null Tutkimus: Lähes kolmasosa yli 70-vuotiaista pitää digipalveluja liian haasteellisina ja yli kolmasosa käyttää niitä sujuvasti

Digipalvelujen käyttämiseen tarvitaan jokin älylaite, jossa on nettiyhteys – joko älypuhelin, tietokone tai tabletti.

Digipalvelujen käyttämiseen tarvitaan jokin älylaite, jossa on nettiyhteys – joko älypuhelin, tietokone tai tabletti.

Ajankohtaista

Tutkimus: Lähes kolmasosa yli 70-vuotiaista pitää digipalveluja liian haasteellisina ja yli kolmasosa käyttää niitä sujuvasti

Yhteisvastuukeräyksen tekemän selvityksen mukaan merkittävä osa vanhusväestöstä putoaa kelkasta yhteiskunnan alati lisääntyvän digitalisaation takia.

29 prosenttia tutkimukseen vastanneista yli 70-vuotiaista pitää uusien digipalvelujen, esimerkiksi verkkopankkien, Kelan tai kirjaston palvelujen, käyttämistä liian vaikeana. Tämä tarkoittaa neljännesmiljoonaa suomalaista ikäihmistä.

Joka seitsemäs ikäihminen kokee, ettei saa tarvitsemaansa apua digipalveluiden käyttöön, kuten pankkiasioiden hoitamiseen. 

– Digitalisaatio on hiipivää kehitystä, jossa kaikki peruspalvelut pankkipalveluista lähtien siirretään verkkoon, tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen tutkimusyhtiö Insight360:stä sanoo.

– Verkkopalvelut hyödyttävät valtaosaa meistä. Samanaikaisesti ne, joilla ei ole varaa digilaitteisiin tai jotka eivät hallitse niiden käyttöä, syrjäytyvät yhä jyrkemmin. Eriarvoistava digikuilu kulkee yhteiskunnassa läpi ikäluokkien, mutta huomattavin se on juuri ikäihmisillä.

Tutkimuksen vastaajista vähintään kolmannes kuului hyötyjien joukkoon. Esimerkiksi 36 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Kykyni oppia uusia digitaalisia taitoja on hyvä”, ja 34 prosenttia väitteestä ”Minulla on arkisia tukiverkostoja, jotka toimivat pitämällä somekanavien kautta yhteyttä toisiin”.

Yli puolella vastaajista oli lähipiirissään ihmisiä, joilla on vaikeuksia verkkopalvelujen käyttämisessä.

Yhteisvastuukeräys toteutti kyselytutkimuksen yli 70-vuotiaiden ikäihmisten digivalmiuksista ja haasteista digitalisaation keskellä. Kyselytutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 500 yli 70-vuotiasta vastaajaa Suomessa, heistä noin 300 tutkimuspaneelissa verkkokäyttöliittymän kautta ja noin 200 puhelinhaastattelussa.

Tilastollinen virhemarginaali 500 vastaajan aineistossa on vähintään 4,4 prosenttia.

Keräysvaroilla järjestetään ilmaisia digitaitokursseja iäkkäille

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen varoilla autetaan laaja-alaisesti vähävaraisia ikäihmisiä Suomessa. Heille järjestetään muun muassa maksuttomia koulutuksia digitaitoihin ja taloudenhallintaan.

Tähän tarkoitukseen käytetään kymmenesosa keräyksen koko tuotosta. Kurssit järjestää Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto vuodesta 2022 alkaen. Opetuksessa keskitytään pankki-, Kela- ja virastoasiointiin tietokoneella sekä opastetaan digilaitteiden käytössä ja ongelmakohdissa.

Toinen kymmenys annetaan Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa, ja 20 prosenttia menee seurakuntien diakoniatyöhön ikäihmisten hyväksi.

Tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työhön.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.