Serbian rajalla. Unkari tiukensi entuudestaan tiukkaa pakolaispolitiikkaansa.

Suomen uskontojohtajat ja ihmisoikeustoimijat kritisoivat Unkarin turvapaikkapolitiikkaa

Unkarin parlamentti päätti, että turvapaikanhakijat voidaan sulkea pakolaiskeskuksiin. Päätöstä arvostellaan epäinhimilliseksi.

Unkarin parlamentti hyväksyi selvällä enemmistöllä uuden lain, jonka mukaan kaikki maahan tulevat turvapaikanhakijat voidaan pidättää ja sulkea maan etelärajan säilöönottokeskuksiin, käytännössä konttileireihin. Turvapaikanhakijat eivät siis voi vapaasti liikkua maan sisällä tai lähteä maasta turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana. Pääministeri Viktor Orbán perustelee lakia terrorismiuhalla.

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet lakia pakolaissopimuksen, ihmisoikeuksien ja EU:n periaatteiden vastaisina. Unkari luopui turvapaikanhakijoiden sulkemisesta säilöönottokeskuksiin vuonna 2013 YK:n pakolaisjärjestön ja EU:n ihmisoikeustuomioistuimen painostuksesta. Nyt tehty laki merkitsee palaamista jo kertaalleen hylättyyn käytäntöön.

Suomen uskontojohtajat ja ihmisoikeustoimijat julkaisivat torstaina kannanoton, jossa kertovat olevansa syvästi huolissaan Unkarin parlamentin päätöksistä. Kannanoton mukaan päätös johtaa käytännössä kaikkien Unkariin saapuneiden turvapaikanhakijoiden automaattiseen vapaudenriistoon Serbian vastaisella rajalla. Päätös koskee myös lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä.

Kansainvälisen oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista ja automaattista.

"Automaattinen vapaudenriisto pelkästään sen vuoksi, että henkilö hakee kansainvälistä suojelua, on vastoin sekä Unkarin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita että EU-oikeutta. Unkarin menettely uhkaa johtaa myös turvapaikanhakijoiden palautuksiin ilman pääsyä oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn", todetaan kannanotossa.

Kannanotossa korostetaan, että kansainvälisen oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista ja automaattista, vaan kyse on vasta viimesijaisesta keinosta. Lapsia ei saa ottaa säilöön pelkästään maahanmuuttoon liittyvistä syistä.

"Näin selkeää ihmisoikeuksien loukkaamista ja hädässä olevien ihmisten kaltoin kohtelua maan raja-asemilla pidämme eettisesti tuomittavana", sanotaan kannanotossa.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen juutalaisten seurakuntien neuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik, evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo, Suomen Islam-seurakunnan johtaja ja USKOT-foorumin puheenjohtaja Atik Ali, Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Isra Lehtinen ja Suomen Ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen.

Muut allekirjoittajat ovat Amnesty Internationalin toiminnanjohtaja Frank Johansson, ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila, Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen, Suomen pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors sekä Helsingin Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: