null Tuomiokapituli ymmärsi pastori Marjaana Toiviaisen motiiveja, mutta ei kaikkia toimintatapoja

Tuomiokapituli piti pastori Marjaana Toiviaisen menettelyä joiltain osin moitittavana.

Tuomiokapituli piti pastori Marjaana Toiviaisen menettelyä joiltain osin moitittavana.

Tuomiokapituli ymmärsi pastori Marjaana Toiviaisen motiiveja, mutta ei kaikkia toimintatapoja

Turvapaikanhakijoita auttaneesta papista tehtiin 40 kantelua, jotka kaikki Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ratkaisi päätöksessään.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ratkaisi 8. helmikuuta pitämässään kokouksessa pastori Marjaana Toiviaisesta tehdyt kantelut. Päätös julkaistiin kuitenkin vasta viikon kuluttua eli viime perjantaina, kun pöytäkirja oli tarkastettu ja päätös saatettu tiedoksi asianosaisille.

Tuomiokapituliin tehtiin yli 40 kantelua maahanmuuttajia auttaneesta papista. Kanteluissa paheksuttiin Toiviaisen toimintaa turvapaikanhakijoiden pakkopalautusten vastustajana ja mainittiin 3.4.2017 tapahtumat Metsälän vastaanottokeskuksen luona. Siellä Toiviainen kantelun mukaan yritti estää poliiseja tekemästä työtään.

Kanteluissa Toiviaisen katsottiin muun muassa kannustaneen kansalaistottelemattomuuteen, käyttäneen pappisvirkaansa poliittiseen toimintaan, häirinneen poliiseja ja esiintyneen valheellisesti lakimiehenä.

Toiviainen teki kanteluihin kaksi vastinetta. Niissä hän kertoi työstään projektikoordinaattorina Oulunkylän seurakunnassa. Hänen tehtäviinsä kuuluu kotoutumisen tuen edistäminen.

Toiviaisen mukaan hänen työssään ei ole kysymys poliittisesta toiminnasta, vaan hän on pyrkinyt seuraamaan vanhaa kristillistä perinnettä turvasta, lähimmäisenrakkaudesta ja kultaisesta säännöstä. Keskeistä on hädän tunnistaminen ja ihmisen ottaminen vakavasti.

Työhön kuuluu avustamista viranomaisen kanssa toimimisessa ja sen varmistamista, että turvapaikanhakija saa kaiken tuen, mitä hänelle lain ja kansainvälisten sopimusten takaamana kuuluu. Toiviainen kertoo tehneensä paljon sujuvaa yhteistyötä poliisin, viranomaisten ja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Toiviainen reagoi voimakkaasti

Marjaana Toiviainen on joutunut valmistamaan monia turvapaikanhakijoita henkisesti palautuslennolle. Huhtikuun 3. päivänä palautettavana oli hänen hyvin tuntemansa ja tukemansa perhe, mikä teki tilanteesta poikkeuksellisen. Hän sai perheeltä valtakirjan toimia heidän avustajanaan, koska kiireellisessä palautustilanteessa heidän lakimiestään ei saatu kiinni.

Kapituli toteaa, että kirkolla on pitkät perinteet hyvästä yhteistyöstä viranomaisten kanssa ja tätä roolia on syytä vaalia.

Perheellä oli vireillä uusi hakemus, jonka piti taata laillinen oleskelu maassa käsittelyn ajan. Toisin kuitenkin kävi ja perhettä lähdettiin palauttamaan. Seurasi dramaattisia tapahtumia paitsi Metsälässä myös Pasilan poliisitalolla ja lentoasemalla, joista Kirkko ja kaupunki kertoi tuoreeltaan uutisessaan.

Toiviainen yritti auttaa perhettä hoitamaan asiansa poliisin kanssa, tuloksetta. Hän myöntää, että hänen reaktionsa olivat voimakkaita. Hän pahoittelee sitä, että on kaoottisessa tilanteessa kutsunut itseään lakimieheksi.

Poliisin työtä ei pidä vaikeuttaa

Tuomiokapitulin mukaan Toiviaisen työtehtäviin on kuulunut toimiminen turvapaikanhakijoiden parissa. Hän on tehnyt tätä työtä myös omalla ajallaan ja papin puvussa, mikä on sallittua. Kirkon tehtävänä on pitää yllä toivoa, ja kristillisen uskon ytimeen kuuluu hädänalaisen lähimmäisen rakastaminen myös teoilla.

Kapituli toteaa, että kirkolla on pitkät perinteet hyvästä yhteistyöstä viranomaisten kanssa ja tätä roolia on syytä vaalia. Kapitulin mukaan papin ja kirkon työntekijän keinovalikoimaan ei pidä kuulua poliisia tai muita viranomaisia vastaan toimiminen eikä näiden työn vaikeuttaminen.

Tuomiokapituli toteaa, että Toiviainen on tehnyt merkityksellistä työtä maahanmuuttajien auttamiseksi, mutta hänen käyttäytymistään ja toimintatapojaan on pidettävä joiltain osin moitittavina. Kapituli kehottaa Toiviaista jatkossa toimimaan kapitulin antaman ohjeistuksen mukaan.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: