null Kun kaveri vie lapselta lelun kädestä, on hyvä hetki opetella tunnetaitoja

Uudessa kirjassa Fanni ja liian jännittävä yö harjoitellaan pelkojen voittamista.

Uudessa kirjassa Fanni ja liian jännittävä yö harjoitellaan pelkojen voittamista.

Hyvä elämä

Kun kaveri vie lapselta lelun kädestä, on hyvä hetki opetella tunnetaitoja

Tunteet kertovat ihmisen tarpeista. Siksi niitä on hyvä oppia kuuntelemaan, nimeämään ja tarpeen vaatiessa myös hillitsemään.

Lasten kasvuun ja kehitykseen erikoistunut psykologi Julia Pöyhönen, nykyisin puhutaan tunnetaidoista. Mitä ne ovat?

– Tunteet kertovat ihmisen tarpeista. Siksi on tärkeää, että ne saavat tulla ja niiden sanomaa kuunnellaan. Niiden huomiotta jättäminen tai tukahduttaminen vaikuttaa vääjäämättömästi ihmisen hyvinvointiin jossain kohtaa elämää.

– On kuitenkin tärkeää, ettei aina suuna päänä tee niin kuin tunteet yllyttävät. Omaa toimintaa pystyy ohjaamaan yhdistämällä tunteen ilmaisua ja järjen kuuntelua. Tunnetaidoissa on kysymys juuri tästä. Näin voi elää omien tunteidensa kanssa niin, että siitä on hyötyä jopa lopuksi elämää.

Millaisissa tilanteissa lapset tarvitsevat tunnetaitojen opettamista?

– Tunteet saattavat esimerkiksi ohjata lasta lyömään toista lasta, kun tämä yrittää ottaa lelun kädestä. Se on ymmärrettävää, mutta se ei ole oikein eikä hänen itsensäkään kannalta järkevää.

Omaa toimintaa pystyy ohjaamaan yhdistämällä tunteen ilmaisua ja järjen kuuntelua.Kuinka tällaisessa tilanteessa säädellään tunteita?

– Lapsi, jolta on viety lelu kädestä, voi hakea aikuisen apuun ja kertoa, että hänellä oli leikki kesken. Vihan tunne auttaa häntä puolustamaan oikeuksiaan.

– Jos lapsi vain tukahduttaisi vihan tunteensa, hän antaisi toisen ottaa lelun, vaikka se selvästi harmittaa häntä. Silloin lapsi antaisi toisen kulkea itsensä yli, eikä se ole hyvä asia lapsen kehitystäkään ajatellen.

– Tunteiden säätelyssä on kyse siitä, miten tuo omat tunteensa esiin niin, ettei anna niiden liikaa vaikuttaa toimintaan, vaan pitää mukana järjen äänen.

Miten aikuinen voi ohjata lasta tunnetaidoissa, jos hän on itse tunnevammainen?

– Vanhempi voi yhdessä lapsen kanssa harjoitella tunnetaitoja: miten tunteita nimetään ja miten tunteita voi ilmaista sellaisella tavalla, ettei tule ylilyöntejä. Niin, ettei vanhempi itsekään vihastuessaan huuda kurkku suorana, vaan menee toiseen huoneeseen hengittämään ja tulee tilanteeseen takaisin, kun tunteet ovat hallinnassa.

Miksi kirjoitatte psykologikollegasi kanssa 4–7-vuotiaille tarkoitettua Fanni-tunnetaitokirjasarjaa?

– Olemme tehneet Heidi Livingstonin kanssa pitkään töitä perheiden parissa ja huomanneet, että tunnetaidoilla on merkittävä vaikutus lapsen hyvinvointiin. Ne vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen – niin opiskeluun, parisuhteeseen kuin työelämään.

– Kirjamme antaa tietoa tunteista ja konkreettisia tunteiden sääntelykeinoja sekä lapsille että vanhemmille ja muille kasvattajille. Kirjan avulla voi ehkä lähteä helpommin puhumaan tunneasioista. Saamamme palautteen mukaan kirjoistamme on ollut apua tunteiden käsittelyssä myös erityisen vaikeissa tilanteissa, kuten käsiteltäessä kiusaamista, vanhempien eroa tai lasta kohdannutta onnettomuutta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.