null Tunnetko tämän miehen?  – Tutkija Matti Kankaanniemi kertoo, mitä Jeesuksesta tiedetään ja mitä ei

Raamattu ei kerro, minkä näköinen Jeesus oli. Vuonna 2001 brittiläisessä Son of God -dokumenttisarjassa esitettiin rekonstruktio siitä, miltä Jeesus olisi voinut näyttää. Richard Neaven tekemässä rekonstruktiossa käytettiin oikeuslääketieteellisen antropologian tekniikoita. Se perustui arkeologisissa kaivauksissa löydettyihin pääkalloihin, jotka ovat peräisin Jeesuksen aikalaisilta hänen kotiseudultaan. Kallojen perusteella arvioitiin myös, että Jeesus olisi ollut noin 150 cm pitkä ja painanut noin 50 kg. Kuva: BBC Photo Library.

Raamattu ei kerro, minkä näköinen Jeesus oli. Vuonna 2001 brittiläisessä Son of God -dokumenttisarjassa esitettiin rekonstruktio siitä, miltä Jeesus olisi voinut näyttää. Richard Neaven tekemässä rekonstruktiossa käytettiin oikeuslääketieteellisen antropologian tekniikoita. Se perustui arkeologisissa kaivauksissa löydettyihin pääkalloihin, jotka ovat peräisin Jeesuksen aikalaisilta hänen kotiseudultaan. Kallojen perusteella arvioitiin myös, että Jeesus olisi ollut noin 150 cm pitkä ja painanut noin 50 kg. Kuva: BBC Photo Library.

Hengellisyys

Tunnetko tämän miehen?  – Tutkija Matti Kankaanniemi kertoo, mitä Jeesuksesta tiedetään ja mitä ei

Raamatuntutkijoilta ei kannata kysyä, mistä ihmeissä oli kyse tai onko ylösnousemus totta. Tutkijan mukaan joskus on vain pakko todeta, että maailmassa tapahtuu erikoisia asioita.

Entä jos mitään Jeesusta ei ole koskaan ollutkaan? Jos hän onkin uskon piiriin kuuluva hahmo siinä missä Jumala ja Pyhä Henkikin? Yksi arkkityyppinen myyttinen sankari, joita eri uskonnoissa ja tarustoissa on lukemattomia?

Teologian tohtori, Jeesus-tutkija Matti Kankaanniemen mukaan keskustelu historiallisen Jeesuksen olemassaolosta ja teoriat, joissa se kiistetään, ovat putkahtaneet pintaan säännöllisin väliajoin 1800-luvulta asti.

Matti Kankaanniemi. Kuva: Auli Mäki-Soini.

Matti Kankaanniemi. Kuva: Auli Mäki-Soini.

On verrattu Jeesusta Lähi-idän uskontojen myyttisiin sankareihin, arvioitu ihmeistä kertovat evankeliumien tekstit epäluotettaviksi ja korostettu sitä, että silminnäkijöiden todistuksia ei ole.

– Jeesuksen kieltäjillä on aika paljon yhteisiä piirteitä salaliittoteoreetikoiden kanssa. Ammutaan sarjatulella erilaisia argumentteja ja koristellaan tekstejä lähdeviitteillä ilman, että olisi oikeasti perehdytty tutkimukseen viitteiden takana. Tutkijoiden on vaikea pysyä mukana, ­koska vastaaminen vaatisi valtavan työmäärän, Kankaanniemi kuvailee.

Hän kuitenkin lisää, että se, onko jotakuta historian henkilöä ollut olemassa, on ihan asiallinen ja oikeutettu kysymys.

– Tällaisia haasteita tieteentekijöille saa ja kuuluu esittää, eikä niihin voi suhtautua vain olankohautuksella. Kyllä Jeesus-tutkijoiden pitää pystyä selkeästi ja ymmärrettävästi selittämään, miksi meillä on konsensus Jeesuksen olemassaolosta, Kankaanniemi sanoo.

Joosefin isyyttä on aikanaan epäilty

Mitä historiallisesta henkilöstä nimeltä Jeesus Nasaretilainen sitten tiedetään? Alku ei ole kovin lupaava. Kiistatonta on kyllä se, että Jeesus syntyi, mutta syntymän tarkasta ajankohdasta tai paikasta ei ole varmaa tietoa.

– Tutkijoiden suhtautuminen Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien lapsuuskertomuksiin ja niissä olevan historiallisen tiedon määrään vaihtelee. On kuitenkin olemassa ihan varteenotettava tutkimuslinja, joka lähtee siitä, että Jeesuksen äiti Maria oli varhaiskirkossa mukana ja on mahdollisesti tuonut suullisen perimätiedon kokonaisuuteen oman panoksensa. Sikäli Jeesuksen syntymä voisi ajoittua vuosiin 6–4 eKr., Herodes Suuren valtakaudelle, Matti Kankaanniemi sanoo.

Myös tutkijoiden näkemykset Jeesuksen syntymäpaikasta eriävät. Evankeliumeissa mainittu Betlehem on ehkä myöhempi lisäys, jonka tarkoituksena on ollut korostaa Jeesuksen kuulumista Vanhassa testamentissa esiteltyyn kuningas Daavidin sukuun.

Jeesuksen kuoleman ajankohdasta ollaan varmempia. Vuosi on joko 30 tai 33. Se on päätelty vertaamalla Paavalin kirjeiden tietoja ja evankeliumien yksityiskohtia toisiinsa.

Jotkut uskovat, että Torinon käärinliinassa ovat Jeesuksen kasvot ylösnousemuksen hetkellä. Todennäköisesti käärinliina on kuitenkin keskiajalta peräisin oleva väärennös. Secondo Pian valokuva liinasta on vuodelta 1898. Kuva: Wikimedia Commons.

Jotkut uskovat, että Torinon käärinliinassa ovat Jeesuksen kasvot ylösnousemuksen hetkellä. Todennäköisesti käärinliina on kuitenkin keskiajalta peräisin oleva väärennös. Secondo Pian valokuva liinasta on vuodelta 1898. Kuva: Wikimedia Commons.

Selvää on Kankaanniemen mukaan myös se, että Jeesus oli kotoisin Nasaretista ja että Maria ja Joosef olivat hänen vanhempansa.

– Mutta sen selvittämiseen, oliko Joosef Jeesuksen biologinen isä, eivät historiantutkimuksen metodit ulotu. On ilmeistä, että jotakin erikoista asiaan liittyy – ainakin Joosefin isyyttä on aikanaan epäilty.

Jeesuksella oli useampia sisaruksia, jotka hänen kuolemansa jälkeen olivat mukana varhaiskristillisessä liikkeessä, ja heistä Jaakob merkittävässä johtoroolissa.

Vauva-ajan jälkeen Jeesus katoaa kertomuksista vuosikausiksi. Luukkaan evankeliumissa mainitaan hänen vierailustaan Jerusalemin temppelissä 12-vuotiaana. Teini- ja nuoruusvuosista ei kerrota mitään. Arvailla kuitenkin voi: Kankaanniemen mukaan Jeesus mitä suurimmalla todennäköisyydellä toimi isänsä Joosefin ammatissa eli teki rakentajan töitä.

Jeesuksen julistus vetosi taviksiin

Sitten, ehkä noin vuoden 28 paikkeilla tapahtui jotakin, mikä sai Jeesuksen jättämään aiemman elämänsä ja ryhtymään kiertäväksi saarnaajaksi. Hän ehkä kuuli Johannes Kastajan julistavan mielenmuutosta ja koki jonkinlaisen herätyksen. Hän antoi Johanneksen kastaa itsensä. Tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että Jeesuksen julkisen uran alkuvaiheet ovat vahvasti sidoksissa Johannekseen ja hänen liikkeensä toimintaan.

Jeesus ei pelkästään julistanut, hän myös evankeliumien mukaan paransi sairaita, karkotti riivaajia ja jopa herätti kuolleen.

– Tällainen karismaattinen toiminta näyttää olleen aika keskeisessä roolissa, sillä se tulee ilmi niin Jeesuksen seuraajien kuin hänen vastustajiensakin näkemyksissä. Jeesus siis teki asioita, jotka ympärillä olevat ihmiset tulkitsivat ihmeiksi. Historiantutkija ei voi näyttää niitä toteen, mutta hän voi sanoa, että tämän tyyppinen ilmiö näyttäisi tapahtuneen, Matti Kankaanniemi sanoo.

– Parantamisia on yritetty selittää erilaisiksi psykosomaattisiksi ilmiöiksi – että kosketus saa oksitosiinin virtaamaan ja tulee parempi fiilis – mutta ei noille selityksille ole varauksetonta kannatusta. Aika paljon jää tilaa ajatukselle, että siellä tapahtui oikeasti jotain poikkeuksellista. Jos ruvetaan yliskeptisiksi ja selittämään pois kaikki selittämätön, historiaa ei oikein pystytä tutkimaan. Joskus on vain pakko todeta, että maailmassa tapahtuu erikoisia asioita, Kankaanniemi pohtii.

Vanhin tunnettu Kristus Kaikkivaltias -ikoni on maalattu 500-luvulla. Se sijaitsee Pyhän Katariinan luostarissa Siinailla, Egyptissä. Kuva: Wikimedia Commons.

Vanhin tunnettu Kristus Kaikkivaltias -ikoni on maalattu 500-luvulla. Se sijaitsee Pyhän Katariinan luostarissa Siinailla, Egyptissä. Kuva: Wikimedia Commons.

Jeesuksen tekemät ihmeet ja julistus uuden todellisuuden, Jumalan valtakunnan, tulemisesta vetosivat tavalliseen kansaan ja niihin, jotka olivat sen ajan yhteiskunnassa alaluokkaa. Jeesuksen lähimmät oppilaat olivat esimerkiksi kalastajia ja tullimiehiä. Hänen seuraajissaan oli myös naisia.

Jeesus kastoi seuraajiaan niin kuin Johanneskin. Kaste oli merkkinä kääntymisestä ja uuteen liikkeeseen liittymisestä. Uutta uskontoa Jeesus ei kuitenkaan ollut perustamassa.

– Jeesus toimi juutalaisuuden puitteissa, mutta hänen toiminnassaan erilaista oli se, että syntiset ja muut, joiden ennen oli ajateltu olevan ulkopuolella, otettiinkin sisään Jumalan ja israelilaisten väliseen liittoon. Se, että Jeesus ikään kuin luopui pääsykokeista, loukkasi fariseuksia ja aiheutti kiistaa.

Kiistat juutalaisen eliitin kanssa kärjistyivät, ja välikohtaus Jerusalemin temppelissä oli Kankaanniemen mukaan piste i:n päälle. Jeesuksesta oli tullut niin merkittävä uhka Jerusalemin uskonnolliselle ja taloudellis-poliittiselle vakaudelle, että hänestä oli päästävä eroon.

Mahdollisimman huonot todistajat

Pari päivää Jeesuksen kuoleman jälkeen joukko Jeesuksen naisseuraajia löysi hänen hautansa tyhjänä. Myöhemmin useilla sadoilla ihmisillä oli kokemuksia, jotka he tulkitsivat ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisiksi.

– Sen enempää ei tutkimuksen puitteissa voi sanoa. Sitä, mistä tuollaisissa kokemuksissa on kyse, ei ehkä nykypäivänäkään olisi mahdollista selvittää, vaikka käytössä olisi millaiset mittarit ja aivokäyrät, Matti Kankaanniemi arvioi.

Juuri naisten läsnäolo Jeesuksen kuoleman ja tyhjän haudan todistajina on Kankaanniemen mukaan merkittävä ja mielenkiintoinen yksityiskohta. Tuohon aikaan naisten todistukselle ei juuri annettu arvoa, joten asian uskottavuuden kannalta he olivat mahdollisimman huonoja todistajia. Avaintodistajaksi evankeliumeissa nostettu Magdalan Maria varsinkin oli maineeltaan kyseenalainen.

– Hänestä oli ajettu riivaajia, eli hän oli ollut aika sekaisin. Kuka haluaisi keksimällä keksiä sellaisen todistajan? 

Matti Kankaanniemen luento ”Mitään Jeesusta koskaan ollutkaan?” – Myyttiteoria eli historiallisen Jeesuksen kieltäminen ja tieteellinen Jeesus-tutkimus  on katsottavissa YouTubessa. Hän luennoi 19.1. Areiopagi-verkkolehden seminaarissa.

Totta vai tarua: Elikö Jeesus Intiassa ja oliko hän naimisissa? – Raamatuntutkija Matti Kankaanniemi vastaa Jeesukseen yleisesti liitettyihin väitteisiin.

Jeesus vietti nuoruusvuotensa Intiassa opiskellen sikäläisiä uskontoja. Jeesus ei kuollutkaan ristillä, vaan pakeni Intiaan.

”Nämä menevät kyllä muumipeikkopuolelle. Ajatus Jeesuksen Intian-vuosista elää erityisesti esoteerisissa piireissä, mutta siitä ei ole minkäänlaista näyttöä. Totta kai tämmöistä voi esittää, mutta ­keissi pitäisi käydä läpi tieteellisen tutkimuksen säännöillä.”

Magdalan Maria oli Jeesuksen vaimo.

”Ei se ole poissuljettua. On ihan vakavasti otettavia tutkijoita, jotka ovat sitä esittäneet. Tosin se ei ole yhtä yleinen ja hyvin perusteltu näkemys kuin se, että Jeesus ei olisi ollut naimisissa. On arvioitu, että Jeesuksen ja Magdalan Marian kohtaaminen Jeesuksen haudalla vaikuttaa miehen ja vaimon kohtaamiselta. Tämä asia herättää varmasti tunteita sekä uskonnollisissa että antiuskonnollisissa piireissä: toiset pillastuvat ja toiset innostuvat.”

Jeesus oli maailmanlopun profeetta.

”Tutkijat ovat jakautuneet aika lailla kahteen leiriin. Toiset ovat apokalyptisen Jeesuksen eli maailmanlopun profeetan kannalla ja toisten mielestä Jeesus oli viisausopettaja. Kyllä Jeesuksella oli tuomion ja maailmanlopun sanoma, mutta hänen julistuksessaan näkyi myös viisaustraditio, joka opastaa tavallisen elämän elämiseen. Nämä menevät lomittain.”

Jeesus oli mystikko, joka opasti henkilökohtaiseen jumala­suhteeseen.

”Tämäkin on varmaan ihan oikeutettu tulkinta. Jeesuksen sanomaan liittyy muutenkin rajua individualismia, joten voi ajatella, että henkilökohtainen jumalasuhde on myös ollut hänen sanomassaan läsnä. En ajattele, että Jeesus on kaikkea kaikille, mutta ihmiset ovat usein moniulotteisia ja monikerroksisia, ja heidän elämästään ja toiminnastaan voi löytää yhtymäkohtia aika moneen.”

Jeesus oli poliittinen aktivisti ja kapinallinen.

”On yritetty esittää, että Jeesus olisi kapinoinut Rooman valtakuntaa vastaan, mutta todistusaineisto on heikkoa. Roomalaiset eivät nähneet Jeesusta ja hänen seuraajiaan uhkana, vaan ristiinnaulitseminen tehtiin enemmänkin myönnytyksenä ylipapeille. Alkuseurakuntaa he eivät olleet kiinnostuneet tukahduttamaan.”

Jeesuksen hauta luineen on löydetty.

”Näitä liitonarkkuja ja Nooan arkkejahan löytyy. Jos näissä olisi hiukankin pohjaa, niin paikalle ryntäisi iso joukko tutkijoita eri yliopistoista. Ei myöskään ole mitään katolisen kirkon ja tutkijoiden salaliittoa, joka yrittäisi salata asian.”

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.